EASOFT DOCS MOBIL DOKUMENTATION

Skyddsrondsprotokoll

Genom Easoft Docs kan du tidseffektivt genomföra dina skyddsronder via din mobila enhet. Du kan i Easoft Docs  smidiga checklistor checka av de olika delområden som du undersökt under din skyddsrond. Utifrån din inrapporterade information skapas det i Easoft Docs visuellt tilltalande digitala skyddsrondsprotokoll som du får tillgång till genom systemet. Easoft Docs ger dig möjligheten att genom några klick skapa förstklassiga skyddsrondsprotokoll. 

Vi har alltid smidiga lösningar

Hur fungerar våra lösningar?

Med Easoft Docs kan du skapa dina skyddsrondsprotokoll extremt enkelt och tidseffektivt. Du kan enkelt, oavsett om du använder din mobil, surfplatta eller dator, checka av de områden du har kontrollerat under din rond genom smidiga checklistor i Easoft Docs förstklassiga gränssnitt. Du behöver med andra ord inte ta med dig några pappersdokument till kontrollrundan – utan allt arbete sker helt digitalt. Om du behöver göra egna noteringar finns det ett kommentarsfält i systemet. Du kan även ta bilder med din mobil och bifoga dem till skyddsrondsprotokollet om du vill förtydliga något lite extra. Utifrån din rapporterade information skapas det ett visuellt tilltalande digitalt skyddsrondsprotokoll som du kan få tillgång till genom Easoft Docs. När ronden är genomförd kan du enkelt dela protokollet med alla intressenter som behöver det via e-post. Du kan också välja att skriva ut protokollet på papper om du föredrar det. 

Digitala noteringar

Du dokumenterar all information gällande skyddsronderna digitalt in i systemets smidiga gränssnitt. Allt arbete sker extremt smidigt och tidseffektivt för dig. 

Checklistor

Du checkar av de delområden som du har undersökt i gränssnittets checklistor med hjälp av din enhet. Genom några få klick har du en  protokoll färdigt! 

Digitala dokument

När du har fyllt i informationen gällande skyddsronderna sparas allt digitalt i systemet. Utifrån all information skapas det ett digitalt skyddsronds-dokument. 

Kommentarer

Behöver du förtydliga något i skyddsronderna kan du göra det genom att bifoga egna noteringar till dokumentet. Gränssnittet har användarvänliga kommentarsfält. 

Bilder

Om du vill förtydliga dina skyddsronder kan du med din mobila enhet ta kort på kontrollobjektet. Genom detta ger du dina riskanalyser en extra tydlighet.

Dela med dig

Easoft Docs ger dig möjligheten att dela med dig av skyddsronder digitalt till övriga projektintressenter genom några enkla klick via din enhet. Snabbt och enkelt med andra ord! 

Testa skapa ditt protokoll här nedan

Allt samlat på samma ställe

Easoft Docs är helt molnbaserat, vilket medför till att du kan få tillgång till dina digitala skyddsrondsprotokoll oavsett vart du befinner dig.  I och med att alla dina skapade skyddsrondsprotokoll per automatik sparas i vårt system, så behöver du inte arkivera dina olika protokoll i 14  pärmar och mappar – allt finns alltid tryggt sparat i vårt system. Digitala skyddsrondsprotokollen i vårt system är också mer organiserade och lättare att hålla reda på än traditionella pappersdokument. Du hittar alltid dina protokoll fort i vårt smidiga gränssnitt. Risken att du ska tappa bort något viktigt dokument är minimal när du använder våra smidiga lösningar.  Du har likväl alltid dokumentet redo för presentation vart du än befinner dig.

Ett miljövänligt alternativ

Digitala skyddsrondsprotokoll är mer miljövänliga än traditionella pappersdokument. I stället för att skriva ut protokollet på papper kan du välja att bara spara det digitalt i Easoft Docs. Detta kan bidra till att minska pappersförbrukningen och göra din verksamhet mer hållbar och attraktiv i dina intressenters ögon. Digitala skyddsrondsprotokoll är också mer hållbara ur ett ekonomiskt perspektiv. När du skriver ut ett protokoll på papper behöver du använda skrivare, färg och papper- som kostar pengar. Genom att välja att bara spara protokollet digitalt kan du undvika dessa kostnader och därmed spara pengar på lång sikt. Easoft Docs digitala skyddsrondsprotokoll ger dig inte bara hållbara lösningar – utan kan ge ert företag ekonomiska vinster.

 

Dela med dig av dina din kontrollrunda

När du har skapat ett digitalt skyddsrondsprotokoll i Easoft Docs kan du enkelt dela det med övriga projektintressenter genom att implementera deras e-postadress i systemet. Efter detta kan du med ett enda klick skicka vidare ditt dokument till dina olika mottagare. På så sätt kan du på nolltid dela med dig av dina anteckningar och dokument till dina projektintressenter. Easoft Docs hjälper dig med andra ord att snabba upp internkommunikationen på ert företag, vilket är en viktig framgångsfaktor i dagens snabbförändliga affärsvärld.

 

Varför ska du välja Easoft docs?

Om du väljer Easoft Docs för dina skyddsrondsprotokoll kan du förvänta dig ett system som hjälper dig att förbättra effektiviteten för dina skyddsronder inom många olika områden. Du behöver inte längre utföra några manuella besiktningsarbeten, och du kan lämna alla onödiga pappersdokument bakom dig. I stället kan du genomföra alla skyddsronder helt digitalt med hjälp av dina mobila enheter. Detta gör att du kan utföra besiktningarna på ett mer tidseffektivt sätt. Genom att använda Easoft Docs digitala skyddsrondsprotokoll kan du ta din verksamhet in i framtiden!

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Vad är ett skyddsrondsprotokoll? 

Ett skyddsrondprotokoll är ett dokument som används för att dokumentera resultatet av en skyddsrond på en arbetsplats. En skyddsrond är en inspektion av arbetsplatsen för att identifiera risker och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra olyckor och skador på personalen. Skyddsrondprotokollet innehåller information om de risker som har identifierats under skyddsronden, samt eventuella åtgärder som har vidtagits för att minimera eller eliminera dessa risker. Det kan också innehålla rekommendationer för ytterligare åtgärder som bör vidtas för att säkerställa en säker arbetsplats. Ett skyddsrondprotokoll är ett viktigt dokument eftersom det ger en historisk referenspunkt för arbetsmiljön på en arbetsplats. Det kan också användas som en del av en övergripande hälsoundersökning för personalen och för att uppfylla lagkrav om arbetsmiljö. Skyddsrondprotokoll bör innehålla en detaljerad beskrivning av arbetsplatsen och identifierade risker, samt åtgärder som har vidtagits för att hantera dessa risker. Protokollet bör också innehålla datumet för skyddsronden, namnen på deltagarna och deras roll i processen.

Egenskaper

Här är några av funktionerna i Easoft Docs listade:

 

 • Elektronisk signatur
 • Bilder till ett dokument från telefon- eller datorbildgalleri
 • Ta bilder till ett dokument genom att ta en bild med telefonkameran
 • Bildtexter
 • Skapa dokumentmallar
 • Redigera innehåll och layout för dokumentmallar
 • Kopiera dokumentmallar
 • Mångsidiga innehållselement: flerval, rullgardinsmenyer, textområden…
 • Hämtning av dokument efter kundnamn och namn på den som har fyllt i dokument.
 • Kundregister
 • Delning av dokument med e-post
 • Kopiera dokument