Vad är digitala byggdagböcker för något?

28.8.2023 | Blogg

Framsida > Blogg > Vad är digitala byggdagböcker för något?  •  Skriven av jerry

Genom att ta farväl av tunga pärmar och otympliga pappersdokument och i stället skaffa smidiga digitala lösningar, kan du revolutionera din dokumentationsprocess gällande byggdagböcker. Läs denna artikel och får svar på hur digitala byggdagböcker kan hjälpa er organisation att effektivisera era dokumentationsprocesser.

Vad innebär en digital byggdagbok?

En digital byggdagbok är en elektronisk plattform eller programvara som hjälper projektledare inom byggbranschen att helt digital utföra allt sitt arbete gällande byggdagböcker. Arbetet gällande den digitala byggdagboken sker helt digitalt via en surfplatta, mobil eller bärbar dator.

På vilket sätt är digitala byggdagböcker bättre än traditionella pappersbaserade varianter?

Digitala byggdagböcker har flertalet fördelar jämfört med traditionella pappersdagböcker. Genom att använda digitala lösningar sparar du tid, minskar pappersarbete, möjliggör enkel delning av information, och förenklar rapportering och spårbarhet. Vidare är även arkiveringen av digitala byggdagböcker mycket tryggare än traditionella dokument. Inga jordbävningar, bränder eller någon annan fysisk olycka kan hota dina digitala dokument.

Kan digitala byggdagböcker förbättra samarbetet mellan olika team inom ett byggföretag?

Digitala byggdagböcker främjar bättre kommunikation och samarbete mellan olika team inom ett byggföretag. Genom att dela information och dokumentation på ett centralt ställe blir samarbetet smidigare och det blir enklare att hålla koll på projektets framsteg och historik. Alla har med andra ord tillgång till all information oberoende av vart ert team befinner sig. Utifrån detta kan alla team utveckla sitt samarbete!

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

På vilket sätt underlättar digitala byggdagböcker rapportering och dokumentation av byggprojekt?

Genom att använda digitala byggdagböcker kan du enkelt generera strukturerad rapportering och dokumentation för dina byggprojekt. Dokumentation blir smidigare eftersom du via ett digitalt gränssnitt fort utföra all form av byggdagboksarbete. Direkt när du slutfört dokumentations åtgärderna samlas all information in i systemet. Du behöver med andra ord inte längre manuellt arkivera någon form av dokumentation, vilket är extremt tidsbesparande för dig. Vidare presenteras all information gällande din dokumentation i snygga och pedagogiska grafer. Detta medför till att det blir extremt enkelt att fatta beslut utifrån informationen som framkommer av dina rapporteringar.

Kan digitala byggdagböcker anpassas efter ett byggföretags specifika behov och processer?

Absolut. De flesta digitala byggdagböcker kan anpassas efter ett byggföretags unika behov och arbetsprocesser. Funktioner och fält kan konfigureras för att passa företagets arbetsflöde och dokumentationskrav. Kanske har ni till exempel specifika krav på saker ni vill ta upp i en digital byggdagbok. Ert företag kanske har specifika områden som ni lyfter fram lite extra under era byggdagböcker.

Kan digitala byggdagböcker förbättra kvalitetskontrollen inom ett byggföretag?

Genom att använda digitala byggdagböcker kan du spåra och dokumentera kvalitetskontroller, tester och avvikelser. Det hjälper till att säkerställa att kvalitetsstandarder upprätthålls och problem kan identifieras och åtgärdas snabbt. I och med att all data samlas in i ett digitalt system går det även att jämföra mot tidigare kontrollresultat och utifrån detta fatta framtida beslut utifrån jämförelse historiken.

Vilka typer av byggföretag kan dra nytta av digitala byggdagböcker?

Alla typer av byggföretag, oavsett storlek eller projekttyp, kan dra nytta av digitala byggdagböcker. Det gäller både små entreprenadföretag och stora byggföretag, inom sektorer som bostadsbyggande, kommersiella projekt och infrastrukturutveckling. Alla bygg- och hantverksföretag är alltid i behov utan effektiva processer när det kommer till byggdagböcker.

Hur kan digitala byggdagböcker förbättra projektekonomi och kostnadshantering?

Genom att använda digitala byggdagböcker kan du ha bättre kontroll över projektekonomi och kostnader. Genom att spåra och dokumentera resurser, materialförbrukning och arbetsinsatser kan företaget optimera kostnaderna och fatta välinformerade beslut för att förbättra projektekonomin. Detta blir speciellt enkelt för dig eftersom all information kring dina byggdagböcker rapporteras för dig i tabeller, grafer och annat som underlättar kostnadshanteringen för ditt företag.

Är ni intresserade av att effektivisera er organisation inom detta område?

Med vårt avancerade dokumentationsverktyg, Easoft Docs, kan vi på Easoft hjälpa dig att digitalisera och effektivisera hanteringen av dina byggdagböcker. Genom att övergå till digitala byggdagböcker kan ditt byggföretag dra nytta av snabbare informationsflöde och effektivare arbetsprocesser. Genom att ersätta pappersdokument med digitala alternativ sparar du tid och resurser, samtidigt som du ökar noggrannheten och tillgängligheten av viktig information. Easoft Docs erbjuder fördelar som snabb notering, enkel arkivering av digitala dokument, möjlighet att ladda upp bilder från kontrollplatsen och möjligheten att dela byggdagböckerna med intressenter i realtid.

Du kan enkelt boka en kostnadsfri demonstration genom att klicka på följande länk: https://easoftdocs.se/gratis-demo/

Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är