Vad är en arbetsplatsdagbok för något?

18.2.2024 | Blogg

Framsida > Blogg > Vad är en arbetsplatsdagbok för något?  •  Skriven av jerry

En ofta ställd fråga hos flertalet personer är: vad är en arbetsplatsdagbok. Genom denna artikel hoppas vi kunna besvara på din fråga när det kommer till denna frågeställning. Alla som jobbar med någon form av projekt inom byggbranschen vet att effektivitet och organisation är nyckeln till framgång inom alla byggprojekt. Genom en arbetsplatsdag du kan du strukturera din dag, hålla koll på uppgifter och öka produktiviteten.

Vad är en arbetsplatsdagbok för något?

Jo, en är med andra ord en personlig anteckningsbok där du dokumenterar och planerar dina arbetsdagar. Det är ett dokument där du kan skriva ner dina mål, uppgifter, och reflektioner för att skapa en tydlig och strukturerad arbetsdag. Genom att använda en arbetsdagbok får du inte bara en bättre överblick över ditt arbete utan även en ökad medvetenhet om hur du spenderar din tid inom olika delmoment i projektet. Har du en digital variant av detta kan du även dela med dig av detta till alla projektintressenter så att dessa får 100% insyn i dina olika projekt. De kan i realtid bokstavligt talat för en överblick över hur ditt företag jobbat med projektet.

Fördelar med att använda en arbetsdagbok

Organisation och struktur

En arbetsdagbok hjälper dig att organisera dina tankar och planera din dag. Genom att skriva ner dina mål och uppgifter får du en tydlig struktur att följa, vilket gör det lättare att hålla fokus och undvika distraktioner. Du kan till exempel skriva ner olika former av delar i ditt projekt som ska utföras under dagen. Det kan handla om att färdigställa en rum i ett större byggprojekt. Likväl kan det handla om att du under arbetsdagen ska montera upp ett visst antal dörrar? Du får med andra ord genom en arbetsplatsdagbok förstklassiga verktyg för organisation och struktur för din arbetsdag. Du vet med andra ord hur du ska göra dina arbetsuppgifter under dagen och när dessa ska vara färdiga.

Prioritering i dina projekt

Genom att skriva ner dina mål och uppgifter kan du enkelt identifiera vad som är mest brådskande och viktigt. Det hjälper dig att prioritera och fokusera på de uppgifter som verkligen behöver din uppmärksamhet. I en arbetsplatsdagbok kan du till exempel skapa olika former av prioriterslistor för dina arbetsuppgifter som ska utföras under dagen. Med hjälp av detta får du ett bra verktyg som hjälper dig att prioritera rätt i dina olika projekt och inte lägga onödig tid på fel arbetsuppgifter.

Reflektion och utvärdering

Reflektion och utvärdering är A och O om du ska kunna ta dina byggprojekt till nästa nivå. Du måste efter varje utfört projekt eller arbetsmoment kunna reflektera och analysera vad som fungerade bra och vad som kunde blivit bättre. Eftersom alla dina arbetsmoment står noterade i din arbetsdagbok, så ger detta dig möjlighet att reflektera över din arbetsdag och dina projekt. Du kan utvärdera vad som fungerade bra och vad som kan förbättras i dina arbetsinsatser. Detta gör det lättare att lära av dina erfarenheter och ständigt förbättra din arbetsmetodik.

Minskad stress

Genom att ha en tydlig plan och en överblick över dina uppgifter kan du minska stress och känslan av överväldigande arbetsbörda. En arbetsdagbok fungerar som din personliga guide genom arbetsdagen och ger dig kontroll över ditt arbetsflöde. Släpp med andra ord din stress och jobba i stället vidare med dina projekt på ett effektivare sätt med hjälp av en arbetsplatsdagbok.

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Hur ser en arbetsplatsdagbok i praktiken ut?

En arbetsplatsdagbok kan vara både ett fysiskt pappersdokument eller en digital plattform där du utför alla dina anteckningar. Det finns färdiga manuella papparsmallar för dig som vill ha någon fysisk papper att använda för ditt dagboksarbete. Vår rekommendation är dock att införskaffa en digital variant av arbetsplatsdagböcker. Digitala plattformar hjälper dig att automatisera och digitalisera alla processer med ditt arbete. Du kan via ett digitalt system till exempel skapa olika former av prioritetslistor på dina projekt, utföra noteringar helt digitalt och spara dina dokument in i ett system säkert. Vidare behöver du inte heller arkivera någon form av dokument i pärmar och papper. Du bör med andra ord överväga om det finns digitala lösningar som du kan införskaffa till din organisation. Vi lever trots allt numera i en digital värld och därav är det alltid viktigt att digitalisera så mycket som möjligt av dokumenthanteringen.

Easoft Docs-digitala arbetsplatsdagböcker

Om du vill förtydliga något extra kring dina provtryckningsprotokoll har vårt gränssnitt kommentarsfält där du kan lägga till extra information. Genom dessa fält kan du skapa tydliga protokoll som förklarar detaljerna för dina intressenter. Till exempel kanske du vill skiva till något som inte går att få med i själva checklistorna. Då kan du med hjälp av vårt system skriva till några extra kommentarer.

Vi på Easoft har självklart utvecklat en digital lösning till arbetsplatsdagböcker. Genom vårt system kan du helt digital utföra allt ditt arbete med arbetsplatsdagböcker. Här nedan följer några fördelar med att arbeta med vår digitala lösning inom detta delområde.

Redovisa arbetet du och dina underentreprenörer utfört, helt digitalt!

Genom att använda vår digitala plattform kan du enkelt och effektivt redovisa allt arbete som du och dina underentreprenörer har utfört. Genom att skapa digitala arbetsrapporter och loggar kan du noggrant dokumentera varje steg i processen, vilket gör det enkelt att dela och granska arbetsresultaten.

Komplettera med bilder eller automatisk uträkning för fakturaunderlag

Vår plattform möjliggör enkel integration av bilder för att stödja din arbetsredovisning. Du kan ladda upp foton direkt från platsen och bifoga dem till dina rapporter för ökad tydlighet och detaljrikedom. Dessutom erbjuder vi automatiska uträkningar för fakturaunderlag, vilket sparar tid och minskar risken för felaktigheter i dina fakturor.

Få arbetsdagboken signerad av godkännande kund på plats

Genom att använda vår digitala arbetsdagboksfunktion kan du enkelt få kundens godkännande direkt på plats. Genom att skicka över arbetsdagboken elektroniskt kan kunden bekräfta och signera den digitalt, vilket minimerar fördröjningar och säkerställer en smidig godkännandeprocess.

Dela dokumentet enkelt internt eller med kund

Dela dina dokument och rapporter med lätthet, antingen internt inom ditt team eller externt med kunden. Vår plattform erbjuder säkra delningsalternativ, vilket gör att du kan ge åtkomst till relevanta parter och samtidigt behålla kontroll över vilka som kan se och redigera dokumenten. Detta främjar transparent kommunikation och effektivt samarbete genom hela projektet.

Låter alla dessa fördelar spännande? Vill du se hur systemet fungerar? Boka en demo genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/


Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är