Tips för att skapa en miljömedveten arbetsplats

25.9.2023 | Blogg

Framsida > Blogg > Tips för att skapa en miljömedveten arbetsplats  •  Skriven av jerry

I dagens värld, där miljömedvetenhet och hållbarhet står i fokus mer än någonsin tidigare, är det avgörande för företag att ta steg mot att minska sin påverkan på vår planet. Att skapa en miljömedveten arbetsplats är ett stort sätt att bidra till en mer hållbar framtid. Genom att anta en miljömedveten strategi kommer ni även att signalera för era intressenter att ni är en organisation som följer de senaste trenderna. Genom följande artikel vill vi tipsa dig om hur ni kan bygga en miljömedveten arbetsplats.

Att jobba med hållbarhetsfrågor inom er organisation innebär att omsätta ord till handling. Det handlar om att inte bara prata om dessa frågor, utan även omsätta dessa i konkreta handlingar och åtgärder. Det kan handla om att minska energiförbrukningen, hantera avfall och utsläpp, och vara medveten om de produkter och tjänster man använder. Här nedan har vi samlar några tips till dig som ni kan följa för att kunna ta nästa steg.

Digital dokumenthantering

Ett enkelt sätt att förbättra ett miljöarbete är att avskaffa traditionella pappersdokument. Det ni kan göra i stället är att digitalisera all er dokumenthantering. Genom att digitalisera era dokument och arkiveringsprocesser kan ni göra en dramatisk minskning av pappersanvändningen. Genom dessa åtgärder kommer ni bli en organisation som är med och bidrar till ett hållbare miljö i eran omvärld. Likväl kommer ni även att minska energi- och resurskostnader som är förknippade med papperstillverkning. Desutom behöver ni inte som organisation köpa in massa papper, vilket sparar era pengar. Ni sparar miljön i eran omgivning – samtidigt som ni får en mer resurseffektiv organisation.

Energibesparingar

En stor energitjuv på flertalet arbetsplatser är energiförbrukningen. De största bovarna inom detta område brukar vara LED-belysning, smarta termostater, datorer, värme och effektiva klimatsystem. Inom alla dessa områden är det hyfsat enkelt att utföra olika former av energibesparingar. Som organisation kan ni dra ner på energiförbrukningen i era lokaler, ni kan uppmuntra anställda att stänga av datorer under raster och stänga av belysningen när ni går hem för dagen. Det finns flertalet olika åtgärder man kan ta till för att minska energiförbrukningen inom ert företag. Bara fantasi sätter gränserna på hur effektiva ni kan bli!

Återvinning och avfallshantering

Att aktivt arbeta med återvinning och avfallshantering är ett annat sätt att utveckla er organisations hållbarhetsarbete. Se till att det finns tydliga möjligheter till återvinning på arbetsplatsen kring ert avfall. Minska användningen av onödiga förpackningar och engångsartiklar. Fokusera på att minska avfall och säkerställ att allt som kastas bort hanteras på ett miljövänligt sätt. Ett annat tips är att sortera era sopor i olika former av behållare. Möjligheterna är som sagt enorma inom detta delområde!

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Gröna inköp till din organisation

När ni väljer inköp av produkter och tjänster, överväg miljövänliga alternativ. Det kan vara allt från att välja återvinningsbara kontorsmaterial till att investera i miljöcertifierade produkter. Ni kan köpa in närproducerade produkter till er organisation i form av kaffe, grönsaker och andra råvaror. Ett annat alternativ är att samarbeta med andra bolag som även dessa har ett miljömedvetet förhållningsätt. Genom detta kommer ni att tillsammans arbeta för en bättre miljö för alla i vår värd.

Easoft Docs kan hjälp er med hjälp av digital dokumenthantering

Vi på Easoft jobbar alltid för att ert företag ska bli så effektivt som möjligt – samtidigt som ni blir en miljömedveten organisation. Ett sätt att skapa en miljömedveten arbetsplats är att införskaffa att implementera digital dokumenthantering.

Genom att investera i digital dokumenthantering tillför ni följande fördelar till er organisation

Minskad pappersanvändning

Genom att digitalisera all er dokumenthantering och arkivering minskar ni behovet av papper avsevärt inom er organisation. Detta har en direkt positiv effekt genom att åtgärden även sparar träd och minskar energi- och vattenanvändningen som är nödvändig för att producera papper.

Total överblick

Affärssystemet ger dina säljare en guldgruva av information. De kan ha en total överblick över hela säljprocessen. Det är som att ha en kraftfull kikare som ger dem en klar bild av varje steg i försäljningscykeln. Detta hjälper dina säljare att vara mer organiserade och effektiva. De kan till exempel se om någon kund har accepterat offerten. Dina säljare kan även implementera noteringar från säljmöten de haft med kunderna. Vidare kan dina säljare även skicka sitt kostnadsförslag direkt via systemet.

Minskat utsläpp

Minskar ni på er pappersanvändning, så minskar ni även behovet av transport och distribution av papper, vilket minskar utsläppen av växthusgaser. Ni behöver till exempel inte längre skicka några fysiska papper med posten. Vidare behöver ni inte heller nyttja på naturens resurser vid inköp och papper och transporter av dessa till er organisation.

Effektivitet och produktivitet

En digital dokumenthantering gör det även enklare att skicka, organisera och arkivera alla era dokument. Till exempel behöver inte er personal att bläddra in 100 olika pärmar och dokument för att hitta specifika dokument. I stället för att skicka dokument via post, så kan ni skicka dem via e-post. Allt detta Det ökar effektiviteten och produktiviteten hos din personal och kan minska onödig övertid och resande. Sist men inte minst är det otroligt mer säkert att spara dokument helt digitalt. Inga bränder, olyckor eller annat kan förstöra era dokument. Det finns med andra ord stora vinster med att införskaffa en digital dokumenthantering.

Avslutande tankar om miljömedvetna arbetsplatser

Att skapa en miljömedveten arbetsplats är ett steg i rätt riktning för både företag och vår planet. Genom att implementera digital dokumenthantering kan du minska pappersanvändningen, öka effektiviteten och bidra till en hållbarare framtid. Det är en investering i både miljön och din organisations framgång.

Om ni vill förbättra er organisations miljömedvetenhet via digital dokumenthantering kan ni bekanta er med våra olika dokumentmallar.

Klicka på följande länk för att komma till dem: https://easoftdocs.se/dokumentmallar-bibliotek/

Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är