Idrifttagningsprotokoll av byggnadsställning

Med detta formulär kan du dokumentera ställningens drifttagning- eller underhållskontroll på arbetsplatsen. Det finns femton kontrollerbara punkter i kontrollistan. Med formuläret kan du också anteckna anmärkningar samt åtgärder.

Idrifttagningsprotokoll av byggnadsställning

Vad Idrifttagningsprotokoll av byggnadsställning innehåller?

Kontroll av byggnadsställning på arbetsplatsen
Denna kontroll är en
 • Kontroll före drifttagning
 • Underhållskontroll
  Ställningens nummer
   Märke och typ
    Tillåten belastning på ytan (kg/m2)
     Tillåten punktbelastning (kg/m2)
      Datum för kontrollen
       Deltagande av kontrollen
        Kontrollpunkter
        1. Underlaget är plant och bärkraftigt, och under bottenskruvarna finns en platta stabil basplatta eller bräda.
        • OK
        • Kräver åtgärd
         2. Spirorna är lodräta, som förstärkning finns korta och långa balkar
         • OK
         • Kräver åtgärd
          3. Diagonalstag är monterade och fäst i spirornas startkransar enligt anvisningar
          • OK
          • Kräver åtgärd
           4. Ställningen är förankrad enligt anvisningar
           • OK
           • Kräver åtgärd
            5. Trappor och stegar är stabilt monterade enligt anvisningar
            • OK
            • Kräver åtgärd
             6. Plattformarna/Stålplank är stadigt fästa så att de inte kan röra på sig
             • OK
             • Kräver åtgärd
              7. Skyddsräcken och sparklister är monterade på 0.5 och 1 meters höjd och finns både på kort- och långsida.
              • OK
              • Kräver åtgärd
               8. Avståndet mellan ställningen och väggen är högst 0,3m, annars måste det finnas skyddsräcken.
               • OK
               • Kräver åtgärd
                9. Ställningen är inte hal, den har inga glipor större än 30 mm samt onödiga föremål är borttagna.
                • OK
                • Kräver åtgärd
                 10. Vid behov finns det ett skyddstak under ställningen för att skydda trafik och gångtrafikanter från fallande föremål
                 • OK
                 • Kräver åtgärd
                  11. Ställningen tillhörande faroområde har avspärrats från omgivningen
                  • OK
                  • Kräver åtgärd
                   12. På ställningen har det fästs ett ställningskort i samband med drifttagningens inspektion, där även underhållskontroller är noterade.
                   • OK
                   • Kräver åtgärd
                    13. Den fristående ställningen är korrekt byggd och uppfyller kraven
                    • OK
                    • Kräver åtgärd
                     14. Ställningens hjul är hela och utrustade med lås, låsta under arbete
                     • OK
                     • Kräver åtgärd
                      15. Ställningen är enligt installationsanvisningarna, inga ändringar som strider mot anvisningarna har gjorts"
                      • OK
                      • Kräver åtgärd
                        Anmärkningar och åtgärder
                         Anmärkningar och åtgärder
                          Datum för åtgärd
                           Ansvarig
                            Underskrifter
                             Testa att fylla i dokumentmallen

                             Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                             Klicka för att gå vidare och fylla i

                             I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                             Idrifttagningsprotokoll av byggnadsställning är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra