Underhåll av branddörrar: fem viktiga aspekter att beakta

4.3.2024 | Blogg

Framsida > Blogg > Underhåll av branddörrar: fem viktiga aspekter att beakta  •  Skriven av jerry

Är du ägare av en större lokal som är utrustad med branddörrar? Eller har du generellt ett intresse av hur underhållet av branddörrar bör skötas? Vi vill genom denna artikel ge dig svaret på hur man på bästa sätt kan underhålla sina branddörrar. Branddörrar är nämligen helt avgörande för brandsäkerheten i byggnader och kräver regelbundet underhåll för att säkerställa att de fungerar effektivt när det verkligen behövs. Underlåter man att göra detta på rätt sätt kan det innebära livsfara om det uppstår brand och lokalens branddörrar inte fungerar som de ska.

Regelbundna inspektioner

Regelbundna kontroller av branddörrar är viktiga om du äger en fastighet med branddörrar. Genomför alltid regelbundna visuella inspektioner av branddörrarna för att identifiera eventuella synliga skador eller slitage. Kontrollera att dörrarna öppnas och stängs smidigt och att tätningslisterna är intakta. Genomför inte bara regelbundna kontroller utan dokumentera även resultatet av kontrollerna regelbundet. Genom att regelbundet dokumentera testresultaten kan du vid eventuella fel i branddörrarna upptäcka under vilken tidsperiod felet uppstått och utifrån detta vidta åtgärder.

Testa brandklassningen

Branddörrar är konstruerade med en specifik brandklassificering. Det är viktigt att regelbundet testa och försäkra sig om att dörrarna uppfyller de givna brandkraven. Detta kan göras genom att anlita certifierade experter för att utföra brandtester. Håll dig själv också uppdaterad om de senaste reglerna inom detta område. Kunskap är A och O inom detta delområde.

Kontrollera dörrstängare och lås

Se till att dörrstängare och lås fungerar korrekt. Dörrstängaren bör stänga dörren på ett kontrollerat sätt för att undvika skador eller feljusteringar. Kontrollera även låssystemet för att säkerställa att det inte finns några fel eller hinder. Hittar du något minsta fel måste detta omedelbart åtgärdas.

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Bevara tätningsfunktionen

Tätningslisterna på branddörrar spelar en avgörande roll för att förhindra spridning av rök och eld. Kontrollera regelbundet tätningslisterna för att säkerställa deras integritet och effektivitet. Byt ut eventuella slitna eller skadade tätningslistor. Även om det inte är något uppenbart fel i dessa delområden kan det vara bra att regelbundet byta ut dem.

Uppföljning av regelverk och standarder

Håll dig informerad om aktuella brand- och säkerhetsstandarder. Regelverken kan förändras över tiden, och det är viktigt att se till att branddörrarna fortfarande uppfyller de senaste kraven. Uppdatera eller uppgradera branddörrarna om det behövs. Lika viktigt är att löpande fråga sakkunniga inom området om det har kommit några nya regler som man behöver rätta sig efter.

Digital dokumentation kring branddörrar

Det finns flera dokumentmallar man kan använda när man arbetar med kontroller av branddörrar. Ett tips från vår sida är att digitalisera arbetet med dokumentmallarna. Vi på Easoft har till exempel utvecklat digitala dokumentmallar som du kan använda under dina kontroller av branddörrar. Genom att använda vårt system kan du direkt via din mobil eller surfplatta dokumentera slutresultatet av din kontroll. Sedan kan du direkt från kontrollplatsen skicka dokumentet till alla berörda parter som behöver det. Att jobba med kontroller av branddörrar med hjälp av vårt system är extremt enkelt och tidsbesparande.

Du kan läsa mer om våra lösningar via följande länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/underhallsdokumentation-for-branddorrar/


Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är