Underhållsprotokoll Ventilation

Med detta protokoll kan underhållningen av fastighetens ventilation dokumenteras. Redigera och ändra mallens innehåll så att det passar företagets verksamhet.

Underhållsprotokoll Ventilation

Vad Underhållsprotokoll Ventilation innehåller?

Underhållsprotokoll Ventilation
Objekt:
  Företag:
   Utförare
    Datum
     Allmänventilation
     Rubrik
      1. Finns både till- och frånluftssystem?
      Finns både till- och frånluftssystem?
      • Ja
      • Nej
      • Ej relevant
      Riskbedömning
      • Låg
      • Medel
      • Hög
      Kommentar/åtgärd
       Bilder
        2. Fungerar ventilationen tillfredsställande i alla utrymmen?
        Fungerar ventilationen tillfredsställande i alla utrymmen?
        • Ja
        • Nej
        • Ej relevant
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        Kommentar/åtgärd
         Bilder
          3. Undviks drag från ventilationssystemet?
          Undviks drag från ventilationssystemet?
          • Ja
          • Nej
          • Ej relevant
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          Kommentar/åtgärd
           Bilder
            4. Har tilluftsfiltret tillräckligt bra filterklass för att tilluften ska hålla bra kvalitet?
            Har tilluftsfiltret tillräckligt bra filterklass för att tilluften ska hålla bra kvalitet?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            Kommentar/åtgärd
             Bilder
              5. Om frånluftsfilter behövs, har det tillräckligt bra filterklass så att den luft som släpps ut inte förorenar ventilationssystemet och miljön?
              Om frånluftsfilter behövs, har det tillräckligt bra filterklass så att den luft som släpps ut inte förorenar ventilationssystemet och miljön?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              Kommentar/åtgärd
               Bilder
                5. Om frånluftsfilter behövs, har det tillräckligt bra filterklass så att den luft som släpps ut inte förorenar ventilationssystemet och miljön?
                Om frånluftsfilter behövs, har det tillräckligt bra filterklass så att den luft som släpps ut inte förorenar ventilationssystemet och miljön?
                • Ja
                • Nej
                • Ej relevant
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                Kommentar/åtgärd
                 Bilder
                  6. Är tilluftsintag och avluftsutsläpp placerade så att det inte blir kortslutning, t.ex. vid ogynnsamma vindförhållanden?
                  Är tilluftsintag och avluftsutsläpp placerade så att det inte blir kortslutning, t.ex. vid ogynnsamma vindförhållanden?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  Kommentar/åtgärd
                   Bilder
                    7. Räcker frånluften för att ventilera bort de luftföroreningar som sprids allmänt i lokalen, t.ex. koldioxid som bildas från utandningsluft?
                    Räcker frånluften för att ventilera bort de luftföroreningar som sprids allmänt i lokalen, t.ex. koldioxid som bildas från utandningsluft?
                    • Ja
                    • Nej
                    • Ej relevant
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    Kommentar/åtgärd
                     Bilder
                      8. Är lufthastigheten i kanalerna tillräcklig för att hindra att damm avsätts?
                      Är lufthastigheten i kanalerna tillräcklig för att hindra att damm avsätts?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      Kommentar/åtgärd
                       Bilder
                        9. Undviks buller från ventilationssystemet?
                        Undviks buller från ventilationssystemet?
                        • Ja
                        • Nej
                        • Ej relevant
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        Kommentar/åtgärd
                         Bilder
                          Processventilation
                          Rubrik
                           10. Vet ni vilka processer / arbetsplatser på företaget som avger värme och luftföroreningar?
                           Vet ni vilka processer / arbetsplatser på företaget som avger värme och luftföroreningar?
                           • Ja
                           • Nej
                           • Ej relevant
                           Riskbedömning
                           • Låg
                           • Medel
                           • Hög
                           Kommentar/åtgärd
                            Bilder
                             11. Finns processventilation på de ställen från vilka mycket värme och föroreningar sprids?
                             Finns processventilation på de ställen från vilka mycket värme och föroreningar sprids?
                             • Ja
                             • Nej
                             • Ej relevant
                             Riskbedömning
                             • Låg
                             • Medel
                             • Hög
                             Kommentar/åtgärd
                              Bilder
                               12. Kan och har åtgärder nära källan genomförts för att minska behovet av processventilation?
                               Kan och har åtgärder nära källan genomförts för att minska behovet av processventilation?
                               • Ja
                               • Nej
                               • Ej relevant
                               Riskbedömning
                               • Låg
                               • Medel
                               • Hög
                               Kommentar/åtgärd
                                Bilder
                                 13. Är ventilationen balanserad, d.v.s. det finns inget märkbart drag när dörrar öppnas eller lukter som sprids mellan olika lokaler / utrymmen?
