Arbetsmiljöplan MALL

Med automatiskt hämtade uppgifter såsom till exempel projektnummer och kontaktinformation, samt möjligheten att dela dokumentet med alla berörda parter och hantera underskrifter, effektiviseras processen för en säkrare arbetsplats. Anpassa mallen utifrån företagets verksamhet.

Arbetsmiljöplan MALL

Vad Arbetsmiljöplan MALL innehåller?

Arbetsmiljöplan
Rubrik
  Projektinformation
  Projektnamn:
   Projektnummer:
    Projektbeskrivning samt entreprenadform
     Kontakuppgifter
     Byggherre; företagsnamn, org.nr:
      Kontaktperson Byggherre:
      • Namn:
      • Telefonnummer:
      • Mailadress:
      BAS-P; företagsnamn, org.nr:
       Kontaktperson BAS-P:
       • Namn:
       • Telefonnummer:
       • Mailadress:
       BAS-U; företagsnamn, org.nr:
       • Företagsnamn:
       • Org.nr:
       Kontaktperson BAS-U:
       • Namn:
       • Telefonnummer:
       • Mailadress:
       Uppdragstagare; företagsnamn, org.nr:
       • Företagsnamn:
       • Org.nr:
       Kontaktperson Uppdragstagare:
       • Namn:
       • Telefonnummer:
       • Mailadress:
       Arbetsmiljöplanens giltighetstid
        Denna arbetsmiljöplan upprättades av byggherren/BAS-P
        Datum:
         BAS-P Namn och namnteckning
          Signatur
           Nimeämätön osio
           Revisionshistorik, BAS-P
           Datum:
            Komplettering/ ändring av planen
             Ev. ny utsedd BAS-P Företag eller handläggare
              Signatur
               Nimeämätön osio
               Denna arbetsmiljöplan överlämnades till BAS-U
               Datum:
                BAS-U Namn och namnteckning
                 Signatur
                  Nimeämätön osio
                  Revisionshistorik, BAS-U
                  Datum:
                   Komplettering/ ändring av planen
                    Ev. ny utsedd BAS-U Företag eller handläggare
                     Signatur
                      Arbetsmiljöorganisation
                      Arbetsmiljöorganisation
                       Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering ”BAS-P”
                       Företag:
                        Kontaktperson:
                         Telefon:
                          Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet ”BAS-U”
                          Företag:
                           Kontaktperson:
                            Telefon:
                             Arbete på fast driftsställe – samordningsansvarig för ordinarie drift
                             Företag:
                              Kontaktperson:
                               Telefon:
                                Brandskyddsansvarig under byggtiden
                                Företag:
                                 Kontaktperson:
                                  Telefon:
                                   Tillståndsansvarig Heta arbeten
                                   Företag:
                                    Kontaktperson:
                                     Telefon:
                                      Kontaktperson/er för beredskap och utrymning i händelse av olycka eller tillbud
                                      Företag:
                                       Kontaktperson:
                                        Telefon:
                                         Första hjälpen utbildade
                                         Företag:
                                          Kontaktperson:
                                           Telefon:
                                            Skyddsombud, även ev. utsett samordnande skyddsombud
                                            Företag:
                                             Kontaktperson:
                                              Telefon:
                                               Kontaktpersoner hos entreprenörer på byggarbetsplatsen
                                               Företag:
                                                Kontaktperson:
                                                 Telefon:
                                                  Skyddsrond
                                                  På denna arbetsplats genomförs skyddsrond (ange tidsintervall, exempelvis tisdag varje vecka)
                                                   Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen
                                                   Ordning på arbetsplatsen
                                                    Personlig skyddsutrustning
                                                     Skyddsanordningar
                                                      Heta arbeten, brandfara och brandredskap
                                                       Besiktnings- kompetenskrav samt förarbevis för utrustning
                                                        Besiktningspliktiga maskiner och anordningar
                                                         Buller, damm, lukter och vibrationer
                                                          Rökning
                                                           Elsäkerhet
                                                            Ergonomi
                                                             Kemiska produkter och farliga ämnen
                                                              Under-/sidoentreprenör (UE/SE)
                                                               Beredskap vid olycka
                                                                Fallrisker
                                                                 Lyft
                                                                  Alkohol och droger
                                                                   Psykosocial arbetsmiljö
                                                                    Minderåriga/APL
                                                                     Uppmärksamhet
                                                                      Disciplinära åtgärder
                                                                       OBS! Tänk på att sanktionsavgift kan komma att påföras respektive arbetsgivare vid bl a
                                                                        Risköversikt
                                                                        Rubrik
                                                                         1. Arbete med risk för fall från en höjd på två meter eller mer.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         5. Arbete i närheten av högspänningsledning.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         6. Arbete med risk för drunkning.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         8. Undervattensarbete med dykarutrustning.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         10. Arbete vid vilket sprängämnen används.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         11. Arbete med tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         13.1 Vilken/vilka av följande material och ämnen förekommer?
                                                                         • Asbest
                                                                         • PCB
                                                                         • Kvicksilver
                                                                         • Bly
                                                                         • Brandfarliga explosiva varor
                                                                         • Olja
                                                                         • Kvartsdamm
                                                                         • Övrigt:
                                                                         14. Arbete på arbetsställe som är gemensamt med pågående ordinarie verksamhet.
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         15. Belastningsergonomi
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         15.1 Vilken/vilka moment förekommer angående belastningsergonomi?
                                                                         • Tunga manuella lyft
                                                                         • Långvarigt repetitivt arbete
                                                                         • Påfrestande arbetsställningar med händer under knähöjd eller över axelhöjd eller framåtböjd med vriden rygg mm.
                                                                         16. Stress
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         17. Vibrationsarbeten
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         18. Arbetsplatsens utformning (APD)
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         19. Övriga risker
                                                                         • Förekommer
                                                                         • Förekommer inte
                                                                         • Kommentar:
                                                                         Åtgärdsplan
                                                                         Åtgärdplan
                                                                          Testa att fylla i dokumentmallen

                                                                          Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                                                                          Klicka för att gå vidare och fylla i

                                                                          I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                                                                          Arbetsmiljöplan MALL är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra