Checklista för VVS-installationsarbete – Del 2. Servicearbeten och servicebil

Del 2. Servicearbeten och servicebil – tillstånd, kontroll av stegar m m. Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som underlag och hjälpmedel vid planering av arbetet.

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 2. Servicearbeten och servicebil

Vad Checklista för VVS-installationsarbete – Del 2. Servicearbeten och servicebil innehåller?

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 2. Servicearbeten och servicebil
Checklistan ifylld av:
  Datum
   Plats
    Fordon och förarmiljö
    Förarplats
     1. Är förarplatsen ergonomiskt utformad så att montören kan sitta och köra bekvämt?
     • Ja
     • Nej
     Riskbedömning
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     2. Finns en stödyta för att kunna skriva bekvämt?
     • Ja
     • Nej
     Riskbedömning
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     Kommentar
      Besvärliga arbetsställningar och tunga lyft
       3. Är lastutrymmet
        a) tillräckligt stort för den utrustning/material som behövs för arbetet?
        • Ja
        • Nej
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        b) försett med värme och god ventilation (för ev läckande gasflaskor)?
        • Ja
        • Nej
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        c) så utformat att det är lätt att ta in/ut utrustning, material etc?
        • Ja
        • Nej
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        d) försett med tillräckligt antal hyllplan, skåp, lådor, kabelrullställ etc?
        • Ja
        • Nej
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        e) försett med lastförskjutningsskydd vid behov?
        • Ja
        • Nej
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        4. Vid packning av utrustning/material, stuvas och spänns all packning fast så att den inte lossnar vid häftig inbromsning eller krock?
        • Ja
        • Nej
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        5. Tar montören alltid med sig
         a) en jordfelsbrytare för elmaskiner?
         • Ja
         • Nej
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         b) arbetsbelysning, exempelvis ett kompakt lysrör (ej halogenstrålkastare pga bländning/brandrisk)?
         • Ja
         • Nej
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         c) en brandsläckare?
         • Ja
         • Nej
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         d) personlig skyddsutrustning?
         • Ja
         • Nej
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         e) en ögonduschflaska?
         • Ja
         • Nej
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         f) en förbandslåda?
         • Ja
         • Nej
         Riskbedömning
         • Låg
         • Medel
         • Hög
         Kommentar
          Transport av gasflaskor
           6. Används gaskärra för transport/lyft av gasflaskor?
           • Ja
           • Nej
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           7. Sätts alltid en varningsskylt upp om gasflaskor transporteras i servicebilen?
           • Ja
           • Nej
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           8. Finns godsdeklaration och avsändarintyg i servicebilen?
           • Ja
           • Nej
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           9. Kontrolleras det att gasflaskans
            a) regulator inte är monterad under färd (gäller ej Airtop och Nemo)?
            • Ja
            • Nej
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            b) avstängningsventil är stängd?
            • Ja
            • Nej
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            c) skyddsmutter och huv/kåpa är påsatta?
            • Ja
            • Nej
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            d) etiketter/transportkort sitter fast på gasflaskan?
            • Ja
            • Nej
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            10. Transporteras gasflaskor ordentligt fastspända i servicebilen?
            • Ja
            • Nej
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            11. Vet montören vad som ska göras vid brand i samband med krock?
            • Ja
            • Nej
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            12. Anlitas transportföretag om många flaskor behöver transporteras?
            • Ja
            • Nej
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            Kommentar
             Service och reparation av servicebilen
              13. Finns det rutiner för
               a) daglig tillsyn av servicebilen?
               • Ja
               • Nej
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               b) underhåll av bilen?
               • Ja
               • Nej
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               c) städning/rengöring av bilen?
               • Ja
               • Nej
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               Kommentar
                Trafiksäkerhet
                14. Har företaget en trafiksäkerhetspolicy och känner montörerna till den?
                • Ja
                • Nej
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                15. Finns rapporteringsrutiner för inträffade tillbud i trafiken?
                • Ja
                • Nej
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                16. Finns rapporteringsrutiner för inträffade tillbud i trafiken?
                • Ja
                • Nej
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                17. Informeras montörerna om de åtgärder som vidtagits efter deras tillbudsrapportering?
                • Ja
                • Nej
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                18. Används handsfree för att kunna ringa/svara i mobil säkert och bekvämt?
                • Ja
                • Nej
                Riskbedömning
                • Låg
                • Medel
                • Hög
                Kommentar
                 Servicearbeten
                 19. Går det att samplanera arbetet med isoleringsmontörerna så att samma ställningar och stegar kan användas också vid isoleringsarbetet?
                 • Ja
                 • Nej
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 20. Vid tunga lyft av exempelvis badkar, varmvattenberedare etc
                  a) är det två som hjälps åt?
                  • Ja
                  • Nej
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  b) används lämplig kärra istället för att bära för hand?
                  • Ja
                  • Nej
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  21. Vid lyft av mycket tunga gods, anlitas firma som arbetar med lyft av tunga gods?
                  • Ja
                  • Nej
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  22. För in- eller uttransport av utrustning/material, finns och används
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   a) lämplig transportkärra?
                   • Ja
                   • Nej
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   b) trappklättrare (helst eldrivna) vid behov?
                   • Ja
                   • Nej
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   23. Är transportkärran som används
                    a) hel och i gott skick?
                    • Ja
                    • Nej
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    b) lätt att arbeta med?
                    • Ja
                    • Nej
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    c) väl utformad med bra lastplan, lämpliga hjul och handtag?
                    • Ja
                    • Nej
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    24. Innan montören börjar arbeta, täcks alla öppningar i golv över eller skärmas av pga fallrisk?
                    • Ja
                    • Nej
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    25. Används bockverktyg som inte kräver mycket kraft vid användning?
                    • Ja
                    • Nej
                    Riskbedömning
                    • Låg
                    • Medel
                    • Hög
                    26. Har montörer rutiner för rapportering om
                     a) hiss som inte fungerat eller saknats på arbetsplatsen?
                     • Ja
                     • Nej
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     b) arbetsplatsen varit belamrad med kablar, skräp etc?
                     • Ja
                     • Nej
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     c) verktyg/maskin som fungerat dåligt eller slutat fungera?
                     • Ja
                     • Nej
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     d) svårigheter med uttransport av avfall (porslin, radiatorer etc) från arbetsplatsen?
                     • Ja
                     • Nej
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     27. Vid risk för kontakt med avloppsvatten
                      a) finns tvättmöjlighet nära arbetsplatsen?
                      • Ja
                      • Nej
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      b) vårdas småsår omgående?
                      • Ja
                      • Nej
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      c) har man extra handskar/kläder för ombyte om man fått avloppsvatten på handskar/kläder?
                      • Ja
                      • Nej
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      Kommentar
                       Testa att fylla i dokumentmallen

                       Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                       Klicka för att gå vidare och fylla i

                       I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                       Checklista för VVS-installationsarbete – Del 2. Servicearbeten och servicebil är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra