Fem saker man alltid bör undersöka under en skyddsrond

11.9.2023 | Blogg

Framsida > Blogg > Fem saker man alltid bör undersöka under en skyddsrond  •  Skriven av jerry

En skyddsrond är en viktig del av säkerhetsarbetet på arbetsplatser och syftar till att identifiera och åtgärda potentiella risker och faror. Genom att regelbundet utföra skyddsrundor kan ni som arbetsgivare och anställda arbeta tillsammans för att skapa en tryggare arbetsmiljö. Nedan följer fem viktiga saker som bör undersökas under en skyddsrond. I slutet får ni även ett tips på hur ni kan digitalisera era skyddsronder med hjälp av våra smidiga verktyg.

Arbetsmiljö och fysiska risker för anställda

Den första och mest grundläggande aspekten att undersöka under en skyddsrond är arbetsmiljön. Det innebär att man granskar de fysiska aspekterna av en arbetsplats och identifierar eventuella farliga områden eller föremål. Det kan inkludera allt från halkiga golv till felaktiga elektriska anslutningar. Genom att uppmärksamma och åtgärda sådana risker kan man minimera olycksfall och skador. Dessa kontroller ska utföras med regelbunden basis så att man hela tiden håller sig uppdaterar om aspekterna kring er arbetsmiljö.

Utrustning och maskiner

En annan viktig aspekt av skyddsronden är att granska all utrustning och maskiner som används på arbetsplatsen. Detta inkluderar att kontrollera att alla maskiner är i gott skick, att säkerhetsanordningar fungerar korrekt och att anställda har rätt utbildning och utrustning för att använda dem säkert. Arbetsmaskiner är trots är flertalet av de anställdas plats där de utför flest arbetstimmar. Därför måste dessa löpnade vara i gott skick så att inga olyckor sker på eran arbetsplats.

Arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter

Det är även viktigt att undersöka arbetsrutinerna och säkerhetsföreskrifterna som gäller på arbetsplatsen. Detta innebär att se till att alla anställda är medvetna om och följer de riktlinjer som är avsedda att minimera risker. Om det behövs, bör arbetsrutiner uppdateras och säkerhetsutbildning ges för att säkerställa efterlevnad. För att er arbetsplats ska utvecklas rätt är det A och O att arbetsrutiner följs noggrant.

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Anställdas medverkan och feedback

En skyddsrond är en utmärkt möjlighet att involvera de anställda och ta emot deras feedback och synpunkter. De som arbetar på platsen dagligen har en unik insikt i de risker som kan förekomma kopplat till deras arbete. Deras medverkan och erfarenhet är ovärderlig för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Dina anställda kan med andra ord komma med goda insikter i olika delar på en arbetsplats som kan förbättras. Involvera alltid dina anställda i ditt arbete kring skyddsronder.  Du kommer genom detta få unika insikter som kan förbättra er arbetsplats.

Incidentrapportering och föregående olyckor

Slutligen är det viktigt att granska tidigare incidentrapporter och olyckor som har inträffat på arbetsplatsen. Detta kan ge insikt i mönster av risker eller problem som behöver åtgärdas. Genom att ta lärdom av tidigare händelser kan man arbeta proaktivt för att förhindra att liknande olyckor inträffar i framtiden. Slarva aldrig heller med att kontrollera tidigare arbetsplatsolyckor och bygg upp en kultur där folk faktiskt öppet vågar tala om olyckorna. Det bästa sättet att lära sig saker om olyckor är faktiskt att våga samtala om dem.

Vill ni digitalisera era skyddsronder?

Om ni är ute efter att effektivisera era skyddsronder så har vi på Easoft utvecklat digitala lösningar inom detta område. Våra digitala lösningar kan effektivisera era skyddronder både från tids- och effektivitetsperspektiv. Läs gärna mer om våra digitala lösningar genom att klicka på följande genom.

Via länken kommer du även till en målsida som tillåter dig att testa skapa olika former av digitala skyddsronder: https://easoftdocs.se/dokumentmall/skyddsrond-allman-checklista/

Vill du boka en demo kring verktyget kan du göra det genom följande länk: https://easoftdocs.se/gratis-demo/

Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är