Tillstånd/Kontrollista för Heta Arbeten

Med detta formulär kan du utöver kontrollistan för tillstånd av Heta arbeten också lägga till underskrifter på slutet.

Tillstånd/Kontrollista för Heta Arbeten

Vad Tillstånd/Kontrollista för Heta Arbeten innehåller?

Tillstånd/Kontrollista för Heta Arbeten
Arbetsplats:
  Larmadress:
   Arbetsmetod
   Arbetsmetod:
   • Svetsning
   • Rondell
   • Skärning
   • Lödning
   • Hetluft
   • Asfaltgryta
   • Annat, vad?
    Är arbetet brandfarligt? (3M-metoden)
    • Ja
    • Nej
    Kontrollpunkter
    0. Tillståndsansvarig är utsedd.
    • Ja
    • Nej
    1. Personen som ska utföra arbetet är behörig att utföra Heta Arbeten.
    • Ja
    • Nej
    2a. Bevakning under arbetet är ordnad genom behörig brandvakt.
    • Ja
    • Nej
    • Brandvakten/vakternas namn:
    • Tillståndsansvarig bedömer att brandvakt uppenbart inte behövs under arbetet.
    2b. Efterbevakning (alltid minst en timme) är ordnad genom behörig brandvakt.
    • Ja
    • Nej
    • Annan, längre tid:
    • Brandvakt efterbevakning, namn:
    3. För arbeten i utrymme som innehåller/innehållit brandfarlig vara har tillstånd inhämtats från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.
    • Ja
    • Nej
    4. Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.
    • Ja
    • Nej
    5. Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom övertäckning och/eller avskärmat.
    • Ja
    • Nej
    6a. Det finns värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar
    • Ja
    • Nej
    6b. Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats.
    • Ja
    • Nej
    7a. Det finns springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen
    • Ja
    • Nej
    7b. Dessa är tätade eller kontrollerade och skyddade.
    • Ja
    • Nej
    8. Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.
    • Ja
    • Nej
    9a. Svetsutrustning kommer att användas vid arbetet.
    • Ja
    • Nej
    9b. Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.
    • Ja
    • Nej
    10. Räddningstjänsten/brandkåren kan larmas omedelbart.
    • Ja
    • Nej
    11a. Vid tätskiktsarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten.
    • Ja
    • Nej
    11b. Tillståndsansvarig medger att öppen låga används för smältning av is och snö.
    • Ja
    • Nej
    12. Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt värms materialet till högst 300 °C.
    • Ja
    • Nej
    13. Vid smältning av asfalt hanteras utrustningen enligt Brandskyddsföreningens dokument Smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.
    • Ja
    • Nej
    Följande sektioner/adresser i det automatiska brandlarmet är urkopplade under arbetet (använd blankett SBF 175)
     • Tillståndsansvarig försäkrar att samtliga säkerhetsregler har beaktats och arbetet kan påbörjas.
     Underskrifter
     Sivunvaihto
       Namnförtydligande
        • Certifikatkontroll utförd (av tillståndsansvarig)
        • HA
        • BV
        Testa att fylla i dokumentmallen

        Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

        Klicka för att gå vidare och fylla i

        I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

        Tillstånd/Kontrollista för Heta Arbeten är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra