Arbetsintyg för arbete på hög höjd

Med detta formulär kan du dokumentera arbetstillståndet för arbete på hög höjd. Arbetstillståndet måste fyllas i innan arbetet påbörjas. Med hjälp av formuläret kan du göra en förundersökning av arbetet och identifiera risker.

Arbetsintyg för arbete på hög höjd

Vad Arbetsintyg för arbete på hög höjd innehåller?

Arbetsintyg för arbete på hög höjd
Arbetstillståndet ska alltid fyllas i innan arbetet påbörjas. Säkerhetsansvarig av tillståndet dokumenterar de ifyllda tillstånden.
   Datum:
    Objekt:
     Arbetsbeskrivning:
      Arbetets utförare:
       Arbetsövervakare:
        Förhandsgranskning - Om det finns ett NEJ-svar på någon punkt får personen inte utföra arbetet.
        Arbetets utförare ska vara lämplig att arbeta under förhållanden med risk för fall, med hänsyn till både fysisk och mental kondition.
        • JA
        • NEJ
        Arbetets utförare har erfarenhet / utbildning i användning av fallskyddsutrustning?
        • JA
        • NEJ
        Identifiering av fallrisker
        Identifiering av fallrisker
        • Oskyddad kant, saknas räcken
        • Brant lutning
        • Övergång till en annan arbetsplattform, till exempel från en personlyft till en Traverskran
        • Dåligt skick på arbetsplattsformen, risk för kollaps
        • Arbete hängande i säkerhetssele
        • Något annat
        Andra risker
        Andra risker
        • Hal arbetsyta
        • Väderförhållanden, t.ex. stark vind
        • Vassa, skadade kanter (risk för repets slitage)
        • Hinder på vägen som kan leda till fallrisk
        • Användning av verktyg eller arbetsmetoder (t.ex. hög kraftanvändning)
        • Något annat
        Sivunvaihto
         Åtgärdsmetoder
         Åtgärdsmetoder
         • Skyddstäckningar, mått och skick
         • Skyddsräcken, mått och skick
         • Fästpunktens hållbarhet i ankarpunkten
         • Fallskyddsnät, luftmadras eller motsvarande
         • Avstängning av intilliggande utrustning eller liknande (oförutsedd rörelse eller gungning)
         • Extra kanter/tilläggsräcken
         • Något annat
         Åtgärdsmetoderna är granskade
         • JA
         • NEJ
         Förberedelser för räddningsåtgärder (t.ex. vinsch, räddningsutrustning, personlyft, truck, nödanrop)
          Underskrifter
           Testa att fylla i dokumentmallen

           Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

           Klicka för att gå vidare och fylla i

           I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

           Arbetsintyg för arbete på hög höjd är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra