15 fördelar med att arbeta med våra digitala arbetsmiljöplaner

18.3.2024 | Blogg

Framsida > Blogg > 15 fördelar med att arbeta med våra digitala arbetsmiljöplaner  •  Skriven av jerry

Vår digitala arbetsmiljöplansservice är utformad för att revolutionera och optimera arbetsflödet för er organisation. Genom att introducera innovativa lösningar strävar vi inte bara efter att förenkla dokumentationsprocessen utan också att skapa en mer effektiv och säker arbetsmiljö för era medarbetare. Nedan presenteras en utförligare beskrivning av de betydande fördelarna som ni kommer att uppleva genom att integrera våra digitala arbetsmiljöplaner i ert arbetsflöde.

1 – Digital Dokumentering av arbetsmiljöplanerna

Genom att anskaffa våra digitala lösningar eliminerar ni behovet av att arkivera arbetsmiljöplaner i fysisk form, såsom arkivspråk, pärmar eller pappershögar. Samtliga arbetsmiljöplaner som skapas via vårt system lagras istället helt digitalt i vårt användarvänliga gränssnitt. Ni behöver med andra ord inte oroa er över att av misstag förlora dokument – allt är tryggt sparat i vårt system.

2 – Arbetsmiljöplaner i digital form

Att arbeta med våra arbetsmiljöplaner innebär att ni inte längre behöver skapa handskrivna dokument eller själva utforma dessa. Ni behöver inte överväga designen eller vilka punkter arbetsmiljöplanen bör innehålla. I vårt system hittar ni istället färdiga digitala dokumentmallar med all relevant information för en komplett arbetsmiljöplan. Vid specifika önskemål kan vi skräddarsy planerna efter era behov genom samarbete med er, skapa dokumentmallar som passar era önskemål.

3 – Tidsbesparingar för er organisation

Genom att ni slipper skapa dokumentmallar, fundera över design och manuellt utföra dokumentation på pappersdokument kommer ni att uppleva betydande tidsbesparingar för er organisation. Ni kan istället fokusera på att efterfölja arbetsmiljöplanen på bästa sätt, vilket skapar en tryggare arbetsmiljö för era medarbetare.

4 – Ett miljövänligt arbetssätt

Digital dokumenthantering kring arbetsmiljöplaner innebär ett miljövänligt arbetssätt för er organisation. Ni behöver inte längre göra stora pappersinköp eller köpa färgpatroner och skrivarapparater. All dokumentdelning sker istället via vårt gränssnitt, vilket eliminerar behovet av fysisk post. Genom att använda våra verktyg positionerar ni er som ett hållbart företag, vilket alltid är attraktivt i ögonen på intressenter som värderar miljöfrågor

5 – Samarbete i realtid

Genom att använda våra digitala lösningar för arbetsmiljöplaner eliminerar ni alla former av missförstånd, informationsfördröjningar och strukturella utmaningar i dokumenthanteringen. Vårt gränssnitt möjliggör att flera personer kan samarbeta i realtid från olika platser. På så vis blir alla intressenter i projektet involverade i arbetet kring arbetsmiljöplanen och proaktivt engagerade i förändringsarbetet med dokumentet.

6 – Bye-bye penna och papper

Easofts Docs digitala dokumentmallar innebär att ni som arbetar med arbetsmiljöplanen inte behöver ta med er penna, papper eller pärmar till era kontroller av arbetsmiljöplanens efterlevnad. Istället kan ni fokusera på själva kontrollen utan att bära runt på olika dokumenteringsverktyg. Det räcker att ta med er mobiltelefon eller surfplatta till kontrollen. Förenkla er vardag genom att göra er arbetsmiljöplan helt digital – pennan blir överflödig.

7 – Dela era arbetsmiljöplaner digitalt

En av de betydande fördelarna med att arbeta med Easoft Docs när det gäller arbetsmiljöplaner är de delningsfunktioner som systemet erbjuder. Via gränssnittet kan ni enkelt skicka era arbetsmiljöplaner med ett klick direkt från systemet. Det enda ni behöver göra är att ange vilka personer som ska få tillgång till arbetsmiljöplanen och sedan skicka dokumentet med ett enkelt klick. Dessa smidiga funktioner accelererar informationsflödet inom er organisation.

8 – Användarvänligt gränssnitt – extremt lättanvänt

Att skapa, administrera och löpande arbeta med arbetsmiljöplaner i vårt gränssnitt är extremt enkelt, även för de som inte är vana vid att arbeta med tekniska system. Systemet är uppbyggt med enkla kommentarsfält, checklistor och ett responsivt gränssnitt. Självklart erbjuder vi även utbildning vid behov för att säkerställa att alla användare fullt ut förstår systemets funktioner. Vi på Easoft strävar alltid efter kundnöjdhet innan vi anser att resultatet är komplett.

9 – Flexibelt arbetssätt – mobil, surfplatta och laptop

Vårt system är utformat för att fungera på mobil, surfplatta och laptop. Arbete kan utföras var som helst, när som helst – våra digitala planer är kompatibla med olika enheter. Ni behöver alltså inte uppdatera era enheter bara för att börja arbeta med våra digitala arbetsmiljöplaner. Vårt system är kompatibelt med olika enheter och erbjuder flexibilitet för användarna.

10 – Möjlighet att implementera bilder och kommentarer

En ytterligare fördel med Easoft Docs digitala arbetsmiljömallar är möjligheten att infoga bilder och kommentarer direkt i dokumentmallen. Ni kan enkelt ta bilder med er enhet och bifoga dem direkt i dokumentet. Dessutom finns kommentarsfält om ni vill lägga till extra kommentarer direkt i dokumentet. Dessa funktioner bidrar till att göra era arbetsmiljöplaner extra tydliga och lättförståeliga.

11 – Digitala sökfunktioner

För dem som anser att det är tidskrävande att söka igenom pärmar och papper för att hitta arkiverade arbetsmiljöplaner erbjuder Easoft Docs snabba sökfunktioner. Ni kan enkelt söka efter gamla och aktuella arbetsmiljöplaner och snabbt hämta både gammal och ny information om hur ni har strukturerat arbetsmiljöarbetet. Dessa sökfunktioner sparar tid genom enkel navigering och åtkomst till era digitala dokument i vårt användarvänliga gränssnitt.

12 – Mer tid för verksamhetsstyrning

Genom att digitalisera större delen av arbetsmomenten kring arbetsmiljöplanerna frigör ni tid för att fokusera på andra delområden inom er organisation. Ni får mer tid för verksamhetsstyrning och kundvård. Tid är som bekant pengar, och med mer tid kan ni även öka er ekonomiska framgång.

13 – Realtidsuppdateringar

Varje ändring som utförs av era medarbetare i arbetsmiljömallarna syns i realtid för övriga projektintressenter. Alla kan snabbt ta del av alla ändringar som sker i arbetsmiljöplanerna och vidta lämpliga åtgärder. Genom dessa realtidsfunktioner kan varje projektintressent hålla sig uppdaterad om förändringar i arbetsmiljön. Dessutom främjar det organisationens förändringscentrerade synsätt genom att effektivt förbättra arbetsmiljön för de anställda.

14 – Skräddarsydda lösningar

Arbetsmiljöplaner varierar beroende på det specifika företaget ni samarbetar med, och detta är något vi på Easoft alltid tar hänsyn till. Vid varje samarbetsprojekt lyssnar vi på era önskemål och krav för de digitala arbetsmiljöplanerna. Utifrån era önskemål och behov skapar vi sedan skräddarsydda arbetsmiljöplaner som passar just era organisationsbehov.

15 – Inga obehöriga får tillgång till dokumentet

Vår plattform implementerar rigorösa säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst till dokumentet. Säkerhet är en central och avgörande del av vår tjänst, och vi garanterar att endast behöriga personer får tillgång till informationen.

Intresserad av att veta mer?

Genom att ta steget mot att integrera våra digitala arbetsmiljöplaner får ni inte bara tillgång till en effektiv och hållbar lösning, utan även möjligheten att skapa en arbetsmiljö där era medarbetare trivs och känner sig trygga. Vårt system strävar efter att inte bara vara en verktygslåda utan en partner som anpassar sig efter era unika behov och önskemål. Kontakta oss för en djupare diskussion om hur vårt system kan skräddarsys för att möta just era krav och skapa en arbetsplats där säkerhet och effektivitet går hand i hand.

Du kan boka en kostnadsfri demo via följande länk: https://easoftdocs.se/gratis-demo/

Vill du läsa mer om arbetsmiljöplanerna kan du göra det genom följande länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/arbetsmiljoplan-mall/

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.


Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är