Egenkontroll Solcellsanläggning

Detta är ett exempel av en Egenkontroll för Solcellsanläggning. Ändra, ta bort och lägg till så att Egenkontrollen passar eran verksamhet.

Egenkontroll Solcellsanläggning

Vad Egenkontroll Solcellsanläggning innehåller?

Egenkontroll Solcellsanläggning
Elinstallatör
  Beställare
   Vad för dokument? Detta är ett exempel av en Egenkontroll för Solcellsanläggning. Ändra, ta bort och lägg till så att Egenkontrollen passar eran verksamhet.
    Anläggningsdata
    Datum för driftsättning
     Installerad effekt Wp
      Fabrikat växelriktare
       Fabrikat solceller
        Förväntad årsproduktion
         Kontrollpunkter
         Genomgång av projektets utförande med montör
         • JA
         • NEJ
          Föranmälan om produktionsanläggning till nätägare
          • JA
          • NEJ
           Fastighetens huvudsäkring kontrollerad mot effekt solceller
           • JA
           • NEJ
            Takyta kontrollerad och grovmätt innan montage
            • JA
            • NEJ
             Montagesystemets fästen monterade enl. manual
             • JA
             • NEJ
              Solcellsmoduler monterade enl. manual.
              • JA
              • NEJ
               Överskjutande skenor kapade vid solcellsmodulen
               • JA
               • NEJ
                Solcellernas stränginkoppling utförd enl. beskrivning
                • JA
                • NEJ
                 Kontroll av strängarnas kontakter
                 • JA
                 • NEJ
                  Kontrollmätning av strängarnas volttal
                  • JA
                  • NEJ
                   Kabelmärkning av strängarnas nr och + /- på tak
                   • JA
                   • NEJ
                    Kablaget är ej förlagt över vassa kanter utan skydd
                    • JA
                    • NEJ
                     Jordning i solcellernas ramverk utförd
                     • JA
                     • NEJ
                      Täthet vid takgenomföring för kablage solceller
                      • JA
                      • NEJ
                       Växelriktare monterad enl. manual på anvisad plats.
                       • JA
                       • NEJ
                        Strängar kopplade till växelriktare
                        • JA
                        • NEJ
                         Kabelmärkning av strängar nr och + / - vid växelriktare
                         • JA
                         • NEJ
                          AC brytare monterad till växelriktare
                          • JA
                          • NEJ
                           DC brytare monterad till strängar
                           • JA
                           • NEJ
                            Överspänningsskydd monterade mot strängar
                            • JA
                            • NEJ
                             Märkning av DC brytare mot sträng
                             • JA
                             • NEJ
                              Märkning av AC brytare
                              • JA
                              • NEJ
                               Larmutgång inverter inkopplad eller avlämnad i dosa
                               • JA
                               • NEJ
                                Elmätare monterad i systemet
                                • JA
                                • NEJ
                                 Kabel dragen till visningsdisplay
                                 • JA
                                 • NEJ
                                  Uttag 230V beställt vid visningsdisplay
                                  • JA
                                  • NEJ
                                   Uttag 230V beställt till adapter display vid växelriktare
                                   • JA
                                   • NEJ
                                    Solinstrålningsgivare monterad
                                    • JA
                                    • NEJ
                                     Temperaturgivare solcell monterad
                                     • JA
                                     • NEJ
                                      Temperaturgivare för omgivningstemp. monterad
                                      • JA
                                      • NEJ
                                       Brandkårsbrytare monterad
                                       • JA
                                       • NEJ
                                        Kabel dragen till nödbrytare på anvisad plats
                                        • JA
                                        • NEJ
                                         Nödbrytare monterad till brandsystem
                                         • JA
                                         • NEJ
                                          Varningskyltar uppsatta
                                          • JA
                                          • NEJ
                                           Kontiniutetsmätning av växelriktare och brytare
                                           • JA
                                           • NEJ
                                            Färdiganmälan till elbolag
                                            • JA
                                            • NEJ
                                             Driftsättning efter godkännande från elbolag
                                             • JA
                                             • NEJ
                                              Genomgång av systemet med fastighetsägaren
                                              • JA
                                              • NEJ
                                               Underskrifter
                                               Underskrifter
                                                Testa att fylla i dokumentmallen

                                                Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                                                Klicka för att gå vidare och fylla i

                                                I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                                                Egenkontroll Solcellsanläggning är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra