Implementera kort in i dina digitala dokumentmallar

2.4.2024 | Blogg

Framsida > Blogg > Implementera kort in i dina digitala dokumentmallar  •  Skriven av jerry

Är du medveten om att med hjälp av Easoft Docs kan du ta fotografier med din mobilkamera och sedan integrera dem direkt i våra olika dokumentmallar som vi erbjuder er? Denna smidiga funktion erbjuder flera fördelar för dig som arbetar med dokumentation, olika typer av inspektioner och besiktningar. I denna artikel kommer vi att utforska hur denna funktion bidrar till ökad tydlighet när det gäller redovisning och dokumentation av era olika kontroller.

Förbättrad tydlighet i dina dokument

Att kunna dokumentera brister i ett byggprojekt med hjälp av fotografier kan vara avgörande för att problem ska upptäckas och åtgärdas i tid. Bilder säger ofta mer än tusen ord, och många föredrar att få information presenterad i bildform. Just därför har vi på Easoft utvecklat denna funktion så att du som besiktningsledare kan erbjuda dina intressenter extra tydlig information om bristerna i projekten. När du till exempel är ute på en besiktningsrunda kan du direkt vid upptäckt av en brist ta ett foto. Fotot integreras sedan direkt i dokumentmallen tillsammans med din skriftliga kommentar. Kombinationen av ditt foto och dina kommentarer kommer att ge din utförda kontroll extra stor tydlighet. Risken för att mottagaren på något sätt ska missförstå informationen blir närmast obefintlig.

Professionella dokument som differentierar sig

Att kunna presentera information på ett professionellt sätt är av yttersta vikt när man vill skapa ett gott rykte gentemot sina slutkunder. Integrerade fotografier i digitala dokument förmedlar en känsla av professionalism och noggrannhet. Genom att tillhandahålla dokument av hög kvalitet, där varje foto är tydligt integrerat och relevant för innehållet, kan ditt byggföretag differentiera sig från konkurrenterna. Professionella dokument skapar förtroende och ger intrycket av att ert företag är noggrant och uppmärksamt på detaljer.

Förtroende och kundnöjdhet

Genom att erbjuda tydliga och professionella dokument med fotografier kopplade till kommentarer kan ert företag öka förtroendet hos era kunder och bidra till ökad kundnöjdhet. Kunden känner sig tryggare när de kan se konkreta bevis i form av fotografier på arbetets utförande och kan vara säkra på att ert företag är noggrant med sina rapporter och dokument.

Hur fungerar detta i praktiken?

Anta att du till exempel utför en slutbesiktning. Du markerar via vårt system de områden som du har undersökt. Genom checklistor i systemet godkänner eller underkänner du utförda arbetsmoment. Om du till exempel hittar några arbetsmoment som inte godkänts kan du kommentera varför de inte har godkänts via gränssnittet. Sedan kan du ta ett foto med din mobilkamera och integrera det i dokumentet för det underkända arbetet. På så sätt ger du slutkunden eller intressenten extra tydlighet kring varför arbetet inte har godkänts.

Verkar detta intressant?

Har denna artikel väckt ditt intresse när det kommer till att integrera fotografier i dina digitala dokumentmallar för att förbättra dokumentationsprocessen? Skulle du vilja ha mer information om hur våra lösningar kan hjälpa dig? Vi rekommenderar att du bokar en kostnadsfri genomgång av verktyget med en av våra säljare. Under genomgången går vi igenom dina specifika målsättningar när det gäller dokumentation och besiktning – samtidigt som vi demonstrerar smidigheten i våra lösningar.

Du kan boka en kostnadsfri genomgång via följande länk: https://easoftdocs.se/gratis-demo/

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.


Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är