Så fungerar Easoft Docs smidiga checklistor

22.4.2024 | Blogg

Raporttipohja auki kännykällä

Framsida > Blogg > Så fungerar Easoft Docs smidiga checklistor  •  Skriven av jerry

Inom bygg- och hantverksprojekt är dokumentation av yttersta vikt för att säkerställa framgångsrik projektgenomförande och en säker arbetsmiljö. För att effektivisera denna process har vi på Easoft utvecklat verktyg för att hjälpa hantverksföretag inom dessa arbetsmoment. Genom användning av vårt systemets ”checklist”-funktion kan du rapportera och dokumentera dina inspektionsrundor utan behov av manuellt pappersarbete. Det enda du som användare behöver göra är att via din mobila enhet checka av de delområden som du har undersökt in i vårt gränssnitt. Systemet har flertalet färdiga dokumentmallar som i sin tur har färdiga checklistor som du kan utgå dina inspektioner utifrån. Du behöver med andra ord inte fundera på vad du måste kontrollera, hur ska kontrollera eller hur du ska dokumentera slutresultatet av din inspektion. Allt detta löser vårt system för dig på ett tidseffektivt sätt.  Här nedan ska vi beskriva hur smidigt det är att jobba med vårt gränssnitt under till exempel en brandskyddskontroll.

Ett praktiskt exempel på hur funktionen fungerar

Med Easoft Docs kan du som användare av vårt system fylla i ditt dokument var som helst, när som helst. Till exempel kan en platsbyggd fylla i egenkontrollrapporter direkt på byggplatsen i stället för att behöva vänta tills de är tillbaka på kontoret. Direkt efter att rapporten är ifylld är dokumenten tillgängliga via telefon, surfplatta eller dator för alla intressenter, vilket ger flexibilitet och sparar tid genom att eliminera begränsningar för plats och enhet. Era anställda behöver inte längre åka in till kontoret och leta bland pärmar och papper för att hitta dokumenten. Allt finns i stället tillgängligt för alla intressenter via deras mobila enheter.

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Som du ser här nedan är dokumentet uppbyggda kring frågor och några svarsalternativ som du sedan fyller i utifrån dina upptäcker under din kontrollrunda. Vill du förtydliga något kan du även göra det i kommentarsfältet längst ner under varje fråga.

1. Finns det ett systematiskt brandskyddsarbete?

Ja

Nej

Ej relevant

Riskbedömning:

Låg

Medel

Hög

Kommnetar:

2. Finns en brandskyddsansvarig person?

Ja

Nej

Ej relevant

Riskbedömning:

Låg

Medel

Hög

Kommnetar:

3. Finns åtgärdsplaner för nödsituationer, t.ex. utrymning vid brand, gasläcka, tankhaveri?

Ja

Nej

Ej relevant

Riskbedömning:

Låg

Medel

Hög

Kommnetar:

 Finns åtgärdsplaner för nödsituationer, t.ex. utrymning vid brand, gasläcka, tankhaveri?

Ja

Nej

Ej relevant

Riskbedömning:

Låg

Medel

Hög

Kommnetar:

5 A. Är utrymningsvägarna markerade?

Ja

Nej

Ej relevant

Riskbedömning:

Låg

Medel

Hög

Kommnetar:

5 B. Märkta med skyltar som syns även när det är mörkt?

Ja

Nej

Ej relevant

Riskbedömning:

Låg

Medel

Hög

Kommnetar:

5 C. Fria (ej blockerade)?

Ja

Nej

Ej relevant

Riskbedömning:

Låg

Medel

Utöver dessa fält finns det i vårt system självklart fler frågor som du kan undersöka under en brandkontroll och rapportera in. Dessa är bara några exempel för att du ska förstå hur vår funktionalitet i praktiken fungerar. Vill ni skräddarsy dokumenten utifrån era verksamhetsmål med dokumentering går detta att lösa. Vi kan skapa skräddarsydda mallar till er. Utifrån informationen du sedan uppger för systemet skapas det sedan färdiga digitala dokument som du kan skicka vidare till projektet intressenter. Smidigt visst?

Sammanfattningsvis erbjuder Easoft Docs en smidig lösning för att planera, genomföra och dokumentera inspektioner i samband med byggprojekt. Med systemets smidiga checklistor är det tidseffektivt att utföra själva kontrollen och skicka vidare inspektionen till rätt intressenter. Ett snabbt informationsflöde medför även att ni som organisation kan sätta in effektiva processer mot era upptäckter.

Testa gärna via följande länk hur smidigt det är att skapa ett dokument med de smidiga checklistorna som förekommer i vårt gränssnitt: Testa fylla i ett dokument här

Intresserad av att veta mer?

Vill du hellre boka en demo och samtala om funktionen med en säljare kan du göra det via följande länk:: https://easoftdocs.se/gratis-demo/


Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är