Ladda ned gratis dokumentmallar

Dokumentmallar

I Easoft Docs kan du snabbt skapa de mallar du behöver för olika ändamål – se nedan exempel på mallar som har skapats med hjälp av Easoft Docs samt nedladdningsbara mallar för att göra det lättare att skapa dina egna mallar!

Byggdagbok

Rapport som ska fyllas i varje dag på arbetsplatsen, och där man registrerar bl.a. gjorda arbeten, bilder från arbetsplatsen och observationer.

Besiktningsprotokoll

Tydlig rapport med bilder från besiktning av projekt.

Slutbesiktningsprotokoll

Slutligt besiktningsprotokoll fylls i efter slutfört arbete och undertecknas av den som utfört arbetet och beställaren.

Egenkontroll före idrifttagning av elinstallation

Elinstallatören kontrollerar sitt eget arbete så att det är gjort på ett säkert och godkänt sätt.

ÄTA rapport

Medarbetaren registrerar ändrings- och tilläggsarbeten i rapporten och ber om beställarens eller byggledarens kvittens.

Avstämningsrapport tidplan

Avstämningsrapporten informerar om hur arbetet fortskrider på projektet.

Tillstånd för heta arbeten

Tillstånd för heta arbeten är ett skriftligt tillstånd för att utföra heta arbeten på en arbetsplats.

Installationsprotokoll

Installationsprotokoll är ett dokument gällande installationsarbetet.

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.