EASOFT DOCS MOBIL DOKUMENTATION

Styrelsemötesprotokoll

Easoft Docs hjälper dig som mötesledare att skapa professionella och välstrukturerade styrelsemötesprotokoll på ett tidseffektivt sätt. Genom verktyget kan du digitalt innan mötet skapa strukturen och dagordningen för styrelsemötet. Under mötet kan du direkt i din enhet genom några klick dokumentera fattade beslut och andra viktiga mötesanteckningar. Utifrån dina mötesanteckningar skapas det ett professionellt digitalt mötesprotokoll som du får tillgång till via Easoft Docs. 

Digitala noteringar

Du skapar dina protokoll helt digital genom vårt systems gränssnitt. Protokollet skapar med hjälp av din mobil, surfplatta eller bärbara dator. Ditt arbete fortlöpper effektivt.  

Checklistor

Alla arbetsmoment utförs i en användarvänlig vy med ett dokumentationsfält, en tydlig menystruktur och enkla checklistor. Det är enkelt att arbeta med verktyget. 

Digitala dokument

När du har fyllt i informationen gällande styrelsemötet sparas allt digitalt i systemet. Utifrån all information skapas det en digital styrelsemötesprotokoll för dig. 

Kommentarer

Behöver du förtydliga något i mötesprotokoll kan du göra det genom att bifoga egna noteringar till dokumentet. Gränssnittet har användarvänliga kommentarsfält. 

Bilder

Om du vill förtydliga dina mötesprotokollen kan du med din mobila enhet ta kort på kontrollobjektet. Genom detta ger du dina mötesprotokoll extra tydlighet. 

Dela med dig

Easoft Docs ger dig möjligheten att dela med dig av mötesprotokoll digitalt till övriga projektintressenter genom några enkla klick via din enhet. Snabbt och enkelt med andra ord! 

Allt samlat på ett ställe

Genom att använda Easoft Docs digitala lösningar kan ni effektivisera samarbetet mellan olika teammedlemmar i er organisation och minska risken för kommunikationsmissar vid skapandet av styrelsemötesprotokoll. Med hjälp av gränssnittet kan flera projektintressenter arbeta tillsammans i realtid på samma protokoll. Samtidigt sparas alla utförda styrelsemötesprotokoll tryggt i Easoft Docs, vilket eliminerar behovet av att arkivera dem i olika pärmar, mappar och dokument. Alla användare har tillgång till alla dokument oavsett var de befinner sig och systemet har sökfunktioner som gör det enkelt att hitta aktuella, befintliga och historiska styrelsemötesprotokoll.

En miljövänlig lösning

På Easoft vill vi göra det lättare för företag att arbeta mer hållbart. Därför erbjuder vi digitala styrelsemötesprotokoll i stället för pappersdokument, vilket hjälper till att förbättra er organisations hållbarhetsarbete. Digitala styrelsemötesprotokoll är inte bara miljövänligt, utan det sparar också pengar på lång sikt för er organisation. Genom att använda digitala protokoll visar ni att ni har ett modernt synsätt på hållbarhetsfrågor och att ni strävar efter att minimera din påverkan på miljön. Dessutom blir ditt företag mer attraktivt för andra företag och kunder som uppskattar hållbara lösningar. Så byt till digitala styrelsemötesprotokoll och stärk ert företags hållbarhetsarbete samtidigt som ni effektiviserar ert arbete kring besiktningar.

 

Skicka vidare mötesprotokollen

Easoft Docs hjälper dig att digitalt dela med dig av dina styrelsemötesprotokoll tidseffektivt till alla mötesintressenter. Du kan göra detta genom att implementera en e-postlista med alla personer som ska motta styrelsemötesprotokollet in i systemet. Sedan kan du skicka mötesprotokollet till alla intressenter med ett klick via din enhet. Easoft Docs ger inte bara unika digitala dokumentationsmöjligheter för ert företag, utan effektiviserar även informationsflödet gällande det som avhandlas på era möten. Vidare förbättrar ni ert företags internkommunikation. Du kan snabbt och enkelt dela information digitalt utan att behöva hantera massor av lösa styrelsemötesprotokoll.

 

Varför ska du välja Easoft docs?

Om du väljer Easoft Docs digitala protokoll kan du förvänta dig att förbättra din arbetsprocess för protokoll på många olika sätt. Du slipper till exempel den tidskrävande uppgiften att skriva protokoll manuellt. Det är också mycket enkelt att snabbt dela dina protokoll med andra i deras digitala lösningar. Genom att använda Easoft Docs digitala dokumentmallar kan du också modernisera din verksamhet och anpassa den till nutidens behov. 

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Varför digitala protokoll?

Digitala styrelsemötesprotokoll kan öka effektiviteten och tillgängligheten för styrelseledamöter genom att ge dem möjlighet att enkelt och snabbt få tillgång till mötesdokument och protokoll via en onlineplattform. Genom att eliminera pappersdokument och manuella processer minskar även risken för misstag och förlorade dokument. Digitala protokoll kan också möjliggöra för mer detaljerade och strukturerade mötesanteckningar, vilket kan underlätta uppföljning och beslutsfattande i framtida möten. Slutligen kan digitala protokoll öka säkerheten och sekretessen, eftersom endast auktoriserade användare har tillgång till dokumenten.

Egenskaper

Här är några av funktionerna i Easoft Docs listade:

 

 • Elektronisk signatur
 • Bilder till ett dokument från telefon- eller datorbildgalleri
 • Ta bilder till ett dokument genom att ta en bild med telefonkameran
 • Bildtexter
 • Skapa dokumentmallar
 • Redigera innehåll och layout för dokumentmallar
 • Kopiera dokumentmallar
 • Mångsidiga innehållselement: flerval, rullgardinsmenyer, textområden…
 • Hämtning av dokument efter kundnamn och namn på den som har fyllt i dokument.
 • Kundregister
 • Delning av dokument med e-post
 • Kopiera dokument