Checklista för VVS-installationsarbete – Del 3. ROT-arbeten

Del 3. ROT-arbeten – planering, maskiner, samordning. Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som underlag och hjälpmedel vid planering av arbetet.

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 3. ROT-arbeten

Vad Checklista för VVS-installationsarbete – Del 3. ROT-arbeten innehåller?

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 3. ROT-arbeten
Checklistan ifylld av:
  Datum
   Plats
    Planering av rotarbeten
    1. Innan arbetet påbörjas, går montörer och arbetsledare igenom
     a) de delar av arbetsmiljöplanen som berör arbetet som ska utföras?
     • Ja
     • Nej
     Riskbedömning
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     b) vem som har samordningsansvaret på arbetsplatsen?
     • Ja
     • Nej
     Riskbedömning
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     c) att utrymningsvägar är märkta och oblockerade och att det finns nödbelysning?
     • Ja
     • Nej
     Riskbedömning
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     2. Om stegar och arbetsbockar ska användas, kontrolleras det att de är
      a) i gott skick, stabila och enkla att förflytta?
      • Ja
      • Nej
      Riskbedömning
      • Låg
      • Medel
      • Hög
      b) försedda med glidskydd?
      • Ja
      • Nej
      Riskbedömning
      • Låg
      • Medel
      • Hög
      c) typkontrollerade eller certifierade med tydlig och varaktig märkning?
      • Ja
      • Nej
      Riskbedömning
      • Låg
      • Medel
      • Hög
      3. Om hantverkarställning (rullställning m. fl.) ska användas, kontrolleras det alltid att
       a) monteringsanvisningar finns?
       • Ja
       • Nej
       Riskbedömning
       • Låg
       • Medel
       • Hög
       b) den är försedd med trappa eller lutande stege?
       • Ja
       • Nej
       Riskbedömning
       • Låg
       • Medel
       • Hög
       c) den har tvålediga skyddsräcken och fotlist runt arbetsytan om höjden till marken är mer än två meter?
       • Ja
       • Nej
       Riskbedömning
       • Låg
       • Medel
       • Hög
       Kommentar
        Stambyte, pannbyte etc.
        4. Har ni kontrollerat om asbest, bly eller kvicksilver förekommer på arbetsplatsen?
        • Ja
        • Nej
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        5. Om asbest misstänks i isoleringsmaterial, kakelfix, plugg eller fog
         a) tas materialprov som skickas för analys?
         • Ja
         • Nej
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         b) påbörjas arbetet först när ni fått bekräftelse på att asbest inte finns i materialet?
         • Ja
         • Nej
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         6. Om asbest finns i byggnaden
          a) anlitas godkänd asbestsanerare och är saneringen anmäld till Arbetsmiljöverket?
          • Ja
          • Nej
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          b) får endast montörer med asbestutbildning arbeta med asbest?
          • Ja
          • Nej
          Riskbedömning
          • Låg
          • Medel
          • Hög
          Olika typer av arbeten, maskiner etc.
           7. Vid pressfogning av rör med pressmaskin
            a) går det att undvika arbete över axelhöjd, t ex vid rör i takhöjd?
            • Ja
            • Nej
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            b) går det att förebygga risk för klämskador?
            • Ja
            • Nej
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            c) får montörer instruktion/utbildning om pressmaskiner och hur man kan arbeta på ett säkert sätt?
            OBS! En pressmaskin tillsammans med pressbackarna väger oftas mellan 6–7 kg och ibland upp till 9 kg.
            • Ja
            • Nej
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            8. Vid borrning i sten/betong, används
             a) borrmaskin försedd med utsug?
             • Ja
             • Nej
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             b) borrstativ?
             • Ja
             • Nej
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             c) lämpligt andningsskydd?
             OBS! Dammet innehåller kvarts.
             • Ja
             • Nej
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             d) lämpliga skyddsglasögon?
             • Ja
             • Nej
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             9. Vid sågning med tigersåg
              a) är sågen lätt att hantera?
              • Ja
              • Nej
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              b) har sågen vridbart handtag och svängbart sågblad?
              • Ja
              • Nej
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              c) är det enkelt att byta sågblad?
              • Ja
              • Nej
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              10. Vid användning av vinkelslip
               a) är maskinen försedd med skydd mot gnistor?
               • Ja
               • Nej
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               b) är brandfarligt material i närheten borttagen?
               • Ja
               • Nej
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               c) används skyddsglasögon och hörselskydd?
               • Ja
               • Nej
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               11. För lyft av tunga rör, används materiallyft utrustade med exempelvis förlängningsbara gafflar och säkerhetsbroms?
               • Ja
               • Nej
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               12. Undviks transport av tunga apparater/material etc i trappor?
               • Ja
               • Nej
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               13. Finns det god belysning så att man kan se hela arbetsytan?
               • Ja
               • Nej
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               14. Används lyft och fönster för borttransport av avfall om hiss saknas?
               • Ja
               • Nej
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               Arbete med andra yrkesgrupper i samma lokal
                Isoleringsarbete
