Anläggningsbranschen – checklista

Checklistan vänder sig till företag i anläggningsbranschen som har anställda ute på arbete på arbetsplatser där man själv inte har samordningsansvaret. Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond.

Anläggningsbranschen – checklista

Vad Anläggningsbranschen – checklista innehåller?

Anläggningsbranschen - checklista
Arbetsplats:
  Byggföretag
   Framtagen av
    Deltagare:
     Arbetsledning
     1. Har arbetsledningen regelbundna avstämningssamtal med den anställde?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     2. Finns det bra möjligheter för den anställde att prata om arbetsmiljöproblem med arbetsledningen?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     3. Har den anställde tillräcklig utbildning att utföra alla arbetsmoment?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     Arbetsplatsen
     4. Har arbetet planerats med BAS-U eller annan ansvarig vid arbetsstället?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     5. Finns möjligheter att diskutera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, till exempel vid byggmöten?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     6. a) Har den anställde fått se: arbetsmiljöplan?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     6. b) arbetsberedningar?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     6. c) trafikanordningsplan (TA-plan)?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     6. d) trafikanordningsplan sprängplan?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     6. e) andra planer för arbetets genomförande?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     7. Finns uppvärmd bod?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     8. a) Finns i personalutrymmena: vatten och el?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     8. b) toalett?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     8. c) matplats och möjlighet att värma mat?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     8. d) tvättningsmöjligheter?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     8. e) omklädningsrum med dusch och omklädningsskåp?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     8. f) torkskåp / torkutrymme samt stöveltvätt?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     Arbetsmoment
     9. Genomför den anställde en enklare riskbedömning före nytt arbetsmoment?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     10. a) Är arbetsplatsen säker vad gäller: schakt?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     10. b) utsättning för ledningar?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     10. c) föroreningar i mark kartlagda?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     10. d) trafikavspärrning?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     10. e) sprängning?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     10. e) bra och tillräckligt breda transportvägar som kan separeras, markeras eller enkelriktas vid behov?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     11. Har den anställde rätt skyddsutrustning för arbetet?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     11. Har den anställde rätt skyddsutrustning för arbetet?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     12. a) Angående aktuella fordon: Används rätt maskin med rätt verktygför jobbet?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     12. b) Genomförs daglig kontroll?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     12. c) Kontrolleras att redskapen på maskinen byts och låses på ett säkert sätt?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     12. d) Kontrolleras att till exempel stropp, kätting och band inte har skador samt att de har rätt märkning vid lyft?
     • Ja
     • Nej
     • Ej relevant
     Riskbedömning:
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     Övrigt
     Underskrifter
     Testa att fylla i dokumentmallen

     Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

     Klicka för att gå vidare och fylla i

     I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

     Anläggningsbranschen – checklista är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra