EASOFT DOCS MOBIL DOKUMENTATION

Brandskyddskontroll

Easoft Docs erbjuder dig digitala lösningar inom brandskyddskontroller. Du som besiktningsledare kan med hjälp av Easoft Docs genomföra din brandskyddskontroll med din telefon eller surfplatta. All information gällande din kontroll sparas sedan tryggt in i vårt system där du får tillgång till det. Du sparar tid och slipper all form av manuellt pappersarbete. Ta dina brandsäkerhetskontroller till nya nivåer genom Easoft Docs smidiga funktionaliteter.

Digitala noteringar

Du dokumenterar all information gällande brandskyddskontroll digitalt in i systemets smidiga gränssnitt. Allt arbete sker extremt smidigt och tidseffektivt för dig. 

Checklistor

Du checkar av de delområden som du har undersökt under din brandskyddskontroll l i checklistor med hjälp av din enhet. Genom några få klick har du en kontroll  färdig! 

Digitala dokument

När du har fyllt i informationen gällande brandskyddskontroll sparas allt digitalt i systemet. Utifrån all information skapas det en digital brandsäkerhetskontroll för dig. 

Kommentarer

Behöver du förtydliga något i brandsäkerhetskontrollen kan du göra det genom att bifoga egna noteringar till dokumentet. Gränssnittet har användarvänliga kommentarsfält. 

Bilder

Om du vill förtydliga dina brandsäkerhetskontrollen kan du med din mobila enhet ta kort på kontrollobjektet. Genom detta ger du dina egenkontroller tydlighet. 

Dela med dig

Easoft Docs ger dig möjligheten att dela med dig av dina kontroller digitalt till övriga projektintressenter genom några enkla klick via din enhet. Snabbt och enkelt med andra ord! 

Tidseffektiva kontroller 

Med vårt digitala system utför du enkelt alla nödvändiga brandskyddskontroller med bara några få klick från din enhet. Detta minskar tidsåtgången och eliminerar behovet av pappersarbete som annars kan fördröja dina arbetsuppgifter. Allt arbete med brandskyddskontroller sker genom enkla checklistor i vårt smidiga system. Du kan enkelt utföra dina brandskyddskontroller genom några få fingertryck utan att behöva skriva ner en enda rad med din penna. Med Easoft Docs undviker du allt manuellt dokumentationsarbete inom brandsäkerhetskontroller och kan istället fokusera på andra områden inom ditt arbete.

Lätthanterliga kontroller 

Brandskyddskontrollerna kan fyllas i både på arbetsplatsen och på kontoret. Samma rapport kan fyllas i av flera personer, det vill säga till exempel om ni är två personer som genomför brandsäkerhetskontroller till samma objekt.  Det viktigaste – Brandskyddskontrollerna blir verkligen effektiva när ni enkelt kan genomföra dessa via era mobila enheter. Easoft Docs digitala Brandskyddskontroller är likväl mer miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga än traditionella pappersdokument. I stället för att skriva ut Brandskyddskontroller på papper kan du välja att bara spara dem digitalt i Easoft Docs. Detta kan bidra till att minska pappersförbrukningen och göra din verksamhet mer hållbar och attraktiv i intressenternas ögon.

 

Dela med dig av dina kontroller

Brandkontrollerna i Easoft Docs går att enkelt dela med sig till projektets olika intressenter genom några få klick. Efter att Brandkontrollen är ifylld kan den omedelbart delas med andra, vilket gör att du kan skicka filen till samtliga intressenter via e-post. Genom att dela brandsäkerhetskontrollerna på detta sätt uppnår ditt företag en öppenhet och transparens kring allt arbete med era brandsäkerhetskontroller. Detta kan bidra till att förbättra relationen med intressenterna och öka deras förtroende för ert företag. Det kan också hjälpa till att förbättra den interna kommunikationen kring dessa viktiga kontroller, eftersom alla involverade parter kan ha tillgång till uppdaterad information i realtid.

Varför ska du välja Easoft docs?

Väljer du Easoft Docs till dina egenkontroller för dina elinstallationer, så får du ett system som hjälper dig att effektivisera dina egenkontroller utifrån flertalet olika aspekter. Du slipper till exempel allt form av manuell dokumentation. Borta är tiderna med onödiga dokument och papper. Vidare är det extremt enkelt att i våra digitala lösningar dokumentera all information ifrån dina egenkontroller. Utöver detta sker dina egenkontroller tidseffektivt genom att du kan utföra alla kontroller via dina mobila enheter. Genom att använda Easoft Docs digitala egenkontroller till el tar du din verksamhet in i framtiden!

 

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Vi har alltid smidiga lösningar

Vad är brandsäkerhetskontroll? 

Brandskyddskontroll är en process för att säkerställa att byggnader och anläggningar uppfyller brandskyddsstandarder och föreskrifter. Det innefattar inspektion, provning och verifiering av brandskyddsutrustning, utrymningsvägar, brandlarmssystem och andra brandrelaterade installationer. Syftet är att förebygga och minimera riskerna för brand samt att skydda människor, egendom och miljö. Brandskyddskontroll är en viktig del av säkerhetsrutiner för att säkerställa att brandrisken hanteras på ett effektivt sätt.

Egenskaper

Här är några av funktionerna i Easoft Docs listade:

 

 • Elektronisk signatur
 • Bilder till ett dokument från telefon- eller datorbildgalleri
 • Ta bilder till ett dokument genom att ta en bild med telefonkameran
 • Bildtexter
 • Skapa dokumentmallar
 • Redigera innehåll och layout för dokumentmallar
 • Kopiera dokumentmallar
 • Mångsidiga innehållselement: flerval, rullgardinsmenyer, textområden…
 • Hämtning av dokument efter kundnamn och namn på den som har fyllt i dokument.
 • Kundregister
 • Delning av dokument med e-post
 • Kopiera dokument