EASOFT DOCS MOBIL DOKUMENTATION

Digitala egenkontroller till elinstallationer 

Tjänstgör du inom elbranschen? Genomför du regelbundet egenkontroller av elinstallationer? I sådant fall ska du bekanta dig med Easoft Docs smidiga funktionaliteter. Vi erbjuder dig digitala egenkontroller som du enkelt kan genomföra med hjälp av din mobil, surfplatta eller dator. Borta är tiderna då du behövde ha med dig tio olika pärmar på dina egenkontroller. Genom Easoft Docs tar du dina egenkontroller till helt nya nivåer!

Vi har alltid smidiga lösningar

Egenkontroll till EL

Att genomföra egenkontroller till dina elinstallationer genom Easoft Docs är extremt enkelt och tidseffektivt. Du kan enkelt genom din mobil, surfplatta eller datorn enkelt checka av de delområden som du har undersökt under kontrollrundan. När du är klar med egenkontrollen skapas det en digital dokumentmall utifrån informationen som du givit systemet. Du kan sedan kan spara dokumentet i din enhet eller skriva ut till ett pappersdokument.  Efter genomförd egenkontroll kan du sedan även enkelt med hjälp av Easoft Docs dela med din av kontrollen till alla intressenter som behöver den. 

Digitala noteringar

Du dokumenterar all information gällande egenkontroller digitalt in i systemets smidiga gränssnitt. Allt arbete sker extremt smidigt och tidseffektivt för dig. 

Checklistor

Du checkar av de delområden som du har undersökt under din egenkontroll i checklistor med hjälp av din enhet. Genom några få klick har du en egenkontroll  färdig! 

Digitala dokument

När du har fyllt i informationen gällande egenkontrollen sparas allt digitalt i systemet. Utifrån all information skapas det en digital egenkontroll för dig. 

Kommentarer

Behöver du förtydliga något i egenkontrollen kan du göra det genom att bifoga egna noteringar till dokumentet. Gränssnittet har användarvänliga kommentarsfält. 

Bilder

Om du vill förtydliga dina egenkontrollen kan du med din mobila enhet ta kort på kontrollobjektet. Genom detta ger du dina egenkontroller en extra tydlighet. 

Dela med dig

Easoft Docs ger dig möjligheten att dela med dig av egenkontroller digitalt till övriga projektintressenter genom några enkla klick via din enhet. Snabbt och enkelt med andra ord! 

Tidseffektiva egenkontroller 

I och med att Easoft Docs egenkontrollsfunktionaliteter helt bygger på digitala lösningar medför detta till att dina egenkontroller bli tidseffektiva. Du utför alltid alla kontrollmoment enkelt genom några få klick via din enhet och slipper därmed all form av manuellt pappersarbete som saktar ner ditt arbete. Vidare sker allt kontrollarbete i enkla checklistor i vårt smidiga system. Genom några få fingertryck utför du dina egenkontroller utan att du behöver skriva ner en enda rad med din penna. Med andra ord undviker du all form av manuellt dokumentationsarbete inom egenkontroller. Du kan i stället lägga denna tid på andra delområden inom ditt arbete.

Lätthanterliga egenkontroller

Egenkontrollerna för el kan fyllas i både på arbetsplatsen och på kontoret.  Samma rapport kan fyllas i av flera personer, det vill säga till exempel om ni är två personer som genomför egenkontroller till samma objekt. Slutresultatet är förståeligt samt snyggt och tydligt. Det viktigaste – egenkontrollerna blir verkligen effektiva när ni enkelt kan genomföra dessa via era mobila enheter.  Easoft Docs digitala egenkontroller för el är likväl mer miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga än traditionella pappersdokument. I stället för att skriva ut egenkontroller på papper kan du välja att bara spara dem digitalt i Easoft Docs. Detta kan bidra till att minska pappersförbrukningen och göra din verksamhet mer hållbar och attraktiv i intressenternas ögon.

 

Dela med dig av dina egenkontroller

Egenkontrollerna i Easoft Docs går att enkelt dela med sig till projektets olika intressenter genom några få klick. Efter att egenkontrollen är ifylld kan den omedelbart delas med andra, vilket gör att du kan skicka filen till samtliga intressenter via e-post. Genom att dela egenkontrollerna på detta sätt uppnår ditt företag en öppenhet och transparens kring allt arbete med era egenkontroller. Detta kan bidra till att förbättra relationen med intressenterna och öka deras förtroende för ert företag. Det kan också hjälpa till att förbättra den interna kommunikationen kring dessa viktiga kontroller, eftersom alla involverade parter kan ha tillgång till uppdaterad information i realtid. Du kan också enkelt skicka dina kontrollresultat direkt till slutkunden, vilket kan vara användbart om du vill visa på det arbete som har utförts och demonstrera att allt har genomförts i enlighet med relevanta regler och föreskrifter.

 

Varför ska du välja Easoft docs?

Väljer du Easoft Docs till dina egenkontroller för dina elinstallationer, så får du ett system som hjälper dig att effektivisera dina egenkontroller utifrån flertalet olika aspekter. Du slipper till exempel allt form av manuell dokumentation. Borta är tiderna med onödiga dokument och papper. Vidare är det extremt enkelt att i våra digitala lösningar dokumentera all information ifrån dina egenkontroller. Utöver detta sker dina egenkontroller tidseffektivt genom att du kan utföra alla kontroller via dina mobila enheter. Genom att använda Easoft Docs digitala egenkontroller till el tar du din verksamhet in i framtiden!

 

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Vi har alltid smidiga lösningar

Vad är Egenkontroll till EL?

 Egenkontrollen innebär att en behörig person regelbundet inspekterar och testar elinstallationerna för att säkerställa att de uppfyller gällande säkerhetskrav och fungerar som de ska. Det kan inkludera att kontrollera att kablar och ledningar är korrekt dimensionerade och skyddade, att jordningssystemet fungerar som det ska och att skyddsutrustning, som brytare och säkringar, är korrekt installerade och fungerar som de ska. Genom att genomföra regelbunden egenkontroll kan man minska risken för olyckor och skador orsakade av elektriska fel.

Egenskaper

Här är några av funktionerna i Easoft Docs listade:

 

 • Elektronisk signatur
 • Bilder till ett dokument från telefon- eller datorbildgalleri
 • Ta bilder till ett dokument genom att ta en bild med telefonkameran
 • Bildtexter
 • Skapa dokumentmallar
 • Redigera innehåll och layout för dokumentmallar
 • Kopiera dokumentmallar
 • Mångsidiga innehållselement: flerval, rullgardinsmenyer, textområden…
 • Hämtning av dokument efter kundnamn och namn på den som har fyllt i dokument.
 • Kundregister
 • Delning av dokument med e-post
 • Kopiera dokument