Checklista för kontroll av vibrationer, hand/arm

Genom checklistan beaktas arbetsmiljöfrågor som relaterar till hand- och armvibrationer.

Checklista för kontroll av vibrationer, hand/arm

Vad Checklista för kontroll av vibrationer, hand/arm innehåller?

Checklista för kontroll av vibrationer
Byggherre/bästallare
  Arbetsplats:
   Byggföretag
    Region
    • Förbundskontoret
    • GävleDala
    • MellanNorrland
    • Mälardalen
    • Norrbotten
    • Skåne
    • Småland-Blekinge
    • Stockholm-Gotland
    • Väst
    • Västerbotten
    • Örebro-Värmland
    • Öst
    Grundläggande uppgifter
    Inriktning/enhet
    (t.ex. Bygg-, teknik-, glasavtal osv.)
     Ansvarig arbetsledning
      Namn på Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P)
       Namn på Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U)
        Namn på anslaget Skyddsombud
         Skyddsrond vibrerande maskiner
         1. Finns arbetsmiljöplan?
         • Ja
         • Nej
         2. Finns företagshälsovårdsavtal?
         • Ja
         • Nej
         3. Har arbetsgivaren undersökt, bedömt och dokumenterat de risker som finns när en anställd utsätts för vibrationer?
         • Ja
         • Nej
         4. Har arbetsgivaren gjort nödvändiga åtgärder för att den dagliga vibrationsexponeringen bland de anställda är under gällande insats- och gränsvärde? (2,5 m/s² resp. 5,0 m/s²)
         • Ja
         • Nej
         5. Bedriver arbetsgivaren ett aktivt arbete för användning av maskiner med låg vibrationsnivå?
         • Ja
         • Nej
         6. Har arbetsgivaren informerat om riskerna med vibrerande maskiner?
         • Ja
         • Nej
         7. Erbjuds de anställda regelbundna medicinska kontroller med anledning av exponering för vibrationer?
         • Ja
         • Nej
         8. Har arbetsgivaren i sin riskbedömning uppmärksammat informationen från de medicinska kontroller som genomförts?
         • Ja
         • Nej
         9. Har arbetsgivaren undersökt om det finns risk för besvär hos anställda som är särskilt känsliga för vibrationer (ex. vis de som redan har vibrationsskada)?
         • Ja
         • Nej
         10. Finns det instruktioner som alla förstår till maskinerna?
         • Ja
         • Nej
         11. Finns det rutiner för regelbundet underhåll av maskinerna?
         • Ja
         • Nej
         12. Finns det personlig skyddsutrustning som håller händerna varma och torra även vid kyla?
         • Ja
         • Nej
         Problem som ska åtgärdas
         Åtgärdas av
          Ska vara åtgärdat
           Uppföljningsdatum
            Underskrifter
            Testa att fylla i dokumentmallen

            Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

            Klicka för att gå vidare och fylla i

            I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

            Checklista för kontroll av vibrationer, hand/arm är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra