Easoft Docs | Easoft ERP | Easoft Group

EASOFT DOCS MOBIL DOKUMENTATION

Elektroniska dokument till arbetsplatser

Easoft Docs är ett program med vilket du dokumenterar projekt och skriver rapporter direkt från arbetsplatsen eller kontoret

30 minuters kostnadsfri webbmöte där vi utreder era behov för dokumentering och presenterar Easoft Docs. 

Varför digital dokumentation?

Manuell dokumentation på papper leder till att även nödvändig dokumentation lätt blir svårtillgänglig. Det tar medarbetarna mycket tid att vända papper, dokumentera manuellt och det administrera arbetet på arbetsplatsen kan bli ineffektivt. En papperslapp som kunden får är inte övertygande och dokumenten som skrivits går lätt förlorade.

Att dokumentera en arbetsplats kan vara både ineffektivt och tidskrävande – såvida du inte gör det bekvämt med Easoft Docs.

Vilka dokument kan göras med Easoft Docs?

Med Easoft Docs får du dokument skräddarsydda efter dina behov. 
Här är några exempel:

BYGGDAGBOK

BESIKTNINGS­PROTOKOLL

EGENKONTROLL FÖRE IDRIFTTAGNING AV ELINSTALLATION

INSTALLATIONS­PROTOKOLL

AVSTÄMNINGS­RAPPORT TIDPLAN

TILLSTÅND FÖR HETA ARBETEN

ARBETS­BESKRIVNING

MÄTPROTOKOLL

IDRIFTTAGNINGS­INSPEKTION AV LYFTKRAN

Hur hjälper Easoft Docs till med projektdokumentation?


Dokumentet kan fyllas i via telefon, direkt från arbetsplatsen


Dokumentet fungerar som installatörens kontrollista så att allt man kommit överens om blir gjort


Du kan bifoga bilder till ditt dokument så att det blir visuellt och lätt att förstå

Det färdiga dokumentet är omedelbart tillgängligt för ledningen och fakturautställaren


Det färdiga dokumentet är lätt att distribuera till kunden


Alla dokument arkiveras automatiskt – du kan enkelt hitta dem efteråt

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.