                 15. Går det att samplanera arbetet med isoleringsmontörerna så att rören placeras lättillgängligt och att det finns utrymme både för isolering och att komma åt runt rören?
                 • Ja
                 • Nej
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 16. Är det möjligt att använda samma ställningar och stegar som vid rörarbetet också vid isoleringsarbetet?
                 • Ja
                 • Nej
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 Damm på arbetsplatsen
                  17. Plastas särskilt dammande lokaler/ arbetsmoment in så att damm inte sprids vidare?
                  • Ja
                  • Nej
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  18. Om luftrenare används för att minska dammet
                   a) har den rätt kapacitet för det utrymme man arbetar i?
                   • Ja
                   • Nej
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   b) är den försedd med mikrofilter?
                   • Ja
                   • Nej
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   c) har den lampindikator som mäter filtrets kondition?
                   • Ja
                   • Nej
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   19. Används andningsskydd om de vidtagna åtgärderna för att minska damningen är otillräckliga?
                   • Ja
                   • Nej
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   20. Organiseras arbetet så att montörer börjar arbeta efter att
                    a) dammande moment är klara och dammet i luften har sjunkit?
                    • Ja
                    • Nej
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    b) arbetsplatsen har dammsugits?
                    • Ja
                    • Nej
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    c) arbetsplatsen har ventilerats med effektiv luftrenare försedd med dammavskiljare? OBS! Om detta inte är möjligt ska montörer använda andningsskydd.
                    • Ja
                    • Nej
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    21. Vid städning
                     a) används industridammsugare med HEPA-filter eller centralsug?
                     • Ja
                     • Nej
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     b) används gummiskrapa istället för sopborste om dammsugare saknas?
                     • Ja
                     • Nej
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     22. Diskuteras eventuella arbetsmiljöproblem med de som har samordningsansvaret på arbetsplatsen
                     • Ja
                     • Nej
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     Kommentar
                      Kryputrymmen
                      23. Finns tillräckligt utrymme för användning av maskiner/verktyg/hjälpmedel vid arbete i trånga utrymmen?
                      • Ja
                      • Nej
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      24. Finns öppning/nödutgång, högst 6 meter till närmaste öppning? (Enligt Arbetsmiljöverketsrekommendation i broschyr ADI 616.)
                      • Ja
                      • Nej
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      25. Finns god ventilation?
                      • Ja
                      • Nej
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      26. Undviks för långa arbetspass?
                      • Ja
                      • Nej
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      27. Undviks ensamarbete?
                      • Ja
                      • Nej
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      Kommentar
                       Svetsning
                       28. Tar svetsaren alltid med sig
                        a) svetstillstånd?
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        b) bakslagsskydd för aetylenen?
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        c) svetsbrännare försedd med backventil?
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        d) brandfilt och brandsläckare?
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        29. Används skyddskläder, svetshandskar och svetshjälm eller svetsglasögon vid svetsning?
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        30. Skärmas svetsarbetsplatsen av med flyttbara skärmar, draperier eller liknande?
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        31. Används effektivt punktutsug som tar bort rök under svetsning? OBS! Allmän ventilation räcker inte.
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        32. Finns brandvakt vid behov?
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        33. Om gassvets används, hålls gasflaskorna i stall eller gaskärra under arbetet?
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        34. Är svetsplatsen alltid fri från brandfarligt material?
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        35. Kontrolleras att svetsutrustning är i gott skick?
                        • Ja
                        • Nej
                        Riskbedömning
                        • Låg
                        • Medel
                        • Hög
                        Kommentar
                         Personalutrymmen
                         36. Finns uppvärmt personalutrymme med möjlighet att värma mat/dryck?
                         • Ja
                         • Nej
                         Riskbedömning
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         37. Finns det tillgång till toalett samt tvätt- och duschmöjligheter?
                         • Ja
                         • Nej
                         Riskbedömning
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         38. Finns det omklädningsrum med låsbart klädskåp?
                         • Ja
                         • Nej
                         Riskbedömning
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         Kommentar
                          Testa att fylla i dokumentmallen

                          Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                          Klicka för att gå vidare och fylla i

                          I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                          Checklista för VVS-installationsarbete – Del 3. ROT-arbeten är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra