rEASOFT DOCS MOBIL DOKUMENTATION

Besiktningsprotokoll 

Easoft Docs dokumentationsfunktionaliteter erbjuder dig som projektledare digitala mallar inom besiktningsprotokoll. Med hjälp av Easoft Docs kan du på besiktningskontrollplatsen fylla i ditt besiktningsprotokoll med din surfplatta, mobil eller bärbara dator. Genom att använda dig av Easoft Docs digitala besiktningsprotokoll sparar du både tid och pengar. Likväl slipper du all form av manuellt pappersdokumenterande. 

Vi har alltid smidiga lösningar

Hur fungerar våra lösningar?

Easoft Docs digitala besiktningsprotokoll hjälper dig som besiktningsledare att effektivisera dina besiktningsrundor. Du kan enkelt med hjälp av din mobil, surfplatta eller bärbara dator utföra hela besiktningsrundan digitalt genom smidiga checklistor. Genom några klick i din enhet kan du fylla i ditt besiktningsprotokoll som sedan sparas tryggt i Easoft Docs system. I Easoft Docs har du alltid tillgång till besiktningsprotokollen i efterhand, men du kan likväl även skriva ut papperskopior av dokumenten. Easoft Docs hjälper dig även att skapa extra tydliga besiktningsprotokoll genom att du kan bifoga bilder, tabeller och grafer direkt in i protokollet. 

Digitala noteringar

Du dokumenterar all information gällande besiktningsprotokoll digitalt in i systemets smidiga gränssnitt. Allt arbete sker extremt smidigt och tidseffektivt för dig. 

Checklistor

Du checkar av de delområden som du har undersökt under din besiktning i checklistor med hjälp av din enhet. Genom några få klick har du en  besiktningsprotokoll färdig! 

Digitala dokument

När du har fyllt i informationen gällande besiktningen sparas allt digitalt i systemet. Utifrån all information skapas det en digital protokoll för dig. 

Kommentarer

Behöver du förtydliga något i besiktningsprotokollen kan du göra det genom att bifoga egna noteringar till dokumentet. Gränssnittet har användarvänliga kommentarsfält. 

Bilder

Om du vill förtydliga dina besiktningsprotokoll kan du med din mobila enhet ta kort på kontrollobjektet. Genom detta ger du dina dokument en extra tydlighet. 

Dela med dig

Easoft Docs ger dig möjligheten att dela med dig av besiktningsprotokollen digitalt till övriga projektintressenter genom några enkla klick via din enhet. Snabbt och enkelt med andra ord! 

Visuellt tilltalande vyer

Allt protokollförande sker i smidiga checklistor som du med hjälp av kan checka av de områden som du har undersökt. Vidare kan du självklart även bifoga egna noteringar i textform om du vill förtydliga några anmärkningar som du upptäckt under din kontrollrunda. Easoft Docs dokumentationsverktyg är extremt enkelt att lära sig även för den som i vanliga fall inte har vana av att jobba med applikationer. Skulle du behöva en genomgång över hur du skapar besiktningsprotokoll guidar vi dig mer än gärna. Vi har alltid ett kundcentrerat förhållningssätt och vi är aldrig nöjda innan du som kund är nöjd med våra besiktningsprotokoll.

Molnbaserade lösningar

Vårt digitala besiktningsprotokoll ger dig helt unika förutsättningar till att utföra dina besiktningskontroller. I och med att du kan utföra dina besiktningsprotokoll helt molnbaserat, så behöver du inte längre ta med dig tio olika pärmar, dokument och papper till din kontrollrunda. Vidare behöver du inte heller arkivera massa pappersdokument. I stället har du alla dina dokument tryggt sparat i Easoft Docs molnbaserade dokumentationsverktyg. I vårt system har du även tillgång till besiktningsprotokollen i efterhand om du skulle vilja granska dessa vid ett senare tillfälle. Easoft Docs digitala besiktningsprotokoll ger dig helt unika möjligheter att arbeta med besiktningar.

 

Dela med dig av dina besiktningsprotokoll

Easoft Docs hjälper dig inte bara till att skapa innehållsrika besiktningsprotokoll, utan dokumentationsverktyget ger er även en tydligare kommunikation gentemot alla projektintressenter. I verktyget kan du genom några klick via din enhet dela med dig av ditt besiktningsprotokoll. Det räcker med att du fyller i mottagarens e-postadress och sedan skickar i väg protokollet direkt från din enhet. Du kan till exempel göra detta direkt från kontrollplatsen och genom detta effektivisera ditt företags informationsflöde. Ni kan genom dessa unika funktionaliteter effektivisera eran verksamhetsstyrning.

 

Varför ska du välja Easoft docs?

Väljer du Easoft Docs till dina besiktningsprotokoll till, så får du ett system som hjälper dig effektivisera dina besiktningar utifrån flertalet olika delområden. Du slipper till exempel all form av manuellt besiktningsarbete. Borta är tiderna med onödiga dokument och papper – du genomför alla besiktningar helt digitalt i stället. Utöver detta sker dina besiktningar tidseffektivt genom att du kan utföra alla kontroller via dina mobila enheter. Genom att använda Easoft Docs digitala besiktningsprotokoll tar du din verksamhet in i framtiden!

 

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Vad är ett besiktningsprotokoll?

Ett besiktningsprotokoll är en dokumentation av en besiktning av en byggnad, fordon eller annan egendom. Protokollet innehåller vanligtvis en lista över de delar som har undersökts och eventuella brister som har upptäckts under besiktningen. Inom fordonsbesiktning kan ett protokoll beskriva fordonets skick och eventuella brister, t.ex. fel på bromsar eller avgasrening. Inom byggnadsbesiktning kan ett protokoll beskriva fastighetens skick och eventuella brister som t.ex. fukt- eller brandskador. Ett besiktningsprotokoll kan användas för att bedöma om en egendom är säker och fungerar som den ska eller om det finns brister som måste åtgärdas. Protokollet kan också användas som underlag för beslut om exempelvis reparationer eller försäkringsärenden. Ett noggrant och utförligt besiktningsprotokoll är en viktig del av att säkerställa en hög standard på fordons- och byggnadsbesiktningar, samt att öka tryggheten för både köpare och säljare.

Egenskaper

Här är några av funktionerna i Easoft Docs listade:

 

 • Elektronisk signatur
 • Bilder till ett dokument från telefon- eller datorbildgalleri
 • Ta bilder till ett dokument genom att ta en bild med telefonkameran
 • Bildtexter
 • Skapa dokumentmallar
 • Redigera innehåll och layout för dokumentmallar
 • Kopiera dokumentmallar
 • Mångsidiga innehållselement: flerval, rullgardinsmenyer, textområden…
 • Hämtning av dokument efter kundnamn och namn på den som har fyllt i dokument.
 • Kundregister
 • Delning av dokument med e-post
 • Kopiera dokument