Exempel på planering, utförande och kontroll av elinstallationsarbete

Detta är en mall från Elsäkerhetsverket som ni kan använda för att planera, utföra och kontrollera era elinstallationsarbeten

Exempel på planering, utförande och kontroll av elinstallationsarbete

Vad Exempel på planering, utförande och kontroll av elinstallationsarbete innehåller?

Exempel på planering, utförande och kontroll av elinstallationsarbete
Vad för dokument?
  Företag
   Objekt
    Del 1: Arbetets omfattning och utförande
    UPPDRAGET
     ANLÄGGNINGSKÄNNEDOM
      Anläggningen utförd år:
       Anläggningen utförd enligt standard:
        Eventuelle avikelser:
         KRAVBESTÄMNING
          Elinstallationsarbetet ska utföras enligt följande
          • ELSÄK-FS 2008:1
          • Äldre bestämmelser (endast vid reparation)
          • Om ikryssat, ange bestämmelserna
          • Standard: SS EN
          • Om ikryssat, ange avvikelsen eller bifoga dokumentation
           Del 2: Utförande och bemanning
           ELINSTALLATIONSARBETET SKA UTFÖRAS AV
            • Personen/personerna har kontrollerats i och uppfyller företagets kompetenskrav som fastställts i (fyll i dokumentets namn) för det moment som anges.
            Del 3: Kontroll som ska utföras
            Kontroll av arbetet som utförs ska ske enligt följande
             Kontroller enligt bilaga, bifogas.
               Med tillägg av följande kontroller
                Utförda kontroller
                 Avvikelser
                  Kontrollen ska utföras av:
                   Ort
                    Datum
                     Namn
                      Sidbrytning
                       KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
                       Del 1: Kontroll genomförd
                        • Under arbetets gång har inga nya uppgifter eller omständighter tillkommit som ändrat planeringen och genomförandet
                        • Arbetet har kontrollerats i enlighet med del 3, se bilaga.
                        Del 2: Resultat av kontrollen
                        • Inga brister har upptäckts vid kontroll av utfört arbete
                        • Brister har uptäckts och åtgärdats vid kontroll av utfört arbete Om ikryssat:
                        • Felet som upptäckts är INTE av den art att det inte behöver följas upp
                        • Felet som upptäckts vid kontroll att det bör följas upp enligt egenkontrollprogrammet (denna dokumentation skickas till [ange])
                        • [Ange övriga rutiner]
                        Ort
                         Datum
                          Namn
                           Testa att fylla i dokumentmallen

                           Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                           Klicka för att gå vidare och fylla i

                           I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                           Exempel på planering, utförande och kontroll av elinstallationsarbete är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra