Egenkontroll – Utvändig målning träfasad

Med detta formulär kan du dokumentera egenkontrollen av träfasadens utvändiga målning. Gå igenom checklistan och lägg till underskrift på slutet.

Egenkontroll – Utvändig målning träfasad

Vad Egenkontroll – Utvändig målning träfasad innehåller?

Egenkontroll - Utvändig målning träfasad
Ansvarig för måleriprojekt:
  Kund:
   Måleriprojekt:
   Beskriv lite kort om projektet
    Kontrollera att
    Befintlig färgtyp fastställts
    • OK
    • NEJ
    Färgtyp:
     Färgtypens produktnamn
     • OK
     • Produktnamn:
     Spik- eller skruvhuvudet ligger i nivå med träytan
     • OK
     • Anmärkning:
     Träytorna är fria från röta
     • OK
     • Anmärkning:
     Vädergrånat trä är borstat eller slipat
     • OK
     • Anmärkning:
     Missprydande prickar av mögelsporer eller alger förekommer inte
     • OK
     • Anmärkning:
     Det befintliga färgskiktet innehåller inte bly (äldre än 1950)
     • OK
     • Anmärkning:
     Förbehandling utförts enligt arbetsbeskrivning:
     • OK
     • Anmärkning:
     Förbehandling:
     • Tvättning
     • Hel skrapning
     • Borttagning all befintlig färg
     • Lagning rötskador
     • Oljning nya skarvar
     • Tätning sprickor (akrylmassa)
     Träets ytfuktkvot överstiger ej 16 %
     • OK
     • Anmärkning:
     Träets ytfuktkvot uppmäts och dokumenteras i separat rapport
     • OK
     • Anmärkning:
     Oljning med penetrerande grundolja utförts på alla trärena ytor
     • OK
     • Anmärkning:
     Färgmaterial till grundningen är
     • OK
     • Produktnamn:
     Grundning utförts enligt beskrivning
     • OK
     • Anmärkning:
     Färgmaterial till färdigbehandlingen är
     • OK
     • Färgtyp:
     Färgtypens produktnamn till färdigbehandlingen är
     • OK
     • Produktnamn:
     Mellanstrykningen utförts enligt beskrivning
     • OK
     • Anmärkning:
     Färdigstrykningen utförts enligt beskrivning
     • OK
     • Anmärkning:
     Slipning av fiberresningar och damning utförts på fabriksgrundade paneler samt på nytt hyvlat trä och mellan strykningar.
     • OK
     • Anmärkning:
     Arbetet utförts enligt färgtillverkarens anvisningar
     • OK
     • Anmärkning:
     Temperaturen är minst + 7°C och högst + 30°C
     • OK
     • Anmärkning:
     Ställningar och skyddsanordningar är godkända
     • OK
     • Anmärkning:
     Anslutande ytor och mark ej är nedsmutsade med färgspill
     • OK
     • Anmärkning:
     Underskrifter
     Egenkontrollen gjord av:
      Datum
       Underskrifter
        Testa att fylla i dokumentmallen

        Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

        Klicka för att gå vidare och fylla i

        I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

        Egenkontroll – Utvändig målning träfasad är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra