EASOFT DOCS MOBIL DOKUMENTATION

Sotningsintyg

Skapa, skicka och hantera sotningsintyg med hjälp av Easoft Docs digitala funktionaliteter. Genom några klick i din enhet kan du via vårt system helt digitalt skapa dina sotningsintyg. Du fyller i den informationen du vill rapportera i checklistor och kommentarsfält i gränssnittet. Utifrån din inrapporterade information skapas det sedan digitala sotningsintyg som du får tillgång till via vårt system. Easoft Docs digitala dokumentationsfunktionaliteter tar er verksamhet in i framtiden.

Effektivisera dina rapporter

Digitala noteringar

Du dokumenterar via din enhet vad som inträffat in i gränssnittet. Allt arbete sker i enkla checklistor och användarvänliga kommentarsfält.

Dela dokument

Du kan dela ditt digitala dokument genom några klick via din enhet. Det enda du behöver är att uppge mottagarens e-postadress.  

Infoga bilder

Om du vill förtydliga det sotningsintyg lite extra kan du med din mobila enhet ta kort på sotningsobjektet. Kort ger alltid extra tydlighet. 

Arkivering

Sotningsintyget sparas tryggt i vårt system. Du kan alltid i efterhand återgå till dokumentet via vårt system om du behöver det.

Digitala dokument

Utifrån din inrapporterade information skapas det en visuellt tilltalande digital sotningsintyg som du får tillgång till via Easoft Docs. 

Miljövänligt

Easoft Docs hjälper er att ta ert hållbarhetsarbete till nya nivåer genom att ni minskar på företagets pappersförbrukning.

Testa skapa ditt rapport här nedan

Effektivitet för ert företag

 Digitala sotningsintyg via Easoft Docs är ett perfekt verktyg för er organisation om ni vill hantera olika former av dokument på ett tidseffektivt sätt. Genom att använda er av Easoft Docs kan ni omedelbart efter utförd kontroll  snabbt via er mobila enhet informera om kontrollen till alla intressenter. Detta sker genom att ni i Easoft Docs kan skapa en sotningsintyg betydligt snabbare än vad det skulle tagit er att fylla i ett traditionellt pappersdokument kring kontrollen. Easoft Docs ger er organisation med andra ord effektivitet vid erat dokumenterande. 

Miljövänlighet och hantering

Fördelen med digitala sotningsintyg via Easoft Docs är att dessa är lättare att hantera än traditionella pappersdokument. Ni behöver till exempel inte längre skriva ut, skanna eller arkivera era sotningsintyg på traditionella pappersdokument, utan allt finns tryggt sparat i Easoft Docs. Digitala sotningsintyg via Easoft Docs kan likväl bidra till minskad pappersförbrukning på ert bolag, vilket i sin tur är positivt för er organisations hållbarhetsarbete. Pappersbaserade rapporter kan likväl kräva mycket papper, samtidigt som de kan orsaka föroreningar när de tillverkas, transporteras och slutligen kasseras. Genom att använda våra digitala sotningsintyg kan er organisation bidra med positiva effekter på samhällets miljöarbete, samtidigt som ni får förstklassiga hanteringsfunktionaliteter.

 

Dela med dig av dina rapporter

Du kan genom några klick i din mobila enhet dela med dig av dina digitala sotningsintyg till alla projektintressenter. Du gör detta enkelt genom att bara fylla i mottagarens e-postadress till Easoft Docs och sedan skicka vidare rapporten genom ett klick. Fördelarna av detta för er organisation är att ni får en snabb och tydlig internkommunikation. Vidare säkerhetsställer även dessa funktionaliteter att alla inom er organisation har tillgång till tidsaktuella sotningsintyg. Easoft Docs hjälper dig med andra ord att snabba upp internkommunikationen på ert företag, vilket är en viktig framgångsfaktor i dagens snabbförändliga affärsvärld där tid är pengar!

 

Varför ska du välja Easoft docs?

Om du väljer Easoft Docs för dina incidentrapporter kan du förvänta dig ett system som hjälper dig att förbättra effektiviteten för dina rapporter inom flertalet olika områden. Du behöver inte längre utföra några manuella incidentrapporter, och du kan lämna alla onödiga pappersdokument bakom dig. Istället kan du genomföra alla incidentrapporter helt digitalt med hjälp av dina mobila enheter. Detta gör att du kan utföra besiktningarna på ett mer tidseffektivt sätt. Genom att använda Easoft Docs digitala incidentrapporter för lägenheter kan du ta din verksamhet in i framtiden!

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

vad är ett sotningsintyg?

Ett sotningsintyg är ett dokument som intygar att en sotning har utförts på en fastighet eller en byggnad. En sotning är en rengöring av skorstenen eller rökkanalen för att avlägsna sot och andra föroreningar som kan orsaka brand eller försämra luftkvaliteten. Sotningsintyget är ett viktigt dokument som visar att fastighetsägaren har uppfyllt sin skyldighet att utföra sotningen enligt lagstiftningen och att fastigheten är säker att använda. Sotningsintyget kan krävas av försäkringsbolag, kommunala myndigheter eller andra tredje parter som en del av byggnadsinspektionen eller för att fastighetsägaren ska kunna erhålla tillstånd för olika verksamheter.

Egenskaper

Här är några av funktionerna i Easoft Docs listade:

 

 • Elektronisk signatur
 • Bilder till ett dokument från telefon- eller datorbildgalleri
 • Ta bilder till ett dokument genom att ta en bild med telefonkameran
 • Bildtexter
 • Skapa dokumentmallar
 • Redigera innehåll och layout för dokumentmallar
 • Kopiera dokumentmallar
 • Mångsidiga innehållselement: flerval, rullgardinsmenyer, textområden…
 • Hämtning av dokument efter kundnamn och namn på den som har fyllt i dokument.
 • Kundregister
 • Delning av dokument med e-post
 • Kopiera dokument