Vad är ett affärssystem för något?

18.12.2023 | Blogg

Framsida > Blogg > Vad är ett affärssystem för något?  •  Skriven av jerry

Känner du dig vilsen i vad ett affärssystem faktiskt är för något? Genom att läsa denna artikel kommer du få svaret på denna fråga och mycket mer gällande affärssystem. Om vi börjar med svaret på fråga: vad är ett affärssystem för något? Ett affärssystem, även känt som ERP (Enterprise Resource Planning), är en integrerad mjukvarulösning som effektivt hanterar och samordnar olika aspekter av företagets verksamhetsstyrning. Affärssystem kan hjälpa till att effektivisera områden inom till exempel ekonomi och redovisning till lagerhantering, personaladministration och mycket mer. Ett affärssystem ger dig med andra ord en total överblick över allt som händer inom din organisation och hjälper er att utveckla verksamheten framåt.

Vilka fördelar kan införskaffandet av ett affärssystem ge er organisation?

Det finns flertalet anledningar till att alla bolag egentligen är i behov att ett affärssystem inom sina verksamheter.

Effektivisera er resursanvändning

För det första hjälper ett affärssystem till att effektivisera allt kring er resursanvändning på ert bolag. Affärssystemet kan hjälpa till att effektivisera resursanvändningen inom personal, material och ekonomi. Ni kan via ett affärssystem få en total överblick över allt kring era resurser utifrån denna information planera er verksamhet framåt. All denna information redovisas för er via ett affärssystems gränssnitt som ofta består av lättförståeliga grafer, tabeller och andra visuellt element.

Öka produktivitet för er organisation

Införskaffar du ett affärssystem behöver du inte längre spara massa information om verksamheten i Excel-dokument eller andra lösa pappersdokument. Allt information kring verksamhetsstyrningen sparas i stället i ett tryggt digitalt system, där det även är lättare att avläsa information än vad det är via Excel-dokument. Behöver du även göra justeringar gällande något i verksamhetsstyrningen gör du det enklare via ett digitalt system än i Excel. Du kan med andra ord via ett affärssystem öka produktiviteten för er organisation mångdubbelt.

Bättre beslutsfattande

Eftersom ett affärssystem är helt digitalt och kan samla på sig stora mängder av information hjälper det även dig som projektledare att fatta beslut gällande verksamhetsstyrningen. Genom systemet kan du se vilka projekt som tar vilken anställd i anspråk, hur resursförbrukningen ser ut, information kring materialförbrukning, schema för dina anställda och andra ekonomiska faktorer kring er verksamhet. I och med att all denna information är sammanställt på ett och samma ställe för du en totalt överblick kring allt som har med er verksamhet att göra. Informationen kring dessa faktorer redovisas även för dig i lättförståeliga grafer, tabeller och fält vilket gör ditt beslutfattande extremt enkelt. Att fatta beslut med hjälp att ett affärssystem är extremt enkelt!

 Tillhandahåller realtidsinformation

En stor styrka med ett affärssystem är ett all information kring er verksamhet alltid uppdateras i realtid för dig. Du kan med andra ord i realtid se hur mycket materialförbrukning det går åt på ert företag. Du kan likaså i realtid se hur mycket pengar det gått åt. Likaväl kan du se vilket projekt som tar vilken anställd i anspråk. Du kan få fram alla siffor kring er verksamhetsstyrning i realtid och fort fatta beslut kring verksamheter om det skulle behövas. Gör du till exempel någon förändring som berör personalen går information direkt ut till dina anställdas mobiltelefoner. Med andra ord hjälper ett affärssystem att förbättra internkommunikationen på ert företag.  Ett affärssystem ger dig möjligheten att fort i realtid fatta beslut utifrån det som händer inom din verksamhet. Dessa möjligheter ger dig unika möjligheter att fort kunna rädda situationer som kan bli skadliga för din verksamhet,

Hjälpa till att fatta ekonomiska beslut

Ett affärssystem ger dig även förstklassig redovisning kring allt som berör din ekonomi. Du kan via ett affärssystem se allt kring utgifter, inkomster och andra ekonomiska siffor som berör er organisation. Som tidigare nämnt i denna artikel redovisas all denna information för er i pedagogiska tabeller och grafer. Som projektledare blir det extremt lätt att fatta ekonomiska beslut med hjälp av ett affärssystem. Ett affärssystem fyller med andra ord en extremt viktig funktion inom er organisation när det kommer till att ta eran verksamhetsstyrning inom ekonomiska frågor till helt nya nivåer.

Vilka olika former av affärssystem finns det?

Det finns olika typer av affärssystem, var och en utformad för att möta specifika affärsbehov.

Nedan finns några populära kategorier när det kommer till affärssystem

1. Affärssystem för ekonomi och redovisning

Affärssystemen inom dessa kategorier är specialiserade på ett företags ekonomiska aspekter. Om du som företag vill hitta ett affärssystem som kan hjälpa er inom fakturering, offertskapande, bokföring och budgetering så är ett affärssystem av detta slag ett bra val. Genom affärssystemet kan du oftast både skicka och ta emot fakturor. Du kan likväl även följa upp dina offerter. Utöver detta hjälper dig dessa affärssystem att få en total överblick över allt som har med er ekonomi att göra och utifrån detta fatta relevanta beslut för er verksamhetsstyrning.

2. Affärssystem för lager- och logistikhantering

Likaså finns det affärssystem som är specialiserade på lösningar inom lager- och logistikhantering. Dessa affärssystem hjälper er att digitalt hantera allt kring er lagerhantering. Ni kan till exempel via dessa system se när någon vara i lagret börjar ta slut och fort beställa in fler produkter. Likaså kan ni via dessa system generellt få över överblick över alla era varor och deras status. Effektiv lagerhantering och logistikoptimering är avgörande för att undvika onödiga kostnader och förluster.

3. HR och personaladministration affärssystem

Affärssystem inom HR används för att effektivt hantera personalresurser från rekrytering till löneadministration och personalutveckling. Dessa system möjliggör även en effektiv integration av olika HR-processer, vilket underlättar för företag att optimera arbetsflöden och förbättra produktiviteten. Genom att samla all relevant information om anställda på en central plattform kan företag snabbt få överblick och fatta informerade beslut rörande personalhantering4.

4. Affärssystem för bygg och hantverkare. Affärssystem inom bygg och hantverk används för att effektivisera och optimera verksamheten från projektstart till färdigställande. Dessa system möjliggör smidig hantering av projektplanering, resursallokering, och ekonomisk uppföljning. Genom att integrera olika affärsprocesser inom byggbranschen underlättar dessa system för företag att öka produktiviteten och minska kostnaderna. Dessutom ger de en enhetlig plattform för att hantera arbetskraft, inventering och kommunikation med kunder. Genom att automatisera rutinuppgifter och erbjuda realtidsinformation stödjer affärssystemen för bygg och hantverkare företagen i att effektivisera sina operativa processer och leverera högkvalitativa projekt i tid och inom budget.

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Sammanfattning

Att integrera ett affärssystem inom din organisation är ett strategiskt steg för att effektivisera verksamheten och främja tillväxt. Genom att använda ett affärssystem, som kan skräddarsys för specifika affärsbehov, får du tillgång till en mängd fördelar som kan revolutionera hur du hanterar och styr din verksamhet. Här sammanfattar vi några av de viktigaste fördelarna:

Effektivisera resursanvändningen

Ett affärssystem ger en total överblick över resursanvändningen inom personal, material och ekonomi. Det möjliggör smart planering och optimering av verksamheten.

Öka produktiviteten

Genom att centralt lagra och hantera information i ett digitalt system minskar behovet av manuellt arbete och ökar produktiviteten markant. Du kan fokusera på att driva verksamheten framåt i stället för att spendera tid på administrativa uppgifter.

Bättre beslutsfattande

Affärssystemet tillhandahåller realtidsinformation om olika aspekter av verksamheten. Detta underlättar för projektledare att fatta informerade beslut baserade på aktuella data och trender.

Realistisk internkommunikation

Ett affärssystem förbättrar internkommunikationen genom att tillhandahålla uppdaterad information i realtid. Förändringar eller meddelanden når omedelbart dina anställdas enheter, vilket skapar en smidigare arbetsmiljö.

Förtroende i ekonomiska beslut

Affärssystem ger förstklassig redovisning och möjliggör bättre hantering av ekonomiska aspekter. Det blir enklare att fatta välgrundade ekonomiska beslut och ta verksamhetsstyrningen till nya nivåer.

Slutligen, oavsett vilken typ av affärsverksamhet du bedriver, finns det olika former av affärssystem som kan skräddarsys för dina specifika behov. Välj det som passar bäst för din organisation och dra nytta av de många fördelar som ett effektivt affärssystem kan erbjuda. Letar du efter ett affärssystem? Utforska och välj det som kommer att stödja din verksamhet på bästa sätt.

Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är