Arbetsplatsbesiktning av elutrustning

Med detta formulär kan du dokumentera arbetsplatsinspektionen av elutrustningen. Kontrollpunkterna är bland annat elskåp, kabeldragning, allmänbelysning med mera.

Arbetsplatsbesiktning av elutrustning

Vad Arbetsplatsbesiktning av elutrustning innehåller?

Arbetsplatsbesiktning av elutrustning
Namn på byggarbetsplats
  Datum av besiktning
   Kontrollant
    Personer som deltog i inspektionen
     Elcentral
     1. Antal och amperekapacitet för centralerna enligt elplanen
     • OK
     • Kräver åtgärd
      2. Centralerna är på planerade platser
      • OK
      • Kräver åtgärd
       3. Centralerna är fästa på rätt sätt
       • OK
       • Kräver åtgärd
        4. Extra skydd för centralerna under droppande vatten
        • OK
        • Kräver åtgärd
         5. Luckorna på elskåpen är hela
         • OK
         • Kräver åtgärd
          6. Anslutningskablar och uttag är oskadade
          • OK
          • Kräver åtgärd
           7. Strömbrytare och jordfelsbrytare är oskadade (vid behov testning)
           • OK
           • Kräver åtgärd
            8. Låsning av elcentralerna
            • OK
            • Kräver åtgärd
             Kablar
             9. Kablarna mellan elcentralerna är upphängda och löper ovan marken och golvet; utomhusuttagen är skyddade
             • OK
             • Kräver åtgärd
              10. Överblivande kablar är samlade och inte liggande på marken
              • OK
              • Kräver åtgärd
               11. Passagerövergångarna är tillräckligt högt uppe
               • OK
               • Kräver åtgärd
                12. Passagerundergångar, kablar i skyddsrör tillräckligt djupt under marknivån
                • OK
                • Kräver åtgärd
                 13. Kablar som löper längs markytan är lätt synliga och markkablar är mekaniskt skyddade, till exempel i en elektrisk skyddsrör (gult)
                 • OK
                 • Kräver åtgärd
                  14. Stickpropp, skarvsladd och doslock är oskadad
                  • OK
                  • Kräver åtgärd
                   15. Kablarnas höljen är oskadade
                   • OK
                   • Kräver åtgärd
                    Allmänbelysning
                    16. Placering, fästning, riktning och minimering av bländning för utomhusbelysning, lämpligt antal t.ex. ljusmaster
                    • OK
                    • Kräver åtgärd
                     17. Allmänbelysning inomhus, placering, fästning, riktning, minimering av bländning och belysning av gångvägar (halogenbelysning medför brandrisk)
                     • OK
                     • Kräver åtgärd
                      18. Lampor, skyddsglas och höljen för alla belysningsarmaturer är oskadade
                      • OK
                      • Kräver åtgärd
                       Övrigt
                       19. Fungerande eluttag i närheten av varje arbetsplats (maximalt avstånd 20 m)
                       • OK
                       • Kräver åtgärd
                        20. Överblivna elinstallationstillbehör förvarade på ett lämpligt sätt
                        • OK
                        • Kräver åtgärd
                         21. Trasiga elinstallationstillbehör har märkts och tagits ur bruk
                         • OK
                         • Kräver åtgärd
                          22. Ansvarig person utsedd för underhåll av arbetsplatsens elinstallationer
                          • OK
                          • Kräver åtgärd
                           Testa att fylla i dokumentmallen

                           Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                           Klicka för att gå vidare och fylla i

                           I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                           Arbetsplatsbesiktning av elutrustning är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra