Bekanta dig med vårt affärssystem för hantverkare

9.10.2023 | Blogg

Framsida > Blogg > Bekanta dig med vårt affärssystem för hantverkare  •  Skriven av jerry

Är du ägare till ett hantverksföretag och i behov av ett affärssystem anpassat efter hantverkares behov? Då ska du utan tvekan bekanta dig med Easofts affärssystem! Vårt affärssystem är uppbyggt ett användarvänligt gränssnitt, det går att använda i mobila enheter och har flertalet funktioner som kan utveckla ditt företags verksamhetsstyrning. I följande artikel vill vi lyfta fram några av funktionerna som vårt affärssystem har så att du ska få en bättre bild över vad vi kan erbjuda din organisation.

Kalkyleringsfunktioner

Med hjälp av vårt affärssystem får du hjälp med allt som rör dina anställdas utförda arbetstimmar. Du får i systemet total överblick över samtliga arbetstimmar inom din organisation som spenderats på era olika projekt per anställd. Dina teammedlemmar kan rapportera sina utförda arbetstimmar direkt från sina mobila enheter. Vidare ser du som arbetsgivare även vart din anställda har checkat in sig och avslutat dagen. Dvs, du får geotaggnings-funktioner i verktyget. All information gällande tidsaspekterna i samtliga av era projekt redovisas för dig i visuellt tilltalande grafer, tabeller och vyer. Utifrån denna information är det extremt enkelt för dig att fatta beslut också för framtida projekt.

Smidig rapportering och dokumentation

Easofts affärssystem erbjuder dig ett brett utbud av digitala rapportmallar för besiktning, byggdagböcker, egenkontroller, skyddsronder, utföra arbeten och massor av andra ändamål. Du kan med andra ord direkt via din mobila enhet utföra alla dessa dokumentationsåtgärder helt digitalt. Du behöver inte längre ta med dig pärmar, papper eller dokument till någon form av kontrollrunda – utan allt arbete kring dina dokumentationsåtgärder sker helt digitalt. Vidare kan du efter varje utförd dokumentationsåtgärd även skicka vidare resultatet i form av ett digitalt dokument via e-post. Alla dina intressenter får med andra ord alla kontrollresultat på nolltid med hjälp våra smidiga lösningar.

Faktureringsfunktioner

I vårt affärssystem för hantverkare hittar du även funktioner som förenklar ert arbete med allt som rör fakturering. Ni kan via systemet skapa, skicka och följa upp fakturor helt digitalt. I systemet hittar ni flertalet olika digitala faktureringsmallar som är anpassade efter hantverksföretags olika behov. Våra faktureringstjänster går även att integrera med de vanligaste redovisningstjänsterna. Med hjälp av vårt affärssystem får du med andra ord en trygg helhetslösning när det kommer till ditt hantverksföretags fakturering!

Får jag presentera egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Projekt- och lönsamhetsuppföljning

Easofts affärssystem har inbyggda funktioner för projekt- och lönsamhetsuppföljning. Som projektledare får du en översikt över tider, kostnader och lönsamhet i realtid kring allt som har med era olika projekt att göra. Du kan till exempel via systemet få information om hur mycket materialet ni har förbrukat i olika former av projekt – samt hur lönsamt projektet varit utifrån dessa aspekter. Utifrån denna information kan du sedan även planera framtida projekt så att även dessa blir mer lönsamma.

Övriga funktioner

 • Kalkylering
 • Lönsamhetsuppföljning
 • Tidsregistrering
 • Tidsuppföljning
 • Lönehantering
 • Installationskalender
 • Vidarefakturering
 • ÄTA hantering
 • Lagerhantering
 • Leverantörsfakturor
 • Skräddarsydda rapport- och dokumentmallar
 • Reklamationshantering

Intresserad av vårt affärssystem för hantverkare?

Om du är intresserad av vårt affärssystem för hantverkare kan du alltid kontakta oss för ytterligare rådgivning. Genom vårt system får er organisation funktioner som kan optimera kalkylering, rapportering, tidsrapportering, fakturering och lönsamhetsuppföljning. Ge din hantverksverksamhet det verktyg den förtjänar med Easoft affärssystem.

Vill du boka en kostnadsfri genomgång av vårt verktyg kan du göra det via följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/

Testa här hur enkelt elektronisk dokumentation är