Montering av ställning (kontrollista)

Här kan du dokumentera kontrollen av monteringen av ställningen.

Montering av ställning (kontrollista)

Vad Montering av ställning (kontrollista) innehåller?

Montering av ställning (kontrollista)
Objekt:
  Protokollansvarig
   1. Ställningen får endast monteras, demonteras eller flyttas av en person som har fått särskild instruktion och anvisningar om säker utförande av dessa ställningsarbeten.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   2. Bekanta dig med instruktionerna för monterings- och nedmonteringsplanen.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   3. Kontrollera att alla nödvändiga ställningskomponenter finns tillgängliga och är i gott skick
   • OK
   • Kräver åtgärd
   4. Kontrollera lyftutrustningens och hjälpmedlens skick
   • OK
   • Kräver åtgärd
   5. Montören har rätt personlig säkerhetsutrustning (hjälm, skyddsglasögon, varselkläder, handskar, säkerhetssele, haklift)
   • OK
   • Kräver åtgärd
   6. Avspärrning på marknivå för obehöriga
   • OK
   • Kräver åtgärd
   7. Jämna ut underlaget och säkerställ dess bärförmåga
   • OK
   • Kräver åtgärd
   8. Montera bottenskruv och under dem en stabil basplatta eller bräda
   • OK
   • Kräver åtgärd
   9. Montera ramarna, skyddsräcken och kontrollera med vattenpass att första sektionen är i våg.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   10. Montera första gångplanen/plattformen och montera sedan nästa stycke ramar, skyddsräcken, gångplan/plattform samt diagonalstaden.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   11. Montera fast stegen/trappan när övre sektionen är klar
   • OK
   • Kräver åtgärd
   12. Kliv upp på den övre sektionen och fäst hakliften enligt anvisningarna.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   13. Montera skyddsräcken och fotlister. Kontrollera att gångplanen/plattformen sitter fast ordentligt.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   14. Fäst ställningen i väggen eller annan fast konstruktion enligt installationsanvisningarna.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   15. Fortsätt installationen våningsvis enligt anvisningarna och på det sätt som tidigare beskrivits
   • OK
   • Kräver åtgärd
   16. Förhindra andra från att komma till ställningen vid montering, nedmontering och förflyttning genom att använda förbuds- och varningsskyltar
   • OK
   • Kräver åtgärd
   17. Genomför Egenkontrollen vid ställningens idrifttagande tillsammans med arbetsplatsens representanter och fäst ställningskortet.
   • OK
   • Kräver åtgärd
   Testa att fylla i dokumentmallen

   Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

   Klicka för att gå vidare och fylla i

   I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

   Montering av ställning (kontrollista) är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra