Checklista för skyddsronder gällande ställningar

Det här är en checklista för skyddsronder gällande ställningar. Checklistan fungerar också som ett protokoll för både skyddsombud och arbetsgivare.

Checklista för skyddsronder gällande ställningar

Vad Checklista för skyddsronder gällande ställningar innehåller?

Checklista för skyddsronder gällande ställningar
Grundläggande uppgifter
Vilken region företräder du?
 • Förbundskontoret
 • GävleDala
 • MellanNorrland
 • Mälardalen
 • Norrbotten
 • Skåne
 • Småland-Blekinge
 • Stockholm-Gotland
 • Väst
 • Västerbotten
 • Örebro-Värmland
 • Öst
Vilket företag har du besökt?
  Vilken arbetsplats har du besökt?
   Vad kontrolleras?
   • Ställning
   • Väderskydd
   • Särskilda konstruktioner
   Finns arbetsmiljöplan?
   • Ja
   • Nej
   Ansvarig övertagare av ställning
    Namn på Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U)
     Namn på skyddsombud
      Dokumentationer
      Finns utbildningsbevis för ställningsbyggare?
      Finns det avgränsning för ställning på arbetsplatsen?
      Vilken personlig skyddsutrustning används hos ställningsbyggarna?
      Annan skyddsutrustning:
       Vilket skydd mot fall används (AFS 2013:4 52-53§§)?
       Finns det en plan och utrustning på plats för räddning?
       Är utbildning genomförd för ställningsbyggaren?
       Vilka åtgärder och hjälpmedel tillämpas för att uppnå god ergonomi (AFS 2013:4, 54 §)?
       Vilka åtgärder vidtas för att säkra underlag och placering (AFS 2013:4 51§)?
       Övrigt att notera
       Underskrifter
       Testa att fylla i dokumentmallen

       Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

       Klicka för att gå vidare och fylla i

       I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

       Checklista för skyddsronder gällande ställningar är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra