Checklista för kemiska hälsorisker

Med detta dokument kontrollerar du om arbetssäkerhet gällande kemikalier är i ordning på din arbetsplats.

Checklista för kemiska hälsorisker

Vad Checklista för kemiska hälsorisker innehåller?

Checklista för kemiska hälsorisker
Byggherre/bästallare
  Arbetsplats:
   Byggföretag
    Region
    • Förbundskontoret
    • GävleDala
    • MellanNorrland
    • Mälardalen
    • Norrbotten
    • Skåne
    • Småland-Blekinge
    • Stockholm-Gotland
    • Väst
    • Västerbotten
    • Örebro-Värmland
    • Öst
    Planer och avtal
    Finns arbetsmiljöplan?
    • Ja
    • Nej
    Upprättades datum
     Finns företagshälsovårdsavtal?
     • Ja
     • Nej
     Finns hängavtal?
     • Ja
     • Nej
     Företaget är medlem i
     • BF
     • Någon annan
     Personuppgifter
     Ansvarig arbetsledning
      Namn på Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P)
       Namn på Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U)
        Namn på anslaget skyddsombud
         Säkerhet
         Vilka kemiska produkter finns på arbetsplatsen och vad används de till? Företagets motivering till varför produkterna behövs?
          Limmas plaster?
          • Ja
          • Nej
          Förekommer svetsarbeten?
          • Ja
          • Nej
          Om ja, används rätt ventilation/utsug?
          • Ja
          • Nej
          Finns säkerhetsblad på arbetsplatsen med svensk text?
          • Ja
          • Nej
          Är texten på burk/påse/säck/tub på svenska?
          • Ja
          • Nej
          Är det olika budskap angående ämnets farlighet och första hjälpen?
          • Ja
          • Nej
          Är en riskvärdering för arbete med varje produkt gjord?
          • Ja
          • Nej
          Har berörda fått nödvändig information, introduktion och utbildning?
          • Ja
          • Nej
          Finns det någon mindre farlig ersättningsprodukt?
          • Ja
          • Nej
          Kontroll av personlig skyddsutrustning om farliga produkter används
          Används rätt skyddsutrustning?
          • Ja
          • Nej
          Används rätt andningsskydd?
          • Ja
          • Nej
          Finns det tjänstbarhetsintyg?
          • Ja
          • Nej
          Problem som ska åtgärdas
          Åtgärdas av
           Ska vara åtgärdat
            Uppföljningsdatum
             Underskrifter
             Testa att fylla i dokumentmallen

             Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

             Klicka för att gå vidare och fylla i

             I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

             Checklista för kemiska hälsorisker är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra