Demontering av byggnadsställning (kontrollista)

Med detta formulär kan du dokumentera kontrollen av ställningens demontering.

Demontering av byggnadsställning (kontrollista)

Vad Demontering av byggnadsställning (kontrollista) innehåller?

Demontering av byggnadsställning (kontrollista)
Objekt:
  Protokollansvarig:
   1. Ställningen får endast monteras, demonteras eller flyttas av en person som har fått särskild instruktion och anvisningar om säker utförande av dessa ställningsarbeten.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   2. Bekanta dig med instruktionerna för monterings- och nedmonteringsplanen.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   3. Montören har rätt personlig säkerhetsutrustning (hjälm, skyddsglasögon, varselkläder, handskar, säkerhetssele, haklift)
   • OK
   • Kräver åtgärd
   4. Avspärrning på marknivå för obehöriga
   • OK
   • Kräver åtgärd
   5. Städa gångplanen/plattformen och ta bort skräp, föremål och verktyg från dem.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   6. Rör dig mellan gångplanerna/plattformarna genom att endast använda ställningen trappor/stege.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   7. Fäst säkerhetssele enligt nedmonteringsanvisningarna innan du rör dig eller arbetar på ett område utan räcken
   • OK
   • Kräver åtgärd
   8. Ta bort den övre plattformen ståendes på den lägre (oskadade) plattformen
   • OK
   • Kräver åtgärd
   9. Ta bort fästanordningarna när de övre plattformarna har nedmonterats
   • OK
   • Kräver åtgärd
   10. Sänk ned ställningsdelarna med hjälp av lämpliga lyftredskap, fäst lasten noggrant.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   11. Sortera, rengör och inspektera ställningsdelarna, separera och märk skadade delar
   • OK
   • Kräver åtgärd
   Testa att fylla i dokumentmallen

   Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

   Klicka för att gå vidare och fylla i

   I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

   Demontering av byggnadsställning (kontrollista) är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra