Checklista för VVS-installationsarbete – Del 1. Allmän del

Del 1. Allmän del – planering, maskiner och kontroller. Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som underlag och hjälpmedel vid planering av arbetet.

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 1. Allmän del

Vad Checklista för VVS-installationsarbete – Del 1. Allmän del innehåller?

Checklista för VVS-installationsarbete – Del 1. Allmän del
Checklistan ifylld av:
  Datum
   Plats
    Planering av arbetet
    1. Vid planering av VVS-installationer
     a) kan rören placeras så lättillgängligt som möjligt?
     • Ja
     • Nej
     Riskbedömning
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     b) placeras rören så att det finns tillräckligt med utrymme både för isolering och för att komma åt runt rören?
     • Ja
     • Nej
     Riskbedömning
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     c) avsätts tillräcklig tid för samtliga moment som ska utföras, fram till och med den slutliga isoleringen?
     • Ja
     • Nej
     Riskbedömning
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     d) går det att planera arbetet så att isoleringsarbetet kan utföras med befintliga ställningar och annan utrustning som används vid rördragning?
     • Ja
     • Nej
     Riskbedömning
     • Låg
     • Medel
     • Hög
     2. Innan arbetet påbörjas, går montörer och arbetsledare igenom
      a) att någon ansvarar för att berörda delar av strömmen bryts?
      • Ja
      • Nej
      Riskbedömning
      • Låg
      • Medel
      • Hög
      b) skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner om arbetet kräver det?
      • Ja
      • Nej
      Riskbedömning
      • Låg
      • Medel
      • Hög
      c) att redskap/utrustning/maskiner/lyftanordningar som ska tas med är i fullgott skick?
      • Ja
      • Nej
      Riskbedömning
      • Låg
      • Medel
      • Hög
      d) vilken personlig skyddsutrustning som ska användas?
      • Ja
      • Nej
      Riskbedömning
      • Låg
      • Medel
      • Hög
      e) den utrustning för första hjälpen som ska tas med?
      • Ja
      • Nej
      Riskbedömning
      • Låg
      • Medel
      • Hög
      3. Om stegar och arbetsbockar ska användas, kontrolleras att de är
       a) i gott skick, stabila och enkla att förflytta?
       • Ja
       • Nej
       Riskbedömning
       • Låg
       • Medel
       • Hög
       b) försedda med glidskydd?
       • Ja
       • Nej
       Riskbedömning
       • Låg
       • Medel
       • Hög
       c) typkontrollerade eller certifierade med tydlig och varaktig märkning?
       • Ja
       • Nej
       Riskbedömning
       • Låg
       • Medel
       • Hög
       4. Om hantverkarställning (rullställning m. fl.) ska användas, kontrolleras det alltid att
        a) monteringsanvisningar finns?
        • Ja
        • Nej
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        b) den är försedd med trappa eller lutande stege?
        • Ja
        • Nej
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        c) den har tvålediga skyddsräcken och fotlist runt arbetsytan om höjden till marken är mer än två meter?
        • Ja
        • Nej
        Riskbedömning
        • Låg
        • Medel
        • Hög
        Kommentar
         Allmänt om installationsarbeten
         Besvärliga arbetsställningar och tunga lyft
          5. Planeras arbetet så att följande besvärliga arbetsställningar undviks/endast förekommer under kort tid
           a) armarna över axelhöjd?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           b) sneda/böjda arbetsställningar?
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           c) knästående eller sittande på huk? OBS! Större påfrestningar om utrymmet är lågt eller trångt.
           • Ja
           • Nej
           • Ej relevant
           Riskbedömning
           • Låg
           • Medel
           • Hög
           6. Om man arbetar mycket med armarna ovan axelhöjd eller knästående, utförs arbetet
            a) med lätta verktyg?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            b) under korta stunder?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            c) med regelbundna mikropauser?
            • Ja
            • Nej
            • Ej relevant
            Riskbedömning
            • Låg
            • Medel
            • Hög
            7. Vid arbete i trånga utrymmen, kan ni
             a) välja verktyg, så att det är lättare att komma åt och arbeta i bättre arbetsställningar?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             b) hjälpas åt eller turas om, så att ingen behöver arbeta länge i besvärliga arbetsställningar?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             c) göra något annat som underlättar arbetet?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             8. Används kärra eller liknande istället för att lyfta och bära för hand?
             • Ja
             • Nej
             • Ej relevant
             Riskbedömning
             • Låg
             • Medel
             • Hög
             9. Om något tungt ska lyftas för hand
              a) är det minst två som hjälps åt?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              b) undviks lyft och vridning samtidigt?
              • Ja
              • Nej
              • Ej relevant
              Riskbedömning
              • Låg
              • Medel
              • Hög
              10. Om saxlift eller skylift ska användas
               a) har montören tillräckliga kunskaper och arbetsgivarens tillåtelse att använda liften?
               • Ja
               • Nej
               • Ej relevant
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               b) kontrolleras den (t. ex. enligt tillverkarens instruktioner) innan arbetet påbörjas? OBS! Fortlöpande tillsyn och underhåll ska dokumenteras.
               • Ja
               • Nej
               • Ej relevant
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               c) är instruktionen tydlig så att säkerhetsanordningar inte tas ur funktion?
               • Ja
               • Nej
               • Ej relevant
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               d) kontrolleras det att den är besiktigad?
               • Ja
               • Nej
               • Ej relevant
               Riskbedömning
               • Låg
               • Medel
               • Hög
               Kommentar
                Användning av stege och hantverkarställning (t. ex. rullställning)
                 11. Om det är möjligt, använder ni mobil arbetsplattform eller hantverkarställning?
                 • Ja
                 • Nej
                 • Ej relevant
                 Riskbedömning
                 • Låg
                 • Medel
                 • Hög
                 12. Undviker ni användning av stege om
                  a) underlaget är ojämnt?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  b) stort eller tungt verktyg/material ska hanteras?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  c) någon behöver nå högt eller över ett stort område?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  d) arbetet tar lång tid?
                  • Ja
                  • Nej
                  • Ej relevant
                  Riskbedömning
                  • Låg
                  • Medel
                  • Hög
                  13. Vid arbete från hantverkarställning (t. ex. rullställning)
                   a) ställs den alltid på fast och plant underlag?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   b) är den alltid tillförlitligt förankrad eller stöttad och hjulen låsta?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   c) plockas löst material bort före flyttning av ställning?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   d) vet alla att det är olämpligt att klättra på utsidan av gavelramarna?
                   • Ja
                   • Nej
                   • Ej relevant
                   Riskbedömning
                   • Låg
                   • Medel
                   • Hög
                   Kommentar
                    Användning av verktyg och maskiner
                     14. Är de verktyg/maskiner som används lätthanterliga och inte tunga?
                     • Ja
                     • Nej
                     • Ej relevant
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     15. Om tunga verktyg/maskiner används, finns möjligheter att byta ut mot sådana som väger mindre?
                     • Ja
                     • Nej
                     • Ej relevant
                     Riskbedömning
                     • Låg
                     • Medel
                     • Hög
                     16. Är de maskiner som används försedda med
                      a) nödvändiga skydd?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      b) handtag som dämpar vibrationer?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      c) återgående strömbrytare som inte kan spärras i tillslaget läge?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      d) utsug (om det behövs)?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      17. Sätts åtgärder in för att förhindra att skador uppkommer vid användning av verktyg/maskin (t ex kast av borrmaskin)?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      18. Underhålls verktyg/maskiner regelbundet?
                      • Ja
                      • Nej
                      • Ej relevant
                      Riskbedömning
                      • Låg
                      • Medel
                      • Hög
                      19. Vid inköp av nya maskiner/verktyg:
                       a) Begärs ljuddata för respektive maskin/ verktyg?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       b) Väljs de maskiner/verktyg som väger och vibrerar minst?
                       • Ja
                       • Nej
                       • Ej relevant
                       Riskbedömning
                       • Låg
                       • Medel
                       • Hög
                       Kommentar
                        Buller
                         20. Används hörselskydd om det inte går att minska bullerexponeringen på annat sätt? OBS! Även vid 75–80 db(A) kan hörselskydd behövas.
                         • Ja
                         • Nej
                         • Ej relevant
                         Riskbedömning
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         21. Görs regelbundna hörselkontroller på alla som utsätts för 85 db(A) eller mer?
                         • Ja
                         • Nej
                         • Ej relevant
                         Riskbedömning
                         • Låg
                         • Medel
                         • Hög
                         Kommentar
                          Kemikalier (lim, gaser m m) och farligt avfall
                           22. För kemiska produkter som är märkta med orange farosymbol
                            a) är etiketterna med farosymboler läsbara?
                            • Ja
                            • Nej
                            • Ej relevant
                            Riskbedömning
                            • Låg
                            • Medel
                            • Hög
                            b) finns säkerhetsdatablad (SDB) på svenska och är de tillgängliga för berörda montörer?
                            • Ja
                            • Nej
                            • Ej relevant
                            Riskbedömning
                            • Låg
                            • Medel
                            • Hög
                            c) finns en förteckning, exempelvis i en pärm, över SDB? OBS! Förteckningen bör uppdateras regelbundet (minst en gång per år).
                            • Ja
                            • Nej
                            • Ej relevant
                            Riskbedömning
                            • Låg
                            • Medel
                            • Hög
                            23. Har ni bedömt riskerna med de kemikalier som används?
                            • Ja
                            • Nej
                            • Ej relevant
                            Riskbedömning
                            • Låg
                            • Medel
                            • Hög
                            24. Känner montörerna till riskerna med de hälsofarliga kemikalier de arbetar med och vad de orange farosymbolerna betyder?
                            • Ja
                            • Nej
                            • Ej relevant
                            Riskbedömning
                            • Låg
                            • Medel
                            • Hög
                            Kommentar
                             Ordning och städning
                              25. Är ordningen på arbetsstället så god att gång- och transportvägarna samt golven är fria från kablar, material, emballage, skräp m m?
                              • Ja
                              • Nej
                              • Ej relevant
                              Riskbedömning
                              • Låg
                              • Medel
                              • Hög
                              26. Finns rutiner för att vid behov dammsuga så att damm inte sprids när arbetet utförs?
                              • Ja
                              • Nej
                              • Ej relevant
                              Riskbedömning
                              • Låg
                              • Medel
                              • Hög
                              Kommentar
                               Utbildning
                                27. Har de anställda fått utbildning/information om
                                 a) ergonomi, lyfthjälpmedel, olycksfallsrisker och annat som rör verksamhetens arbetsmiljö?
                                 • Ja
                                 • Nej
                                 • Ej relevant
                                 Riskbedömning
                                 • Låg
                                 • Medel
                                 • Hög
                                 b) asbest?
                                 • Ja
                                 • Nej
                                 • Ej relevant
                                 Riskbedömning
                                 • Låg
                                 • Medel
                                 • Hög
                                 c) hur mobila arbetsplattformar ska användas?
                                 • Ja
                                 • Nej
                                 • Ej relevant
                                 Riskbedömning
                                 • Låg
                                 • Medel
                                 • Hög
                                 d) ställningar?
                                 • Ja
                                 • Nej
                                 • Ej relevant
                                 Riskbedömning
                                 • Låg
                                 • Medel
                                 • Hög
                                 e) heta arbeten?
                                 • Ja
                                 • Nej
                                 • Ej relevant
                                 Riskbedömning
                                 • Låg
                                 • Medel
                                 • Hög
                                 f) första hjälpen, t. ex. L-ABC?
                                 • Ja
                                 • Nej
                                 • Ej relevant
                                 Riskbedömning
                                 • Låg
                                 • Medel
                                 • Hög
                                 Kommentar
                                  Obligatoriska medicinska kontroller
                                   28. Har de anställda genomgått medicinsk kontroll vid arbete som innebär exponering för
                                    a) asbest?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    b) kvarts?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    c) härdplaster (material som innehåller epoxi, akrylater eller isocyanater)?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    d) bly?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    e) kadmium?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    f) eldfasta fibrer?
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    g) skadliga hand- och armvibrationer?
                                    OBS! Det finns undantag då medicinska kontroller inte behövs. Företagshälsovården vet vad som ska ingå och när det krävs medicinska kontroller.
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    29. Ser ni till att anställda som har ökad risk för ohälsa enligt tjänstbarhetsbedömningen inte utför de specifika arbetsuppgifter som kan försämra deras hälsa?
                                    OBS! Tjänstbarhetsintyg ska utfärdas innan anställda börjar ett arbete som kan ge exponering enligt föregående fråga.
                                    • Ja
                                    • Nej
                                    • Ej relevant
                                    Riskbedömning
                                    • Låg
                                    • Medel
                                    • Hög
                                    Kommentar
                                     Ensamarbete
                                      30. Vid ensamarbete som innebär särskilda risker
                                       a) kan montören få snabb hjälp i en nödsituation, t ex via mobiltelefon?
                                       • Ja
                                       • Nej
                                       • Ej relevant
                                       Riskbedömning
                                       • Låg
                                       • Medel
                                       • Hög
                                       b) begränsas ensamarbete genom att möjlighet ges till kontakt med arbetsledare eller andra?
                                       • Ja
                                       • Nej
                                       • Ej relevant
                                       Riskbedömning
                                       • Låg
                                       • Medel
                                       • Hög
                                       Kommentar
                                        Personlig skyddsutrustning
                                         31. Används följande personlig skyddsutrustning:
                                          a) skyddsskor?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          b) knäskydd som är tillräckligt stora och tjocka för att fördela belastningen på knäna?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          c) lämpliga arbetshandskar?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          d) hörselskydd?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          e) andningsskydd vid behov?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          f) ögonskydd?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          g) hjälm?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          h) varselväst?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          32. Sköts all personlig skyddsutrustning enligt tillverkarnas anvisningar?
                                          • Ja
                                          • Nej
                                          • Ej relevant
                                          Riskbedömning
                                          • Låg
                                          • Medel
                                          • Hög
                                          Kommentar
                                           Personal
                                           33. Är kraven i arbetet rimliga?
                                           • Ja
                                           • Nej
                                           • Ej relevant
                                           Riskbedömning
                                           • Låg
                                           • Medel
                                           • Hög
                                           34. Finns möjlighet till delaktighet i planering och beslut som rör egna arbetet?
                                           • Ja
                                           • Nej
                                           • Ej relevant
                                           Riskbedömning
                                           • Låg
                                           • Medel
                                           • Hög
                                           35. Vid stress
                                            a) är tidsplaner anpassade utifrån arbetsuppgiften?
                                            • Ja
                                            • Nej
                                            • Ej relevant
                                            Riskbedömning
                                            • Låg
                                            • Medel
                                            • Hög
                                            b) är kraven rimliga (högt tempo kontra kvalitet)?
                                            • Ja
                                            • Nej
                                            • Ej relevant
                                            Riskbedömning
                                            • Låg
                                            • Medel
                                            • Hög
                                            c) samordnas arbetet med andra yrkesgrupper?
                                            • Ja
                                            • Nej
                                            • Ej relevant
                                            Riskbedömning
                                            • Låg
                                            • Medel
                                            • Hög
                                            d) förlängs tidsplanen vid oförutsedda arbetsuppgifter?
                                            • Ja
                                            • Nej
                                            • Ej relevant
                                            Riskbedömning
                                            • Låg
                                            • Medel
                                            • Hög
                                            36. Fungerar samarbetet med arbetskamraterna?
                                            • Ja
                                            • Nej
                                            • Ej relevant
                                            Riskbedömning
                                            • Låg
                                            • Medel
                                            • Hög
                                            37. Är chef/arbetsledare lätt att nå?
                                            • Ja
                                            • Nej
                                            • Ej relevant
                                            Riskbedömning
                                            • Låg
                                            • Medel
                                            • Hög
                                            38. Har ni tillgång till företagshälsovård?
                                            • Ja
                                            • Nej
                                            • Ej relevant
                                            Kommentar
                                             Testa att fylla i dokumentmallen

                                             Testa att fylla i dokumentmallen och skräddarsy din egen mall!

                                             Klicka för att gå vidare och fylla i

                                             I vår allmänna samling av dokumentmallar har våra kunder och medarbetare skapat dessa för att du enkelt ska komma igång med användningen av Easoft Docs-lösningar. Mallarna är avsedda att endast användas som hypotetiska exempel och bör inte användas som

                                             Checklista för VVS-installationsarbete – Del 1. Allmän del är bara en utav våra dokumentmallar - bekanta dig med andra