Digital dokumenthantering hjälper er organisation med hållbarhetsarbetet

4.12.2023 | Blogg

Työmaan dokumentointia

Framsida > Blogg > Digital dokumenthantering hjälper er organisation med hållbarhetsarbetet  •  Skriven av jerry

I en värld där hållbarhet blir alltmer centralt är det viktigt att överväga hur våra vanliga vanor påverkar miljön. En av de enkla och effektiva stegen mot ett mer miljövänligt samhälle är övergången till digitala dokument. Här är sex punkter som förklarar varför digitala dokument är ett grönt val för vår planet.

1. Minskad pappersanvändning för er organisation

Det mest uppenbara sättet digitala dokument är miljövänliga är genom att de minskar behovet av pappersanvändning. Traditionella fysiska dokument kräver massiv pappersproduktion, vilket i sin tur leder till skogsskövling och energikrävande produktionsprocesser. Genom att digitalisera dokumenten kan vi minska detta negativa ekologiska avtryck betydligt. Likväl slipper eran organisation vid användandet av digitala dokument köpa in fysiska pappersdokument, vilket även detta kommer till stora positiva effekter för miljön.

2. Energi- och resursbesparing

Digitala dokument kräver ingen fysisk lagring och distribution som deras pappersmotsvarighet. Genom att eliminera behovet av stora arkiv och tryckpressar sparas betydande mängder energi och resurser. Detta är ett stort steg mot att skapa en mer hållbar och resurseffektiv miljö. Utöver detta tillkommer det heller inte någon form av transporter från papperstillverkarna ut till kunderna. Även här sker stora miljöbesparingar på vår omvärld.

3. Minskad avfallshantering

Traditionella pappersdokument genererar stora mängder avfall, från överblivna utskriftssidor till föråldrade rapporter. Digitala dokument minskar behovet av pappersåtervinning och minimerar mängden avfall som hamnar på soptippar. Detta är ett viktigt steg mot att skapa en cirkulär ekonomi och minska trycket på våra avfallshanteringssystem.

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

4. Effektiv samarbete och kommunikation

Genom att införskaffa digitala pappersdokument minskar behovet och sända papper via post. Digitala dokumentsystem innehar nämligen funktioner som låter er att sända dokument helt digitalt till alla era intressenter. Ni kan genom detta få stora kostnadsbesparingar till er organisation. Detta resulterar i minskade utsläpp från fordon – vilket leder till en positiv effekt på vår omvärld.

5. Förbättrad tillgänglighet och säkerhet

Digitala dokument erbjuder förbättrad tillgänglighet och säkerhet jämfört med fysiska papper. Genom att lagra dokument på säkra molnplattformar minskar risken för fysisk skada, brand eller förlust. Dessutom kan digitala dokument enkelt säkerhetskopieras och återskapas vid behov, vilket minskar behovet av onödigt utskrifts- och lagringsutrymme.

6. Ökad medvetenhet kring miljöfrågor

Övergången till digitala dokument kan också bidra till att förändra medvetenheten och vanorna hos både individer och organisationer. Genom att omfamna teknologin och dess miljöfördelar kan vi inspirera till en bredare förändring mot hållbarhet och ansvarigt dokumenthanteringssätt. Som organisation kan ni genom att införskaffa digitala dokumentmallar med andra ord även bidra till större samhällsförändringar.

Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är