Egenkontroll för måleri – vilka saker bör man undersöka?

18.3.2024 | Blogg

Framsida > Blogg > Egenkontroll för måleri – vilka saker bör man undersöka?  •  Skriven av jerry

För att säkerställa att ert måleriprojekt uppfyller krav och målsättningar är det viktigt att utföra en så kallad egenkontroll. En egenkontroll för måleri är ett dokument som specificerar de åtgärder och kvalitetskontroller som behövs för att säkerställa att målningsarbeten utförs enligt högsta standard. Genom att ha en egenkontroll kan målningsföretag och enskilda hantverkare hålla sig ansvarsfulla och leverera resultat av hög kvalitet till sina kunder. Det ger ett seriöst intryck att kunna uppvisa för slutkunden att det arbete man utför faktiskt håller en hög standard. Men vad bör man egentligen undersöka i en egenkontroll? Allt detta plus mycket mer hoppas vi kunna besvara genom veckans artikel. Här nedan följer en lista på olika delområden som kan vara av yttersta vikt att undersöka under en egenkontroll.

Fastställning av befintlig färgtyp

Innan målningsarbetet påbörjas är det viktigt att fastställa vilken typ av befintlig färg som finns på ytan. Detta är avgörande för att välja lämplig förbehandling och färgprodukter som ska användas. Kontrollera noggrant om befintlig färgtyp är korrekt angiven och dokumentera eventuella avvikelser.

Kontroll av spik- eller skruvhuvudets nivå med träytan

Spik- och skruvhuvudens nivå är viktig i alla måleriprojekt. Det är viktigt att säkerställa att spik- eller skruvhuvudet ligger i nivå med träytan för att undvika ojämnheter som kan påverka det slutliga resultatet. Utför en noggrann inspektion och dokumentera eventuella avvikelser.

Inspektion av träytorna för röta

Kontrollera att träytorna är fria från röta eller andra skador som kan påverka målningsprocessen eller det slutliga resultatet. Vid upptäckt av röta, åtgärda problemet och dokumentera åtgärderna som vidtagits.

Förberedelse av vädergrånat trä

Vid målning av vädergrånat trä är det viktigt att borsta eller slipa ytan för att säkerställa god fästförmåga för den nya färgen. Utför denna förberedelseåtgärd noggrant och dokumentera arbetet.

Kontroll av mögelsporer eller alger

Innan målningsarbetet påbörjas, se till att ytan är fri från missprydande prickar av mögelsporer eller alger. Vid behov, utför lämpliga åtgärder för att rengöra ytan och dokumentera resultaten. Genom att i eran egenkontroll uppvisa åtgärder mot detta visar ni att ni är ett mycket noggrant företag.

Säkerställande av färg utan bly

Kontrollera att det befintliga färgskiktet inte innehåller bly om det är äldre än 1950. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa en säker arbetsmiljö och undvika hälsorisker. Dokumentera resultatet av denna kontroll i er egenkontroll.

Förbehandling enligt arbetsbeskrivning

Förbered träytorna enligt angivna förbehandlingsåtgärder, såsom tvättning, skrapning, borttagning av befintlig färg, lagning av rötskador och tätning av sprickor. Se till att alla åtgärder utförs korrekt och dokumentera arbetet.

Mätning av träets ytfuktkvot

Utför en noggrann mätning av träets ytfuktkvot och dokumentera resultatet i en separat rapport. Detta är avgörande för att säkerställa att färgen fäster ordentligt och för att undvika problem med fukt under målningsprocessen.

Oljning av trärena ytor

Applicera penetrerande grundolja på alla trärena ytor för att förbättra fästförmågan och skydda träet mot fukt och väderpåverkan. Se till att oljningen utförs korrekt och dokumentera processen.

Grundning och färdigbehandling

Använd lämpligt färgmaterial för både grundning och färdigbehandling och se till att båda processerna utförs enligt beskrivningen. Dokumentera användningen av färgmaterial och resultatet av grundning och färdigbehandling.

Mellanstrykning och färdigstrykning

Genomför både mellanstrykning och färdigstrykning enligt angiven beskrivning för att säkerställa ett jämnt och professionellt resultat. Dokumentera arbetet och eventuella avvikelser som observeras.

Slipning av fiberresningar och dammning

Efter målningsarbetet är det viktigt att slipa bort eventuella fiberresningar och damm från ytan för att säkerställa en jämn och fin finish. Se till att dessa åtgärder utförs noggrant och dokumentera resultatet i era egenkontroller.

Arbete enligt färgtillverkarens anvisningar

Följ noga alla instruktioner och rekommendationer från färgtillverkaren för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och att det slutliga resultatet blir hållbart och beständigt över tiden. Dokumentera även dessa delområden så att slutkunden faktiskt kan se att ni som företag arbetat utifrån angivna rekommendationer från färgtillverkaren.

Kontroll av temperatur och ställningar

Undersök löpande temperaturer och ställningar i arbetsmiljön. Se till att temperaturen är inom angivna gränser för dina anställda och att ställningar och skyddsanordningar är godkända och säkra att använda. Detta är viktigt för både arbetarnas säkerhet och för att säkerställa att målningsarbetet utförs under optimala förhållanden. Missa aldrig att undersöka dessa aspekter under egenkontrollerna.

Slutlig kontroll av anslutande ytor

Innan arbetet avslutas, kontrollera noggrant att anslutande ytor och mark inte är nedsmutsade med färgspill eller andra föroreningar. Detta är viktigt för att säkerställa att arbetsplatsen lämnas i gott skick och att eventuella skador på omgivningen undviks.

Intresserad av digitala lösningar inom egenkontroller för måleri?

Är du som bygg- eller hantverksföretag intresserat av att digitalisera era egenkontroller? Vi på Easoft har utvecklat en helt digital lösning inom detta delområde. Genom vår digitala lösning kan du via din mobil, surfplatta eller bärbara dator utföra din egenkontroll.

Vill du testa vårt verktyg för egenkontroller för måleri kan du göra det genom följande länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/egenkontroll-utvandig-malning-trafasad/

Om du hellre vill boka en demo av verktyget kan du göra det genom följande länk: https://easoftdocs.se/gratis-demo/

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.


Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är