Tidseffektiv avtalssignering med e-signering

1.1.2024 | Blogg

Framsida > Blogg > Tidseffektiv avtalssignering med e-signering  •  Skriven av jerry

Den pågående digitaliseringen inom bygg- och hantverksbranschen fortsätter att vara en central del av verksamhetsstyrningen. För byggföretag är det avgörande att ständigt erbjuda kunder snabba och effektiva lösningar inom allt från avtalsframställning till projektutförande. Ett område där det är särskilt viktigt att visa organisationens professionella och effektiva sida är avtalsprocessen. Som byggföretag behöver du kunna presentera professionella avtal med såväl visuellt tilltalande layout som relevant innehåll. Dessutom måste det vara extremt enkelt för kunder att digitalt signera avtalet via sina enheter. Här kommer e-signering till din hjälp.

Vad innebär e-signering?

E-signering är en digital metod för godkännande och underskrift av elektroniska dokument utan behov av fysiska kopior. Genom användning av elektroniska signaturer på digitala plattformar kan dina kunder signera avtal och dokument online via sina mobila enheter. Processen är säker och effektiv och eliminerar behovet av fysisk närvaro eller traditionell postväxling. E-signering möjliggör snabbare affärsprocesser genom att minska hanterings- och signeringstiden för dokument. Dessutom erbjuder det spårbarhet och säkerhetsfunktioner för att skydda känslig information. Du skickar helt enkelt ditt avtal digitalt till den tänkta kunden, som sedan kan signera det direkt via sin mobila enhet utan att behöva använda fysiskt papper.

Vilka fördelar finns det med e-signeringssystem?

Effektivisering av avtalsprocesser

E-signering eliminerar behovet av att skicka papper fram och tillbaka mellan olika parter, vilket minskar tiden för att slutföra avtal från dagar eller veckor till några minuter. Detta leder till snabbare affärsprocesser och ökad produktivitet, vilket ger er möjlighet att komma igång med projekt snabbare genom dessa tidsbesparande arbetsflöden.

Ökad flexibilitet i avtalsprocessen

Med e-signering blir dina avtal tillgängliga var som helst och när som helst. Du är inte längre begränsad till en fysisk plats för att underteckna eller granska dokument. Detta gör att du kan hålla affärerna i gång även när du är på resande fot.

Bättre beslutsfattande

Eftersom ett affärssystem är helt digitalt och kan samla på sig stora mängder av information hjälper det även dig som projektledare att fatta beslut gällande verksamhetsstyrningen. Genom systemet kan du se vilka projekt som tar vilken anställd i anspråk, hur resursförbrukningen ser ut, information kring materialförbrukning, schema för dina anställda och andra ekonomiska faktorer kring er verksamhet. I och med att all denna information är sammanställt på ett och samma ställe för du en totalt överblick kring allt som har med er verksamhet att göra. Informationen kring dessa faktorer redovisas även för dig i lättförståeliga grafer, tabeller och fält vilket gör ditt beslutfattande extremt enkelt. Att fatta beslut med hjälp att ett affärssystem är extremt enkelt!

Säker hantering av avtal

E-signeringssystem är utformade med avancerade säkerhetsfunktioner för att skydda dina dokument. Genom kryptering och autentiseringssystem säkerställs att endast behöriga parter kan komma åt och signera dokumenten, vilket skapar en säker och pålitlig miljö. Du behöver aldrig oroa dig för obehörig åtkomst till dina dokument.

Digital signering

Slutligen behöver mottagaren inte längre använda fysiska papper för att signera affärsavtalet. Mottagaren kan enkelt använda sin digitala enhet för att signera dokumentet. Detta gör processen bekvämare och ökar sannolikheten för snabba svar och godkännanden.

Miljövänligt alternativ

Genom att minska användningen av papper och fysiska kopior bidrar e-signering till en mer hållbar och miljövänlig affärspraxis. Detta innebär att ni inte längre behöver köpa pappersdokument, kuvert eller färgpatroner. Det är inte bara bra för miljön utan också för ert ekonomiska flöde.

Tids- och resursbesparingar

Genom att övergå till e-signering kan ni minska kostnaderna för utskrifter, frakt och arkivering. Det sparar inte bara pengar utan gör också arbetsflöden mer effektiva och minimerar risken för förlorade eller felplacerade dokument. Dokumenten når alltid rätt mottagare i tid utan några bekymmer från posthanteringen. E-signering ger er pålitliga och effektiva lösningar!

Enkel uppföljning av skickade avtal

Genom att integrera e-signering i ert affärssystem kan ni automatisera hela avtalsprocessen. Det inkluderar skickande av påminnelser, arkivering och lagring av signerade dokument, vilket frigör tid för andra viktiga affärsuppgifter.

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Är du intresserad av att implementera e-signering?

Om du överväger att implementera e-signering för ditt bygg- eller hantverksföretag har Easoft utvecklat en anpassad e-signeringstjänst. Om du är intresserad av att testa verktyget kan du kontakta våra säljare via följande länk : https://easoftdocs.se/gratis-demo/


Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är