Kylinstallationsarbeten – Servicebil

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond.

Kylinstallationsarbeten – Servicebil

Vad Kylinstallationsarbeten – Servicebil innehåller?

Kylinstallationsarbeten - Servicebil
Byggföretag
  Namnge checklistan
   Datum
    Version
     Framtagen av
      Godkänt av
       Deltagare
        Fordon och förarmiljö
        1. Är förarplatsen ergonomiskt utformad så att kylmontören kan sitta och köra bekvämt?
        • Ja
        • Nej
        • Ej relevant
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        2. Finns en stödyta för att kunna skriva bekvämt?
        • Ja
        • Nej
        • Ej relevant
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        Lastutrymmet
         3. Är lastutrymmet:
          a) tillräckligt stort för den utrustning / material som behövs för arbetet?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          b) försett med värme och god ventilation (för ev. läckande gasflaskor)? OBS! Rekommendation.
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          c) så utformat att det är lätt att ta in / ut utrustning, material etc?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          d) försett med tillräckligt antal hyllplan, skåp, lådor, kabelrullställ, etc?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          e) försett med lastförskjutningsskydd vid behov?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          4. Vid packning av utrustning / material, stuvas och spänns all packning fast så att den inte lossnar eller far omkring vid häftig inbromsning eller krock?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          5. Tar kylmontören alltid med sig:
           a) arbetsbelysning, exempelvis ett kompakt lysrör (ej halogenstrålkastare pga bländning/brandrisk)?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           b) brandsläckare?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           c) första hjälpenkit?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           Transport av farligt gods
           Transport av gasflaskor
            6. Används gaskärra för förflyttning av gasflaskor?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            7. Är bilen försedd med varningsskylt när gasflaskor förvaras i servicebilen?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            8. Bifogas godsdeklaration, för gasflaskor med nytt köldmedium, när dessa inte transporteras som ”undantagen transport”?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            9. Tar kylmontören alltid med sig brandsläckare som är plomberad och märkt med sista datum för kontroll?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            10. Kontrolleras det att gasflaskans:
             a) regulator inte är monterad under färd?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             b) avstängsningsventil är stängd?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             c) skyddsmutter och huv / kåpa är på?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             d) märkning med UN-nummer, etikett och officiell transportbenämning finns?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             11. Transporteras gasflaskor ordentligt fastspända så att de inte kan välta eller falla?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             12. Vet kylmontören vad som ska göras i händelse av olycka där gasflaskor är inblandade?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             13. Anlitas transportföretag om serviceföretaget inte själva får utföra transporten?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             Transport av farligt avfall / farligt gods
              14. Har serviceföretaget tillstånd från Länsstyrelsen för transport av farligt avfall?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              15. Bifogas alltid ett kombinerat transportdokument / godsdeklaration när förbrukat köldmedium transporteras?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              16. Förs anteckningar om det avfall som transporteras / hanteras?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              17. Om upp till 1.000 kg förbrukat köldmedium ska mellanlagras, är detta anmält till den kommunala nämnden?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              Service och reparation av servicebilden
               18. Finns det rutiner för:
                a) daglig tillsyn av servicebilen?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                b) underhåll av bilen?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                c) städning / rengöring av bilen?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                Trafiksäkerhet
                19. Har företaget en trafiksäkerhetspolicy och känner kylmontörerna till den?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                20. Finns rutiner för rapportering av inträffade olyckor / tillbud i trafiken?
                Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 § AFS 2001:1, 9 §
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                21. Informeras kylmontörerna om de åtgärder som vidtagits efter deras tillbudsrapportering?
                Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 § AFS 2001:1, 9 §
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                22. Används handsfree för att kunna ringa / svara i mobil säkert och bekvämt?
                Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 § AFS 2001:1, 9 §
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                23. Finns rutiner för rapportering av inträffade olyckor / tillbud i trafiken?
                Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 § AFS 2001:1, 9 §
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                Övrigt
                Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan
                 Testa att fylla i dokumentmallen

                 Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                 Klicka för att gå vidare och fylla i

                 I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                 Kylinstallationsarbeten – Servicebil är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra