Byggdagbok-mall

Framsida > Dokumentmallar > Byggdagbok

Vad är Byggdagbok?

Byggdagboken är en rapport som dagligen fylls i på arbetsplatsen. Utförda arbeten, avvikelser och anmärkningar noteras. Det är ofta ett krav att föra byggdagbok ute på ett projekt.

Miten Easoft Docs helpottaa täyttöä?

  • Ta bilder direkt med mobilen och lagra i byggdagboken
  • Begär elektroniskt godkännande från kunden om föreslagna ÄTA arbeten

Käyttötarkoitus

  • För internt bruk och i syfte att förbättra kvaliteteten. Vid en reklamation kan du enkelt granska byggdagböckerna och finna orsaken till reklamationen. Om färgen från ett målat plåttak börjar flagna kan du i byggdagboken granska vädret och vilken färg som har använts. En slutsats kan dras om att den valda färgen inte borde ha använts under då rådande väderförhållanden.
  • Bilddokumentation över utfört arbete till kunden. En del installationer är inte synliga för kunden och dessa är bra att dokumentera med både bilder och text.

Ladda ner en gratis mall här

Ladda ner gratismallen till din e-post med hjälp av formuläret nedan – oroa dig inte, vi skickar inte din information!

Byggdagbok

I byggdagboken kan du notera vad i installationsprocessen som gick bra, vad gick dåligt, väder och vilka arbetare var på plats. Normalt noteras också vilka maskiner som har använts i projektet och olika materialval.