EASOFT DOCS MOBIL DOKUMENTATION

Incidentrapport

Skapa, skicka och hantera incidentrapporter med hjälp av Easoft Docs digitala funktionaliteter. Genom några klick i din enhet kan du via vårt system helt digitalt skapa dina incidentrapporter. Du fyller i den informationen du vill rapportera i checklistor och kommentarsfält i gränssnittet. Utifrån din inrapporterade information skapas det sedan digitala incidentrapporter som du får tillgång till via vårt system. Easoft Docs digitala dokumentationsfunktionaliteter tar er verksamhet in i framtiden.

Vi har alltid smidiga lösningar

Hur fungerar våra lösningar?

Easoft Docs är ett digitalt dokumentationsverktyg som hjälper dig skapa incidentrapporter med hjälp av din mobil, surfplatta eller bärbara dator. Du fyller i information om den inträffade incidenten in i Easoft Docs smidiga gränssnitt. Anteckningsarbetet sker i användarvänliga kommentarsfält och checklistor. Om du vill förtydliga dokumentet med egna bilder är detta också möjligt. Easoft Docs har funktionaliteter som tillåter dig att ta kort med din mobil eller surfplatta. Du kan sedan implementera bilden direkt in i systemet. Utifrån alla dina noteringar och bilder skapas det sedan en visuellt tilltalande incidentrapport som du får tillgång till via vårt system. Du behöver med andra ord inte tänka på någon form av grafisk formgivning, utan det enda du behöver göra är att ge Easoft Docs noteringarna och sedan sköter systemet resten. Att arbeta med incidentrapporter har aldrig varit enklare än vad det är genom Easoft Docs smidiga digitala dokumentationsverktyg.

Effektivisera dina rapporter

Digitala noteringar

Du dokumenterar via din enhet vad som inträffat in i gränssnittet. Allt arbete sker i enkla checklistor och användarvänliga kommentarsfält.

Dela dokument

Du kan dela ditt digitala dokument genom några klick via din enhet. Det enda du behöver är att uppge mottagarens e-postadress.  

Infoga bilder

Om du vill förtydliga det inträffade lite extra kan du med din mobila enhet ta kort på incidentobjektet. Detta ger ditt dokument en extra tydlighet. 

Arkivering

Incidentrapporten sparas tryggt i vårt system. Du kan alltid i efterhand återgå till dokumentet via vårt system om du behöver det.

Digitala dokument

Utifrån din inrapporterade information skapas det en visuellt tilltalande digital incidentrapport som du får tillgång till via Easoft Docs. 

Miljövänligt

Easoft Docs hjälper er att ta ert hållbarhetsarbete till nya nivåer genom att ni minskar på företagets pappersförbrukning.

Testa skapa ditt rapport här nedan

Effektivitet för ert företag

Olika former av incidenter på en arbetsplats är viktigt att kunna hantera fort för att minimera konsekvenserna av den inträffade olyckan. Digitala incidentrapporter via Easoft Docs är ett perfekt verktyg för er organisation om ni vill hantera olika former av incidenter på ett tidseffektivt sätt. Genom att använda er av Easoft Docs kan ni omedelbart när någon incident inträffar hos er snabbt via er mobila enhet informera om detta till alla intressenter. Detta sker genom att ni i Easoft Docs kan skapa en incidentrapport betydligt snabbare än vad det skulle tagit er att fylla i ett traditionellt pappersdokument kring händelsen. Easoft Docs hjälper er likväl att minimera följderna av den inträffade incidenten, eftersom du snabbt kan rapportera och dela med dig av allt som hänt.

Miljövänlighet och hantering

Easoft Docs förbättrar inte bara effektiviteten kring era rapporter – utan verktyget erbjuder även förstklassiga hanteringsfunktionaliteter. Fördelen med digitala incidentrapporter via Easoft Docs är att dessa är lättare att hantera än traditionella pappersdokument. Ni behöver till exempel inte längre skriva ut, skanna eller arkivera era incidentrapporter på traditionella pappersdokument, utan allt finns tryggt sparat i Easoft Docs. Digitala incidentrapporter via Easoft Docs kan likväl bidra till minskad pappersförbrukning på ert bolag, vilket i sin tur är positivt för er organisations hållbarhetsarbete. Pappersbaserade rapporter kan likväl kräva mycket papper, samtidigt som de kan orsaka föroreningar när de tillverkas, transporteras och slutligen kasseras. Genom att använda våra digitala incidentrapporter kan er organisation bidra med positiva effekter på samhällets miljöarbete, samtidigt som ni får förstklassiga hanteringsfunktionaliteter.

 

Dela med dig av dina rapporter

Du kan genom några klick i din mobila enhet dela med dig av dina digitala incidentrapporter till alla projektintressenter. Du gör detta enkelt genom att bara fylla i mottagarens e-postadress till Easoft Docs och sedan skicka vidare rapporten genom ett klick. Fördelarna av detta för er organisation är att ni får en snabb och tydlig internkommunikation. Vidare säkerhetsställer även dessa funktionaliteter att alla inom er organisation har tillgång till tidsaktuella incidentrapporter. Easoft Docs hjälper dig med andra ord att snabba upp internkommunikationen på ert företag, vilket är en viktig framgångsfaktor i dagens snabbförändliga affärsvärld där tid är pengar!

 

Varför ska du välja Easoft docs?

Om du väljer Easoft Docs för dina incidentrapporter kan du förvänta dig ett system som hjälper dig att förbättra effektiviteten för dina rapporter inom flertalet olika områden. Du behöver inte längre utföra några manuella incidentrapporter, och du kan lämna alla onödiga pappersdokument bakom dig. Istället kan du genomföra alla incidentrapporter helt digitalt med hjälp av dina mobila enheter. Detta gör att du kan utföra besiktningarna på ett mer tidseffektivt sätt. Genom att använda Easoft Docs digitala incidentrapporter för lägenheter kan du ta din verksamhet in i framtiden!

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

vad är en incidentrapport?

En incidentrapport är en dokumentation som beskriver en oönskad händelse eller en avvikelse som inträffat på en arbetsplats. Det kan vara allt från mindre olyckor till allvarliga incidenter och det är viktigt att rapportera dem för att förebygga liknande händelser i framtiden. En incidentrapport innehåller information om vad som hände, var, när och hur det inträffade, vilka personer var inblandade, vad som gjordes i samband med händelsen samt eventuella skador eller konsekvenser. Rapporten används för att utvärdera och förbättra arbetsmiljön samt för att möjliggöra eventuella ersättningsanspråk.

Egenskaper

Här är några av funktionerna i Easoft Docs listade:

 

 • Elektronisk signatur
 • Bilder till ett dokument från telefon- eller datorbildgalleri
 • Ta bilder till ett dokument genom att ta en bild med telefonkameran
 • Bildtexter
 • Skapa dokumentmallar
 • Redigera innehåll och layout för dokumentmallar
 • Kopiera dokumentmallar
 • Mångsidiga innehållselement: flerval, rullgardinsmenyer, textområden…
 • Hämtning av dokument efter kundnamn och namn på den som har fyllt i dokument.
 • Kundregister
 • Delning av dokument med e-post
 • Kopiera dokument