Egenkontrollprogram – därför är detta så viktigt för din organisation

19.1.2024 | Blogg

Framsida > Blogg > Egenkontrollprogram – därför är detta så viktigt för din organisation  •  Skriven av jerry

Inom bygg- och hantverkssektorn är fokus på kvalitet och säkerhet av yttersta vikt i alla aspekter av verksamheten. För att säkerställa överensstämmelse med dessa övergripande riktlinjer i alla projekt är det nödvändigt att införa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet utgörs av digital programvara som möjliggör genomförandet av olika typer av egenkontroller digitalt. Genom att integrera ett egenkontrollprogram kan projektledaren befrias från manuell dokumentation av egenkontrollresultat, istället utförs alla registreringar och hantering av kontroller digitalt med hjälp av programvaran. Den här artikeln syftar till att fördjupa förståelsen för fördelarna med egenkontrollprogram och utforska hur företag kan dra nytta av denna typ av programvara.

Varför bör varje företag inom bygg- och hantverkssektorn ha ett egenkontrollprogram?

Här är en sammanfattning av varför det är viktigt för varje företag inom bygg- och hantverkssektorn att införa ett egenkontrollprogram för sin verksamhet.

1. Säkerhet för arbetstagare

En primär anledning till att införa ett egenkontrollprogram är att säkerställa de anställdas säkerhet i deras arbetsmiljö. Bygg- och hantverksarbete innebär ofta hög risk med farliga arbetsplatser och potentiella olyckor. Genom ett digitalt egenkontrollprogram kan företaget effektivt genomföra kontroller av arbetsmiljön och dela kontrollresultaten digitalt. Brister i arbetsmiljön kan snabbt kommuniceras till alla intressenter via programmet, och åtgärder kan omedelbart vidtas för att förebygga dessa problem.

2. Efterlevnad av regler och standarder

Bygg- och hantverkssektorn regleras strikt av myndigheter och branschstandarder. Det är därför avgörande att alla dokument rörande egenkontroller arkiveras på ett säkert sätt. Ett egenkontrollprogram underlättar inte bara effektiviteten i egenkontrollerna, utan det hjälper även till att arkivera alla resultat digitalt på ett och samma ställe. Det säkerställer att alla dokument gällande egenkontroller alltid är tillgängliga och snabbt kan presenteras för myndigheter eller andra intressenter vid behov.

3. Kvalitetssäkring av byggprojekt

Genom att digitalisera alla egenkontroller med hjälp av ett egenkontrollprogram ökar också kvalitetssäkerheten i dokumentationen av kontrollerna. Det ger mer detaljerade noteringsmöjligheter för upptäckter och brister. Egenkontrollprogrammet erbjuder även digitala funktioner som saknas i manuella pappersdokument. Till exempel kan bilder på brister tas under en kontrollrunda, och det går även att infoga filmer om så önskas. Med denna detaljerade dokumentation kan företaget höja kvaliteten på sina byggprojekt löpande genom arbetsprocessen.

4. Effektiv projektstyrning

Ett egenkontrollprogram bidrar även till att effektivisera företagets projektstyrning. Genom att samla alla egenkontrollresultat digitalt får projektledaren en övergripande överblick över alla upptäckter. Med denna helhetsbild kan olika bygg- och hantverksprojekt effektivt styras i rätt riktning. Exempelvis kan extra resurser sättas in där brister har uppstått. Detta möjliggörs genom det snabba informationsflödet som egenkontrollprogrammet ger tillgång till. Alla brister och fel i projektet blir känt på nolltid, eftersom ett egenkontrollprogram är helt digitalt.

5. Kundnöjdhet och företagsrykte med hjälp av ett egenkontrollprogram

Genom att ett egenkontrollprogram möjliggör snabba åtgärder vid fel och brister i projekt kommer detta också att förbättra resultaten av byggprojekten. Projekten utförs noggrannare både när det gäller kvalitet och säkerhet. Slutresultatet blir nöjda kunder och ett förbättrat företagsrykte. Dessa två aspekter är avgörande för företagets tillväxt och överlevnad. När ett företag kan leverera hög kvalitet och säkerhet ökar dess trovärdighet, möjligheten till återkommande affärer och positiva rekommendationer. Ett egenkontrollprogram kan vara en nyckelkomponent för att uppnå detta.

6. Effektiv resursanvändning

Egenkontrollprogram kan också hjälpa företaget att effektivt använda sina resurser, inklusive tid och pengar. Genom att egenkontrollprogrammen är helt digitala minskar behovet av att köpa in stora mängder lösa pappersdokument till organisationen. Eftersom alla dokument om egenkontroller sparas digitalt minskar även behovet av fysisk arkiveringsplats för dokumenten. Dessutom behöver inga fysiska dokument skickas med posten. Slutligen går det mångdubbelt snabbare att utföra egenkontroller genom ett egenkontrollprogram jämfört med manuell hantering. Genom att införa ett egenkontrollprogram sparar företaget tid, resurser och pengar.

Vill du införskaffa ett egenkontrollprogram?

Som du har sett är ett egenkontrollprogram avgörande för att säkerställa kvalitet och säkerhet inom alla bygg- och hantverksprojekt. Programmet underlättar efterlevnad av lagar och standarder, förebygger problem och minimerar risker, vilket i sin tur leder till mer effektiva och ansvarsfulla verksamheter. Dessutom kan ett egenkontrollprogram generera besparingar avseende tid, pengar och resurser för företaget.

Boka gärna en demo genom följande länk så kan vi demonstrera för dig hur våra digitala lösningar kan effektivisera era egenkontroller: https://easoftdocs.se/gratis-demo/


Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är