Anläggningsbranschen – checklista

Checklistan vänder sig till företag i anläggningsbransche...

Öppna

Arbetsintyg för arbete på hög höjd

Med detta formulär kan du dokumentera arbetstillståndet f...

Öppna

Arbetsmiljöplan MALL

Med automatiskt hämtade uppgifter såsom till exempel proje...

Öppna

Brandskydd – Mall

Med detta protokoll kan ni dokumentera Brandskyddet på arbe...

Öppna

Checklista för damm, kvarts och städning

Med detta dokument kan du kontrollera om dammskyddet på arb...

Öppna

Checklista för kemiska hälsorisker

Med detta dokument kontrollerar du om arbetssäkerhet gälla...

Öppna

Checklista för kontroll av vibrationer, hand/arm

Genom checklistan beaktas arbetsmiljöfrågor som relaterar ...

Öppna

Checklista för skyddsronder gällande företagshälsovård

Det här är en checklista för skyddsronder gällande före...

Öppna

Checklista för skyddsronder gällande ställningar

Det här är en checklista för skyddsronder gällande stäl...

Öppna

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 1. Allmän del

Del 1. Allmän del – planering, maskiner och kontroller. ...

Öppna

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 2. Servicearbeten och servicebil

Del 2. Servicearbeten och servicebil – tillstånd, kontrol...

Öppna

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 3. ROT-arbeten

Del 3. ROT-arbeten – planering, maskiner, samordning. Che...

Öppna

Checklista Riskbedömning – för hantering av kemiskt ämne

Detta är en Riskbedömningsmall för hantering av kemiskt ...

Öppna

Demontering av byggnadsställning (kontrollista)

Med detta formulär kan du dokumentera kontrollen av ställn...

Öppna

Egenkontroll brandskydd

Här kan du enkelt dokumentera Egenkontrollen av brandskydd ...

Öppna

Idrifttagningsprotokoll av byggnadsställning

Med detta formulär kan du dokumentera ställningens driftta...

Öppna

Kylinstallationsarbeten – Nyinstallation

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med fram...

Öppna

Kylinstallationsarbeten – Servicearbeten

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med fram...

Öppna

Kylinstallationsarbeten – Servicebil

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med fram...

Öppna

Montering av ställning (kontrollista)

Här kan du dokumentera kontrollen av monteringen av ställn...

Öppna

Mätprotokoll buller

Med detta formulär kan du dokumentera resultaten av buller.

Öppna

Personlig riskidentifiering

Med detta formulär kan du genomföra och dokumentera den pe...

Öppna

Skyddsrond – allmän checklista

Med detta formulär kan ni dokumentera Skyddsronder samt lä...

Öppna

Tillstånd/Kontrollista för Heta Arbeten

Med detta formulär kan du utöver kontrollistan för tillst...

Öppna

Veckoinspektion på byggarbetsplatsen

Med detta formulär kan du dokumentera den veckoinspektionen...

Öppna