EASOFT DOCS MOBIL DOKUMENTATION

Mätprotokoll

Ett mätprotokoll är en viktig del av förvaltningen av en organisation. Genom att mäta och dokumentera prestationer och resultat kan man säkerställa att man når sina mål och förbättrar sina arbetsprocesser. Med hjälp av Easoft Docs kan du skapa digitala mätprotokoll tidseffektivt och smidigt via din digitala enhet. Du checkar i systemets smidiga checklistor av de delområden du har gjort utmätningar på och utifrån detta skapas det på nolltid ett färdigt mätprotokoll.

Vi har alltid smidiga lösningar

Hur fungerar verktyget

Easoft Docs gränssnitt är uppbyggt i checklistor, kommentarsfält, bild-implementeringsfunktioner och visuellt tilltalande dokumentmallar. Med hjälp av din mobila enhet ger du gränssnittet den informationen som du vill implementera in i ditt mätprotokoll. Utifrån informationen som du ger systemet skapas det ett digitalt mätprotokoll som du får tillgång till via gränssnittet. Easoft Docs erbjuder dig möjligheten att välja mellan flertalet olika dokumentmallar – som går att anpassa utifrån ert företags grafiska profil. Du behöver med andra ord inte genomföra någon form av manuellt arbete när du skapar dina mätprotokoll, utan allt sker i stället smidigt via vårt system.

Hur fungera våra tjänster?

Digitala noteringar

Du dokumenterar all information gällande mätprotokollen digitalt in i systemets smidiga gränssnitt. Allt arbete sker extremt smidigt och tidseffektivt för dig. 

Checklistor

Du checkar av de delområden som du har undersökt dina mätningar i checklistor med hjälp av din enhet. Genom några få klick har du ett mätprotokoll färdig! 

Digitala dokument

När du har fyllt i informationen gällande mätprotokollen sparas allt digitalt i systemet. Utifrån all information skapas det ett digitalt mätprotokoll för dig. 

Kommentarer

Behöver du förtydliga något i mätprotokollen kan du göra det genom att bifoga egna noteringar till dokumentet. Gränssnittet har användarvänliga kommentarsfält. 

Bilder

Om du vill förtydliga dina mätprotokollen kan du med din mobila enhet ta kort på kontrollobjektet. Genom detta ger du dina dokument en extra tydlighet. 

Dela med dig

Easoft Docs ger dig möjligheten att dela med dig av mätprotokollen digitalt till övriga projektintressenter genom några enkla klick via din enhet. Snabbt och enkelt med andra ord! 

Testa skapa ditt dokument här nedan

Inget manuellt pappersarbete   

Easoft Docs digitala lösningar medför till att er organisation inte längre behöver utföra någon form av manuellt pappersarbete. Genom att införskaffa systemet behöver ni till exempel inte längre manuellt designa och utforma era mätprotokoll. Easoft Docs ger er i stället tillgång till flertalet färdiga visuellt tilltalande dokumentmallar som ni får tillgång till via gränssnittet. Utöver detta arkiveras alla era färdigställda mätprotokoll digital i Easoft Docs system, vilket innebär att ni inte behöver förvara era mätprotokoll i flertalet olika pärmar och papper. Risken för att något av era protokoll av misstag ska komma bort är med andra ord minimal när ni använder våra digitala lösningar.

En miljövänlig lösning

Genom att införskaffa digitala mätprotokoll via Easoft Docs uppvisar ni att er organisation tar stort ansvarstagande för hållbarhetsfrågor. Genom att ersätta pappersbaserade mätprotokoll med en digital lösning minskar ni inte bara er organisations pappersförbrukning, ni minskar också behovet av att förvara stora mängder papper på era kontorsytor. Vidare behöver ni inte köpa in stora mängder papper, färgpatroner eller betala dyra fraktkostnader för beställda dokument. Ett hållbart förhållningsätt uppvisar även att ni är ett framåtstävande och modernt företag. Easoft Docs lösningar kan med andra ord ge er stora ekonomiska vinster – samtidigt som ni blir en attraktiv samarbetspartner för era intressenter.

 

Dela dina mätprotokoll 

I och med att Easoft Docs är ett helt molnbaserat system så är det extremt enkelt att med hjälp av systemets gränssnitt dela med sig av mätprotokollen. Det enda du behöver göra är att ge programmet tillgång till mottagarens e-postadress, och sedan genom ett klick via din mobila enhet skicka vidare arbetsmiljöplanerna. På så sätt kan alla intressenter snabbt få tillgång till all relevant information och agera snabbt för att undanröja riskerna. Detta effektiviserar inte bara er hantering av risker, utan förbättrar även er internkommunikation och sparar tid och pengar för er organisation.

Varför ska du välja Easoft docs?

Om du väljer Easoft Docs får du ett system som hjälper dig att förbättra effektiviteten för din dokumentation på flertalet olika områden i din verksamhetsstyrning. Du behöver inte längre utföra några manuella noteringar, och du kan lämna alla onödiga pappersdokument bakom dig. Istället kan du genomföra  all dokumentation helt digitalt med hjälp av dina mobila enheter. Genom att använda Easoft Docs kan du ta din verksamhet in i framtiden.

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Vad är ett mätprotokoll?

Ett mätprotokoll är en formell dokumentation av en mätning eller inspektion som utförs på en produkt eller process. Det är vanligt inom industriella tillverkningsprocesser och används för att dokumentera att en produkt eller process uppfyller specificerade krav. Ett mätprotokoll innehåller vanligtvis information om mätinstrumenten som används, vilka mätningar som har gjorts, och resultaten av dessa mätningar. Protokollet kan också inkludera information om eventuella avvikelser från kraven och eventuella åtgärder som vidtagits för att åtgärda dessa avvikelser. Ett mätprotokoll är en viktig dokumentation för att säkerställa kvaliteten på en produkt eller process.

Egenskaper

Här är några av funktionerna i Easoft Docs listade:

 

 • Elektronisk signatur
 • Bilder till ett dokument från telefon- eller datorbildgalleri
 • Ta bilder till ett dokument genom att ta en bild med telefonkameran
 • Bildtexter
 • Skapa dokumentmallar
 • Redigera innehåll och layout för dokumentmallar
 • Kopiera dokumentmallar
 • Mångsidiga innehållselement: flerval, rullgardinsmenyer, textområden…
 • Hämtning av dokument efter kundnamn och namn på den som har fyllt i dokument.
 • Kundregister
 • Delning av dokument med e-post
 • Kopiera dokument