Arbetsdagbok

Byggdagboken är ett verktyg för att dokumentera dagliga ä...

Öppna

Arbetsfasrapport

Med detta formulär kan du dokumentera de olika arbetsfasern...

Öppna

Arbetsplatsens förberedelseprotokoll

I protokollet genomgås arbetsplatsen innan arbetet påbörj...

Öppna

Arbetsplatsintroduktion

Introduktionsformulär för arbetsplatsen med underskrifter ...

Öppna

Avtal för mindre renoveringsobjekt

Detta är en mall för ett avtal om mindre renovering.

Öppna

Byggmötesprotokoll

Med detta formulär kan ni dokumentera era byggmöten samt l...

Öppna

Checklista för asbest

Du kan använda checklistan som hjälpmedel för att planera...

Öppna

Egenkontroll – Utvändig målning träfasad

Med detta formulär kan du dokumentera egenkontrollen av tr...

Öppna

Egenkontroll Isolering

Med detta formulär kan du enkelt dokumentera egenkontroller...

Öppna

Egenkontroll Skylift

Med detta formulär för egenkontrollen av skylift kan du en...

Öppna

Egenkontroll Takmontage

Med denna mall kan du enkelt dokumentera Egenkontrollen av t...

Öppna

Protokoll för betonggjutning

Med detta formulär kan du dokumentera betonggjutningen på ...

Öppna

Steg för steg av takrenoveringen i bilder

I denna rapport presenteras bildbaserad dokumentation av tak...

Öppna