                                 Är ventilationen balanserad, d.v.s. det finns inget märkbart drag när dörrar öppnas eller lukter som sprids mellan olika lokaler / utrymmen?
                                 • Ja
                                 • Nej
                                 • Ej relevant
                                 Riskbedömning
                                 • Låg
                                 • Medel
                                 • Hög
                                 Kommentar/åtgärd
                                  Bilder
                                   Underhåll
                                   Rubrik
                                    14. Utförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med de intervaller som gäller för ventilationsanläggning?
                                    Utförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med de intervaller som gäller för ventilationsanläggning?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    Kommentar/åtgärd
                                     Bilder
                                      15. Finns väl fungerande rutiner för dokumentation av kontroll, drift och underhåll?
                                      Finns väl fungerande rutiner för dokumentation av kontroll, drift och underhåll?
                                      • Ja
                                      • Nej
                                      • Ej relevant
                                      Riskbedömning
                                      • Låg
                                      • Medel
                                      • Hög
                                      Kommentar/åtgärd
                                       Bilder
                                        16. Finns aktuella dokument som beskriver ventilationssystemet?
                                        Finns aktuella dokument som beskriver ventilationssystemet?
                                        • Ja
                                        • Nej
                                        • Ej relevant
                                        Riskbedömning
                                        • Låg
                                        • Medel
                                        • Hög
                                        Kommentar/åtgärd
                                         Bilder
                                          17. Finns det tillräckligt med utrymme för att kunna arbeta på ett bra sätt med fläktar, aggregat, komponenter och kanaler?
                                          Finns det tillräckligt med utrymme för att kunna arbeta på ett bra sätt med fläktar, aggregat, komponenter och kanaler?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          Kommentar/åtgärd
                                           Bilder
                                            18. Är frånluftskanalerna från processventilationen rensade?
                                            Är frånluftskanalerna från processventilationen rensade?
                                            • Ja
                                            • Nej
                                            • Ej relevant
                                            Riskbedömning
                                            • Låg
                                            • Medel
                                            • Hög
                                            Kommentar/åtgärd
                                             Bilder
                                              Utbildningskrav
                                              Rubrik
                                               19. Har service- och driftpersonal de kunskaper som behövs?
                                               Har service- och driftpersonal de kunskaper som behövs?
                                               • Ja
                                               • Nej
                                               • Ej relevant
                                               Riskbedömning
                                               • Låg
                                               • Medel
                                               • Hög
                                               Kommentar/åtgärd
                                                Bilder
                                                 20. Är det klart vem som ansvarar för kontroll, drift och underhåll av ventilationssystemen?
                                                 Är det klart vem som ansvarar för kontroll, drift och underhåll av ventilationssystemen?
                                                 • Ja
                                                 • Nej
                                                 • Ej relevant
                                                 Riskbedömning
                                                 • Låg
                                                 • Medel
                                                 • Hög
                                                 Kommentar/åtgärd
                                                  Bilder
                                                   Övrigt
                                                   Kommentar/åtgärd
                                                    Bilder
                                                     Testa att fylla i dokumentmallen

                                                     Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                                                     Klicka för att gå vidare och fylla i

                                                     I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                                                     Underhållsprotokoll Ventilation är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra