Personlig riskidentifiering

Med detta formulär kan du genomföra och dokumentera den personliga riskidentifieringen.

Personlig riskidentifiering

Vad Personlig riskidentifiering innehåller?

Personlig riskidentifiering
Företag
  Namn
   Arbetsuppdrag
    Datum
     INNAN DU BÖRJAR: Innehåller arbetsfasen eller objektet följande?
     Arbete i närheten av spänningsförande delar
     • JA
     • NEJ
     Heta arbeten
     • JA
     • NEJ
     Personlyft
     • JA
     • NEJ
     Lyftarbete med lyftredskap
     • JA
     • NEJ
     Trånga utrymmen
     • JA
     • NEJ
     Arbete vid ATEX-område
     • JA
     • NEJ
     Rapporterade avvikelser
     (såsom säkerhetsobservationer och avvikelser)
     • JA
     • NEJ
     Behövs:
     Avgränsning av arbetsområdet/arbetplatsen
     • JA
     • NEJ
     Arbetstillstånd
     • JA
     • NEJ
     Fallskydd för sig själv eller arbetsverktyg
     • JA
     • NEJ
     Personliga skydds-/hjälpmedel
     (över objektets säkerhetskrav)
     • JA
     • NEJ
     Ytterligare information och instruktioner för arbetsfasen
     • JA
     • NEJ
     Övrigt
      Har du vidtagit åtgärder för att förebygga:
      Elstöt
      • JA
      • NEJ
      Snubbling och halkning
      • JA
      • NEJ
      Fall
      • JA
      • NEJ
      Att tappa föremål
      • JA
      • NEJ
      Skärsår och klämning
      • JA
      • NEJ
      Ögonskador, hörselskador, brännskador
      • JA
      • NEJ
      Stänk av kemikalieexponering
      • JA
      • NEJ
      Föremålsfall/omkullvältning under transport eller förflyttning
      • JA
      • NEJ
      Skador och läckage i miljön
      (luft, vatten, mark)
      • JA
      • NEJ
      Säkerställ ännu:
      Du är på rätt arbetsplats
      • JA
      • NEJ
      Du har kontrollerat att objektet är spänningsfritt
      • JA
      • NEJ
      Du har kontrollerat att objektet är isolerat och jordat
      • JA
      • NEJ
      Du är medveten om annat arbete som påverkar din säkerhet samtidigt
      • JA
      • NEJ
      Du är medveten om arbetsinstruktionerna och arbetsplatsens arbetsmiljöorganisation
      • JA
      • NEJ
      Du har den nödvändiga behörigheten och kompetensen för att utföra arbetet
      • JA
      • NEJ
      Du har rätt utrustning och verktyg tillgängliga för dig
      • JA
      • NEJ
      Du har rätt personlig skyddsutrustning
      • JA
      • NEJ
      Du vet var huvudbrytningen är
      • JA
      • NEJ
      Du vet var den närmaste nödduschen, ögonspolningsstationen och övriga första hjälpen-utrustningar finns
      • JA
      • NEJ
      Du vet var närmaste brandlarm och brandsläckningsutrustning finns
      • JA
      • NEJ
      Du vet var utrymningsvägen och samlingsplatsen är
      • JA
      • NEJ
      Arbetstillståndet har beviljats och officiellt bekräftats
      • JA
      • NEJ
      NÄR ARBETET ÄR SLUTFÖRT:
      Arbetet har utförts enligt instruktionerna
      • JA
      • NEJ
      Arbetsområdet har städats och rengjorts, och isoleringen har tagits bort
      • JA
      • NEJ
      De skydd/skyddsutrustning som togs bort under arbetet har återställts
      • JA
      • NEJ
      Avvikelser har rapporterats
      (säkerhet, miljö, kvalitet)
      • JA
      • NEJ
      Avslut av arbetsfasen har rapporterats korrekt och arbetstillståndet har återlämnats
      • JA
      • NEJ
      Underskrifter
       Testa att fylla i dokumentmallen

       Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

       Klicka för att gå vidare och fylla i

       I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

       Personlig riskidentifiering är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra