Checklista för damm, kvarts och städning

Med detta dokument kan du kontrollera om dammskyddet på arbetsplatsen är i ordning.

Checklista för damm, kvarts och städning

Vad Checklista för damm, kvarts och städning innehåller?

Checklista för damm, kvarts och städning
Byggherre/bästallare
  Arbetsplats:
   Byggföretag
    Region
    • Förbundskontoret
    • GävleDala
    • MellanNorrland
    • Mälardalen
    • Norrbotten
    • Skåne
    • Småland-Blekinge
    • Stockholm-Gotland
    • Väst
    • Västerbotten
    • Örebro-Värmland
    • Öst
    Personuppgifter
    Ansvarig arbetsledning
     Namn på Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P)
      Namn på Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U)
       Namn på anslaget skyddsombud
        Grundläggande uppgifter
        Finns arbetsmiljöplan?
        • Ja
        • Nej
        Upprättades datum
        (Om ja)
         Finns företagshälsovårdsavtal?
         • Ja
         • Nej
         Finns hängavtal?
         • Ja
         • Nej
         Företaget är medlem i
         • BF
         • Någon annan
         Finns personalutrymmen?
         • Ja
         • Nej
         ROT?
         • Ja
         • Nej
         Nyproduktion?
         • Ja
         • Nej
         Städas utrymmena varje dag?
         • Ja
         • Nej
         Våtstädning en gång/vecka?
         • Ja
         • Nej
         Förekommer rivningsarbeten?
         • Ja
         • Nej
         Finns damm problem med i riskanalysen och i arbetsmiljöplanen samt åtgärder för att minska damm problemen?
         • Ja
         • Nej
         Skyddsrond damm/städning
         Har arbetsgivaren gjort riskbedömningar för damm?
         • Ja
         • Nej
         Har arbetsgivaren informerat om riskerna med damm på arbetsplatsen?
         • Ja
         • Nej
         Har arbetsgivaren vidtagit åtgärder på arbetsplatsen för att begränsa dammhalten vid dammiga arbeten?
         • Ja
         • Nej
         Finns det personlig skyddsutrustning till dem som behöver sådan?
         t.ex. personligt utprovat andningsskydd med tryckluftsmatning.
         • Ja
         • Nej
         Om andningsskydd används, har den som använder andningsskyddet fått instruktion om hur detta ska skötas?
         • Ja
         • Nej
         Om andningsskydd används klarar skyddet att släppa igenom den luftmängd som behövs för arbetet och för att skydda användaren?
         • Ja
         • Nej
         Om grovstädning görs används någon form av utsug direkt till behållare så att tömning kan ske utan att anställda utsätts för damm?
         • Ja
         • Nej
         Vid allmän städning finns dammsugare med mikrofilter för att damm inte ska spridas i lokalen?
         • Ja
         • Nej
         Finns det andra problem vid städning?
         • Ja
         • Nej
         De framkomna bristerna i skyddsronden ska åtgärdas senast
          Problem som ska åtgärdas
          Åtgärdas av
           Ska vara åtgärdat
            Uppföljningsdatum
             Underskrifter
             Testa att fylla i dokumentmallen

             Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

             Klicka för att gå vidare och fylla i

             I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

             Checklista för damm, kvarts och städning är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra