Brandskydd – Mall

Med detta protokoll kan ni dokumentera Brandskyddet på arbetsplatser. Anpassa mallen utifrån er verksamhet.

Brandskydd – Mall

Vad Brandskydd – Mall innehåller?

Brandskydd
Adress
  Företag
   Ansvarig person av kontrollen
    Version:
     Datum
      Deltagare
       Färgbeskrivning
       1. Finns det ett systematiskt brandskyddsarbete?
       1. Finns det ett systematiskt brandskyddsarbete?
       • Ja
       • Nej
       • Ej relevant
       Riskbedömning:
       • Låg
       • Medel
       • Hög
       Kommnetar:
        2. Finns en brandskyddsansvarig person?
        2. Finns en brandskyddsansvarig person?
        • Ja
        • Nej
        • Ej relevant
        Riskbedömning:
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        Kommnetar:
         3. Finns åtgärdsplaner för nödsituationer, t.ex. utrymning vid brand, gasläcka, tankhaveri?
         3. Finns åtgärdsplaner för nödsituationer, t.ex. utrymning vid brand, gasläcka, tankhaveri?
         • Ja
         • Nej
         • Ej relevant
         Riskbedömning:
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         Kommnetar:
          4. Finns utrymningsplaner i tillräckligt antal?
          3. Finns åtgärdsplaner för nödsituationer, t.ex. utrymning vid brand, gasläcka, tankhaveri?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning:
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          Kommnetar:
           5 A. Är utrymningsvägarna markerade?
           5 A. Är utrymningsvägarna markerade?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning:
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           Kommnetar:
            5 B. Märkta med skyltar som syns även när det är mörkt?
            5 B. Märkta med skyltar som syns även när det är mörkt?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning:
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            Kommnetar:
             5 C. Fria (ej blockerade)?
             5 C. Fria (ej blockerade)?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning:
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             Kommnetar:
              5 D. Öppningsbara utan nyckel?
              5 D. Öppningsbara utan nyckel?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning:
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              Kommnetar:
               5 E. Minst två till antalet och oberoende av varandra?
               5 E. Minst två till antalet och oberoende av varandra?
               • Ja
               • Nej
               • Ej relevant
               Riskbedömning:
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               Kommnetar:
                6. Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick?
                6. Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning:
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                Kommnetar:
                 7. Vet ni vilka brandsektioneringar som finns i era lokaler?
                 7. Vet ni vilka brandsektioneringar som finns i era lokaler?
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning:
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 Kommnetar:
                  8. Är brandsektioneringarna hela och täta (t.ex. vid kabelstegar och ventilationskanaler i undertak)?
                  8. Är brandsektioneringarna hela och täta (t.ex. vid kabelstegar och ventilationskanaler i undertak)?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning:
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  Kommnetar:
                   9. Finns utrymningslarm som varnar alla i lokalerna?
                   9. Finns utrymningslarm som varnar alla i lokalerna?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning:
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   Kommnetar:
                    10. Är elinstallationer rätt utförda och underhålls de regelbundet?
                    10. Är elinstallationer rätt utförda och underhålls de regelbundet?
                    • Ja
                    • Nej
                    • Ej relevant
                    Riskbedömning:
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    Kommnetar:
                     11. Har ni brandfarliga arbetsmoment, t.ex. svetsning, skärning, brandfarliga varor, som kan bytas till mindre brandfarliga metoder / varor?
                     11. Har ni brandfarliga arbetsmoment, t.ex. svetsning, skärning, brandfarliga varor, som kan bytas till mindre brandfarliga metoder / varor?
                     • Ja
                     • Nej
                     • Ej relevant
                     Riskbedömning:
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     Kommnetar:
                      12. Om ni har gasflaskor, kan de snabbt och enkelt förflyttas ur lokalerna?
                      12. Om ni har gasflaskor, kan de snabbt och enkelt förflyttas ur lokalerna?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning:
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      Kommnetar:
                       13. Om tillfälliga heta arbeten, finns tillstånd?
                       13. Om tillfälliga heta arbeten, finns tillstånd?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning:
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       Kommnetar:
                        14. Om tillfälliga heta arbeten, t.ex. svetsning eller skärning, ska göras i er lokal, finns rutiner för att kontrollera att entreprenören har den utbildning som krävs?
                        14. Om tillfälliga heta arbeten, t.ex. svetsning eller skärning, ska göras i er lokal, finns rutiner för att kontrollera att entreprenören har den utbildning som krävs?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning:
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        Kommnetar:
                         15. Om ni har automatiskt brandlarm eller sprinkler, är orienteringsritningarna aktuella och stämmer de med verkligheten?
                         15. Om ni har automatiskt brandlarm eller sprinkler, är orienteringsritningarna aktuella och stämmer de med verkligheten?
                         • Ja
                         • Nej
                         • Ej relevant
                         Riskbedömning:
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         Kommnetar:
                          16. Finns fungerande rutiner för att hålla god ordning, t.ex. städrutiner, borttransport och förvaring av sopor?
                          16. Finns fungerande rutiner för att hålla god ordning, t.ex. städrutiner, borttransport och förvaring av sopor?
                          • Ja
                          • Nej
                          • Ej relevant
                          Riskbedömning:
                          • Låg
                          • Medel
                          • Hög
                          Kommnetar:
                           17. Är till exempel lastkajer m.m fria från brännbart material?
                           17. Är till exempel lastkajer m.m fria från brännbart material?
                           • Ja
                           • Nej
                           • Ej relevant
                           Riskbedömning:
                           • Låg
                           • Medel
                           • Hög
                           Kommnetar:
                            18. Om ni har brandfarliga varor, finns tillstånd för förvaring och hantering?
                            18. Om ni har brandfarliga varor, finns tillstånd för förvaring och hantering?
                            • Ja
                            • Nej
                            • Ej relevant
                            Riskbedömning:
                            • Låg
                            • Medel
                            • Hög
                            Kommnetar:
                             19. Övas utrymning?
                             19. Övas utrymning?
                             • Ja
                             • Nej
                             • Ej relevant
                             Riskbedömning:
                             • Låg
                             • Medel
                             • Hög
                             Kommnetar:
                              20. Vet personalen hur brandskyddsutrustningen används?
                              20. Vet personalen hur brandskyddsutrustningen används?
                              • Ja
                              • Nej
                              • Ej relevant
                              Riskbedömning:
                              • Låg
                              • Medel
                              • Hög
                              Kommnetar:
                               21. Stängs dörrar i brandcellsgränser om brand uppstår?
                               21. Stängs dörrar i brandcellsgränser om brand uppstår?
                               • Ja
                               • Nej
                               • Ej relevant
                               Riskbedömning:
                               • Låg
                               • Medel
                               • Hög
                               Kommnetar:
                                Övrigt
                                Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan:
                                 Underskrifter
                                 Underskrifter
                                  Testa att fylla i dokumentmallen

                                  Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                                  Klicka för att gå vidare och fylla i

                                  I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                                  Brandskydd – Mall är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra