Checklista för skyddsronder gällande företagshälsovård

Det här är en checklista för skyddsronder gällande företagshälsovård. Checklistan fungerar också som ett protokoll för både skyddsombud och arbetsgivare.

Checklista för skyddsronder gällande företagshälsovård

Vad Checklista för skyddsronder gällande företagshälsovård innehåller?

Checklista för skyddsronder gällande företagshälsovård
Arbetsplats:
  Skyddsombud
   Byggföretag
    Region
    • Förbundskontoret
    • GävleDala
    • MellanNorrland
    • Mälardalen
    • Norrbotten
    • Skåne
    • Småland-Blekinge
    • Stockholm-Gotland
    • Väst
    • Västerbotten
    • Örebro-Värmland
    • Öst
    Skyddsrond
    Har företaget något företagshälsovårdsavtal anpassat för er arbetsplats?
    • Ja
    • Nej
    Enligt kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att skicka dig på hälsokontroll minst var tredje år. Sker det?
    • Ja
    • Nej
    • Vet ej
    Områden som företagshälsovården arbetar med:
    • Allmän hjälp med att förebygga och undanröja risker på arbetsplatsen
    • Rehabilitering efter till exempel skada, sjukdom, alkohol- eller drogproblem
    • Stöd för hantering av ohälsosam arbetsbelastning (stress, ergonomisk arbetsbelastning, monotont arbete utan rotation)
    • Stöd för hantering av kränkande särbehandling (mobbning eller trakasserier)
    • Förebyggande av exponering för kvarts och asbest
    • Förebyggande av exponering för isocynater och cancerogena ämnen
    • Förebyggande av exponering för vibrationer
    • Första hjälpen och krishantering vid till exempel akut olyckshändelse
    Upplever du företagshälsovården som behovsanpassad utifrån er verksamhet?
    • Ja
    • Nej
    • Vet ej
    Upptäcktes några problem som behöver åtgärdas?
    • Ja
    • Nej
    Problem som ska åtgärdas
    Problem som ska åtgärdas
     Åtgärdas av:
      Ska vara åtgärdat senast:
       Återkopplas senast:
        Underskrifter
        Testa att fylla i dokumentmallen

        Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

        Klicka för att gå vidare och fylla i

        I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

        Checklista för skyddsronder gällande företagshälsovård är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra